ตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล ผู้ส่งของข้อความต้นฉบับจะถูกเพิ่มลงในกล่องถึง ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณใช้ตอบกลับทั้งหมด ข้อความจะถูกสร้างขึ้น และใส่ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับเพิ่มเติมใด ๆ ของข้อความต้นฉบับ ว่าแบบใดที่คุณเลือก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับในกล่องการสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ กล่อง ถึงสำเนาถึง และ สำเนาลับถึง จะว่างเปล่า และคุณต้องใส่ผู้รับอย่างน้อยหนึ่งราย

การตอบกลับไปยังผู้ส่งหรือผู้รับอื่นๆ

คุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความเท่านั้น หรือกลุ่มบุคคลที่ปรากฏบนบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง ได้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถเพิ่มผู้รับใหม่ได้อีกด้วย

 1. บนแท็บ หน้าแรก หรือ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

  กลุ่มตอบกลับบน Ribbon

  หมายเหตุ: ชื่อของแท็บขึ้นจะอยู่กับว่าข้อความนั้นถูกเลือกจากรายการข้อความ หรือเปิดขึ้นจากภายในหน้าต่างของตัวข้อความเอง

  เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง ให้คลิกที่ชื่อแล้วกด DELETE เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับ ให้คลิกในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วใส่ผู้รับ

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

  สำเนาถึง จะย่อสำหรับสำเนา ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล Outlook สำเนาของข้อความถูกส่งไปที่ผู้รับ และชื่อผู้รับจะมองเห็นได้รับข้อความ

  สำเนาลับถึง จะย่อสำหรับสำเนาลับ ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล สำเนาของข้อความจะถูกส่งไปที่ผู้รับ และชื่อผู้รับไม่สามารถมองเห็นได้รับข้อความ ถ้าไม่เห็นกล่องสำเนาลับถึง เมื่อคุณสร้างข้อความ คุณสามารถเพิ่ม โดยคลิกที่แท็บตัวเลือก แล้ว ในกลุ่มแสดงเขตข้อมูล คลิ กสำเนาลับถึง

 2. เรียบเรียงข้อความของคุณ

 3. คลิก ส่ง

  เคล็ดลับ: ใช้ดุลพินิจเมื่อคุณคลิกตอบกลับทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อไม่มีรายการการแจกจ่ายหรือผู้รับจำนวนมากบนข้อความตอบกลับของคุณ มักให้ดีขึ้นเพื่อใช้ตอบกลับ แล้วเพิ่มเท่านั้นจำเป็นผู้รับ หรือใช้ตอบกลับทั้งหมด แต่เอารายชื่อการแจกจ่ายและผู้รับไม่จำเป็น

ด้านบนของหน้า

ส่งต่อข้อความ

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ข้อความรวมถึงสิ่งที่แนบมาใด ๆ ที่ถูกรวมกับข้อความต้นฉบับ เมื่อต้องการรวมสิ่งที่แนบมาที่เพิ่มเติม ดูแนบไฟล์หรือรายการอื่นลงในข้อความอีเมล

 1. บนแท็บ หน้าแรก หรือ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ส่งต่อ

  หมายเหตุ: ชื่อของแท็บขึ้นจะอยู่กับว่าข้อความนั้นถูกเลือกจากรายการข้อความ หรือเปิดขึ้นจากภายในหน้าต่างของตัวข้อความเอง

 2. ใส่ผู้รับในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

  สำเนาถึง จะย่อสำหรับสำเนา ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล Outlook สำเนาของข้อความจะถูกส่งไปที่ผู้รับ และชื่อผู้รับจะมองเห็นได้รับข้อความ

  สำเนาลับถึง จะย่อสำหรับสำเนาลับ ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล สำเนาของข้อความจะถูกส่งไปที่ผู้รับ และชื่อผู้รับไม่สามารถมองเห็นได้รับข้อความ ถ้าไม่เห็นกล่องสำเนาลับถึง เมื่อคุณสร้างข้อความ คุณสามารถเพิ่ม โดยคลิกที่แท็บตัวเลือก แล้ว ในกลุ่มแสดงเขตข้อมูล คลิ กสำเนาลับถึง

 3. เรียบเรียงข้อความของคุณ

 4. คลิก ส่ง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการส่งต่อข้อความอย่าง น้อยสองไปยังผู้รับเดียวกันเป็นข้อความเดียว ในจดหมาย คลิกข้อความหนึ่ง กด CTRL แล้ว คลิ กแต่ละข้อความเพิ่มเติม บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการตอบกลับ คลิกส่งต่อ แต่ละข้อความจะถูกส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×