ตัดข้อความรอบรูปภาพใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถควบคุมวิธีข้อความกระแสรอบรูปภาพหรืออักษรศิลป์ ในสิ่งพิมพ์ได้ คุณสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและรูปภาพ โดยการเปลี่ยนแปลงทิศทางของข้อความ

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกตัดข้อความ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกที่รูปสี่เหลี่ยม การตัดข้อความรอบขอบของรูปภาพของคุณ

  • คลิกล้อมรอบ การตัดข้อความรอบรูปภาพที่มีรูปทรงไม่ปกติใกล้ชิด

  • คลิกด้านบนและล่าง เพื่อวางรูปบนบรรทัดแยกต่างหาก

  • คลิกผ่าน นั้นแล้ว คลิกแก้ไขจุดตัด การลากจุดตัดใกล้รูป เพื่อให้ข้อความสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมของลบช่องว่างรอบ ๆ รูป

  • คลิกตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม จากนั้น คลิกที่แท็บตัดข้อความ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่มีตัดข้อความ ถ้าคุณคลิกลักษณะเหลี่ยม คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างข้อความและรูป

หมายเหตุ: ติดตามนำไปใช้เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์เท่านั้น ในสิ่งพิมพ์เว็บ คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือการตัดข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการตัดข้อความรอบรูปภาพ (เมื่อต้องการค้นหาถ้าคุณอยู่ในสิ่งพิมพ์เว็บ ดูที่แถบชื่อเรื่อง จะแสดงสิ่งพิมพ์เว็บหรือสิ่งพิมพ์พิมพ์ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งพิมพ์ชนิดที่คุณเปิดไว้) ถ้าคุณวางรูปภาพบนย่อหน้าของข้อความในสิ่งพิมพ์เว็บ รูปภาพจะครอบคลุมค่าข้อความอยู่ด้านหลังได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะครอบคลุมข้อความ (ขึ้นอยู่กับวิธีตั้งค่าลำดับของรูปภาพโดยใช้คำสั่งบนเมนูจัดเรียง) คุณสามารถวางรูปภาพและข้อความแบบเคียงข้าง แต่คุณจำเป็นต้องใช้กล่องข้อความหลาย ๆ กล่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ตัวเลือกการตัดข้อความทั่วไปรวมถึง:

 • ด้านบนและล่าง ข้อความหยุดทำงานที่ด้านบนของเฟรมของรูปภาพ และยังคงมีอยู่หลังจากด้านล่างของเฟรม ถ้ารูปภาพคือชิดขอบบนหรือด้านล่างของสิ่งพิมพ์เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัดข้อความรอบ ๆ ด้านล่างหรือด้านบนของรูปภาพ

 • แน่น ตัดข้อความ รอบเส้นกรอบรูปภาพเองแทนที่ ดู รอบเฟรม อีกตัวเลือกผ่านจะคล้ายคลึงกับล้อมรอบแต่ สำหรับรูปภาพบาง ทำให้ข้อความให้เป็นคู่แน่นตัดรอบเค้าร่างของรูปภาพ

 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัดข้อความ รอบเฟรมแทนที่ ดู รอบรูปภาพเอง

 • ไม่มี ข้อความทำหน้าที่เป็นถ้าไม่มีรูปภาพ และสามารถไปภายใต้ หรือ เหนือรูป ภาพ ขึ้นอยู่กับลำดับของวัตถุ (เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของรูปภาพ คลิกที่นั่น และชี้ไปที่ลำดับ บนเมนูจัดเรียง )

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพ

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บเค้าโครง

 3. คลิกตัดสไตล์ ที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังตัดข้อความรอบอักษรศิลป์ คลิกอักษรศิลป์ แทนรูปภาพ บนเมนูรูปแบบ

 • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกสไตล์ที่ตัด บนแท็บเค้าโครง คุณอยู่ในสิ่งพิมพ์บนเว็บ คุณไม่สามารถตัดข้อความในสิ่งพิมพ์บนเว็บ

 • ในตาราง คุณไม่สามารถตัดข้อความรอบรูปภาพหรืออักษรศิลป์ ตัวเลือกสไตล์การตัด จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกที่รูปภาพในตาราง แต่คลิกตัวเลือกที่จะไม่มีผลต่อข้อความ

ดูเพิ่มเติม

ปรับแต่งวิธีตัดข้อความรอบรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×