ตัดข้อความในเซลล์ตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Word มักจะมีตัดข้อความในเซลล์ของตารางโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าแถวของคุณถูกตั้งค่าความสูงที่แน่นอน เซลล์จะขยาย ตามที่คุณเพิ่มเนื้อหาลงในสไลด์นั้น เมื่อต้องการอนุญาตให้มีความสูงของแถวเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาคุณเพิ่ม ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกตาราง

  2. คลิกการจับสำหรับย้ายตาราง จุดจับลูกศรสี่หัว เพื่อเลือกตาราง

  3. คลิกขวาตาราง คลิกคุณสมบัติตาราง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแถว

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายระบุความสูง

  5. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากความสูงของแถว แล้ว คลิ กน้อย

  6. คลิก ตกลง

  7. การทำให้ข้อความสามารถมองเห็นได้ คลิกขวาตารางที่เลือก แล้ว คลิกแถวให้เท่ากัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×