ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แทรกตาราง รูปภาพและลายน้ำ

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ โปรดติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่เป็นภาษาของคุณใช่ไหม ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่ม คำอธิบายทดแทนการได้ยิน

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เลือกตัดข้อความหรือตัวเลือกเค้าโครง

  รูปแบบรูปภาพ > จัดเรียงแผงด้วยการตัดข้อความที่เลือก

 3. เลือกเค้าโครงคุณต้องการ

  เคล็ดลับ: แนวเดียวกับข้อความวางรูปภาพในย่อหน้า แบบเดียวกับข้อความ รูปภาพจะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ ตัวเลือกอื่นทำให้คุณสามารถย้ายรูปภาพไปรอบๆ หน้า โดยมีทิศทางการจัดเรียงข้อความอยู่รอบๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการตัดข้อความและจุดตัดข้อความให้ดูที่ตัวเลือกการตัดข้อความ

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพในมุมซ้ายบนของเอกสารและมีทิศทางการจัดเรียงข้อความอยู่รอบๆ

ข้อความที่ตัดคำทางด้านขวา และด้านล่างรูป

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ไปที่รูปแบบรูปภาพหรือรูปแบบที่ >ตำแหน่งและภายใต้รูปแบบที่มีการตัดข้อความให้เลือกด้านบนซ้าย

  ปุ่ม ตำแหน่ง บน Ribbon

  เคล็ดลับ: คุณสามารถลากรูปภาพไปรอบๆเอกสารและจัดแนวรูปแบบตามที่คุณต้องการ ทำการเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดเองเป็นการตัดคำด้วยการเลือกจัดรูปแบบ>ตัดข้อความ>ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพที่กึ่งกลางของเอกสารและมีทิศทางการจัดเรียงข้อความอยู่รอบๆ ได้

ข้อความที่ตัดคำรอบด้านของรูป

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ไปที่รูปแบบรูปภาพหรือรูปแบบ>ตัดข้อความ>สี่เหลี่ยมจัตุรัส

  ตัวเลือกตัดข้อความบน Ribbon

 3. เลือกตำแหน่ง>ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

 4. บนแท็บตำแหน่งให้เลือกการจัดแนวและเปลี่ยนเขตข้อมูลแบบดรอปดาวน์เป็นศูนย์กลาง

 5. ถัดจากสัมพันธ์กับให้เลือกหน้าแล้วเลือกตกลง

  หมายเหตุ: คุณสามารถลากรูปภาพไปรอบๆ เอกสาร และจัดตำแหน่งตามที่คุณต้องการได้ ทำการเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดเองเมื่อต้องการตัดคำ โดยคลิกที่ รูปแบบ > ตัดข้อความ > ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มรูปในเอกสารของคุณ และทำให้ทิศทางการจัดเรียงข้อความที่ตามหลังรูปร่างของรูปภาพได้

เคล็ดลับ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ใช้รูปภาพที่มีพื้นหลังสีโปร่งใสสีขาวหรือสีทึบ

ข้อความที่ตัดคำรอบๆ รูปข้าวหลามตัด

 1. เลือกรูปภาพแล้วลากไปยังตรงกลางของหน้า หรือที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ

 2. ไปที่รูปแบบรูปภาพหรือรูปแบบ>ตัดข้อความ>แน่น

  ตัวเลือกตัดข้อความ ล้อมรอบ บน Ribbon

 3. บนแท็บรูปแบบให้เลือกเอาพื้นหลังออก

  ไอคอน เอาพื้นหลังออก บน Ribbon

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาพื้นหลังจากรูปเวกเตอร์ได้

 4. เลือกที่ใดก็ได้ภายนอกรูปภาพเพื่อดูว่าข้อความมีการห่อรอบรูปอย่างไร

ปรับการตัดข้อความด้วยตนเอง

ถ้ามีช่องว่างมากเกินไประหว่างข้อความและรูปของคุณ คุณสามารถตั้งค่าจุดตัดด้วยตนเอง

 1. เลือกรูปภาพและไปที่รูปแบบรูปภาพหรือรูปแบบแล้วเลือกตัดข้อความ>แก้ไขจุดตัด

  ตัวเลือกแก้ไขจุดตัดสำหรับ ตัดข้อความ บน Ribbon
 2. ลากจุดตัดสีดำใกล้เข้ามาหรือห่างออกไปจากรูปภาพของคุณ จนกว่าคุณจะพอใจกับลักษณะที่ปรากฏ ลากเส้นสีแดงสร้างตัดจุดเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการตัดข้อความและจุดตัดข้อความให้ดูที่ตัวเลือกการตัดข้อความ

