ตัดข้อความในเซลล์ใน Excel for Mac

คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์เพื่อให้ข้อความตัดคำโดยอัตโนมัติได้

ตัดข้อความในเซลล์หรือกลุ่มเซลล์

  1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. จากแท็บ หน้าแรก คลิก ตัดข้อความ

    บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก ตัดข้อความ .

    ข้อความในเซลล์จะตัดคำให้พอดีกับความกว้างของคอลัมน์ เมื่อคุณเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ ระบบจะตัดข้อความโดยอัตโนมัติ

    หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นข้อความที่ตัดทั้งหมด อาจเกิดจากการตั้งค่าแถวตามความสูงที่ระบุ เมื่อต้องการกำหนดให้แถวสามารถปรับค่าได้โดยอัตโนมัติและแสดงข้อความที่ตัดทั้งหมด จากเมนู จัดรูปแบบ เลือก แถว แล้วคลิก ปรับพอดีอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×