ตัดข้อความในเซลล์ตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Word มักจะมีตัดข้อความในเซลล์ของตารางโดยอัตโนมัติ ไร ถ้าแถวของคุณถูกตั้งค่าความสูงที่แน่นอน เซลล์จะขยาย ตามที่คุณเพิ่มเนื้อหาลงในสไลด์นั้น เมื่อต้องการอนุญาตให้มีความสูงของแถวเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาคุณเพิ่ม ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกตาราง

  2. คลิกการจับสำหรับย้ายตาราง จุดจับสำหรับย้ายตาราง เพื่อเลือกตาราง

  3. คลิกขวาตาราง คลิกคุณสมบัติตาราง และจากนั้น คลิกที่แท็บแถว

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายระบุความสูง

  5. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากความสูงของแถว แล้ว คลิ กน้อย

  6. คลิก ตกลง

  7. การทำให้ข้อความสามารถมองเห็นได้ คลิกขวาตารางที่เลือก แล้ว คลิกแถวให้เท่ากัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×