รูปภาพแทรกในบรรทัดจะยึดอยู่กับตำแหน่งภายในข้อความที่ถูกแทรกและถูกระบุคล้ายกับอักขระข้อความ “แนวเดียวกับข้อความ” ซึ่งจะย้ายไปกับข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ไปที่รูปแบบรูปภาพหรือรูปแบบแล้วเลือกตัดข้อความ>ในบรรทัดที่มีข้อความ

คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่า รูปภาพของคุณยังคงอยู่ในตำแหน่งเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ไปที่รูปแบบรูปภาพหรือรูปแบบแล้วเลือกตัดข้อความ>ตำแหน่งที่แก้ไขบนหน้า

การกำหนดค่าการตัดข้อความรอบๆรูปภาพหรือวัตถุรูปวาด

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุ

 2. ไปที่รูปแบบรูปภาพหรือรูปแบบรูปร่างแล้วเลือกจัดเรียง>ตัดข้อความ

  คลิกตัดข้อความเพื่อเลือกวิธีการตัดข้อความรอบๆรูปภาพหรือวัตถุรูปวาด

  ถ้าหน้าต่างกว้างพอ Word จะแสดงตัดข้อความโดยตรงบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

 3. เลือกตัวเลือกการตัดคำที่คุณต้องการนำไปใช้

  ตัวอย่างเช่นในบรรทัดที่มีข้อความด้านบนและด้านล่างและด้านหลังข้อความ

เปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพหรือวัตถุรูปวาดที่สัมพันธ์กับข้อความ

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุรูปวาด

 2. ไปที่รูปแบบรูปภาพหรือรูปแบบรูปร่างแล้วเลือกจัดเรียง>ตำแหน่ง

  คลิกตำแหน่งเพื่อตั้งค่าตำแหน่งของตารางที่สัมพันธ์กับข้อความรอบข้าง

  ถ้าหน้าต่างกว้างพอ Word จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งโดยตรงบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

 3. บนเมนูตำแหน่งให้เลือกชนิดของการวางตำแหน่งที่คุณต้องการหรือเลือกตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติมเพื่อเลือกตัวเลือกเค้าโครงขั้นสูง

  บนเมนูตำแหน่งให้เลือกตำแหน่งสำหรับรูปภาพที่เลือกหรือวัตถุรูปวาดที่สัมพันธ์กับข้อความรอบข้าง

การกำหนดค่าการตัดข้อความรอบๆตาราง

 1. Control + คลิกตารางจากนั้นเลือกคุณสมบัติตาราง

  ถ้าคุณไม่เห็นคุณสมบัติตารางบนเมนูทางลัดให้ Control + คลิกในส่วนอื่นของตาราง

 2. ในคุณสมบัติตารางภายใต้การตัดข้อความให้เลือกรอบ

  คลิกรอบเพื่อให้ตัดข้อความรอบตารางที่เลือก
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างของตารางจากข้อความรอบข้างให้เลือกการวางตำแหน่งจากนั้นในการวางตำแหน่งตารางให้ตั้งค่าการวัดภายใต้ระยะห่างจากข้อความรอบข้าง

  ตั้งค่าช่องว่างระหว่างตารางและข้อความเนื้อความที่เลือกภายใต้ระยะห่างจากข้อความรอบข้าง

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพ หรือวัตถุรูปวาด

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุ

 2. เลือกจัดรูปแบบจากนั้นภายใต้จัดเรียงให้เลือกตัดข้อความ

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 3. เลือกตัวเลือกการตัดคำที่คุณต้องการนำไปใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุรูปภาพหรือรูปวาดบนหน้าที่สัมพันธ์กับข้อความให้เลือกรูปภาพหรือวัตถุเลือกจัดรูปแบบ>ตำแหน่งแล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ

ตัดข้อความรอบๆ ตาราง

 1. คลิกตาราง

 2. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง จากนั้นภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก คุณสมบัติ

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม การตั้งค่า

 3. ภายใต้ การตัดข้อความ ให้คลิก รอบๆ

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งของตาราง ระยะห่างของข้อความรอบๆ และตัวเลือกอื่นๆ ภายใต้ การตัดข้อความ ให้คลิก การจัดตำแหน่ง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณใช้เครื่องมือ วาด มือเพื่อสร้างตาราง (อยู่บนการ ตาราง แท็บ ภายใต้ วาดเส้นขอบ) คุณสามารถใช้การตัดข้อความโดยอัตโนมัติ ด้วยการกดปุ่ม OPTION ค้างไว้ในขณะที่คุณวาดตารางได้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×