ตรึงแนวเพื่อล็อกแถวและคอลัมน์

ตรึงแนวเพื่อล็อกแถวและคอลัมน์

เมื่อต้องการมองเห็นพื้นที่ของเวิร์กชีตขณะที่คุณเลื่อนไปยังพื้นที่อื่นของเวิร์กชีต ให้ไปที่แท็บ มุมมอง ที่คุณสามารถ ตรึงแนว เพื่อล็อกแถวและคอลัมน์ไว้ หรือคุณสามารถ แยกแนว เพื่อสร้างหน้าต่างแยกของเวิร์กชีตเดียวกัน

การตรึงแนวกับการแยกแนว

เมื่อคุณตรึงแนว Microsoft Excel จะทำให้แถวหรือคอลัมน์ที่ระบุยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในขณะที่คุณเลื่อนดูข้อมูลในเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ถ้าแถวแรกในสเปรดชีตของคุณมีส่วนหัวอยู่ คุณอาจตรึงแถวนั้นไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจะยังคงมองเห็นส่วนหัวคอลัมน์ได้อยู่ขณะที่คุณเลื่อนดูข้อมูลด้านล่างในสเปรดชีตของคุณ

ตรึงแนว

เส้นทึบใต้แถว 1 แสดงว่าแถวนั้นถูกตรึงไว้เพื่อให้ส่วนหัวคอลัมน์คงอยู่กับที่ในขณะที่คุณเลื่อนดูข้อมูล

การแยกแนวจะแตกต่างจากการตรึงแนว เมื่อคุณแยกแนว Excel จะสร้างพื้นที่เวิร์กชีตแยกต่างหากสองหรือสี่ส่วน ที่คุณสามารถเลื่อนดูข้อมูลภายในพื้นที่นั้นๆ ได้ ในขณะที่แถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการเลื่อนดูจะยังคงปรากฏให้เห็นอยู่

แยกแนวในเวิร์กบุ๊ก Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แยกแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์ไว้ในพื้นที่เวิร์กชีตที่แยกต่างหาก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตรึงแนวและแยกแนวได้ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเปิดใช้งานได้เพียงทีละหนึ่งอย่างเท่านั้น

ตรึงแถวหรือคอลัมน์

ก่อนที่คุณจะตรึงแถวหรือคอลัมน์ในเวิร์กชีต มีสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาดังนี้

 • คุณสามารถตรึงได้เฉพาะแถวที่อยู่ด้านบนและเฉพาะคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดของเวิร์กชีตเท่านั้น คุณไม่สามารถตรึงแถวและคอลัมน์ตรงกลางของเวิร์กชีตได้

 • คำสั่ง ตรึงแนว นั้นจะใช้งานไม่ได้เมื่อคุณอยู่ในโหมดการแก้ไขเซลล์ (นั่นคือตอนที่คุณใส่สูตรหรือข้อมูลในเซลล์ต่างๆ) หรือเมื่อมีการป้องกันเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกโหมดการแก้ไขเซลล์ ให้กด Enter หรือ Esc

คุณสามารถเลือกที่จะตรึงเฉพาะแถวบนสุดของเวิร์กชีต หรือเฉพาะคอลัมน์ซ้ายของเวิร์กชีต หรือจะเลือกตรึงหลายๆ แถวและหลายๆ คอลัมน์พร้อมกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตรึงแถว 1 แล้วเปลี่ยนกลับไปตรึงคอลัมน์ A แทน แถว 1 ก็จะไม่ถูกตรึงอีกต่อไป ถ้าคุณต้องการตรึงทั้งแถวและคอลัมน์ คุณจะต้องตรึงทั้งแถวและคอลัมน์ในเวลาเดียวกัน

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการล็อกแถวเพียงแถวเดียว ให้เลือกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก ตรึงแถวบนสุด

  • เมื่อต้องการล็อกคอลัมน์เพียงคอลัมน์เดียว ให้เลือก มุมมอง แล้วคลิก ตรึงคอลัมน์แรก

  • เมื่อต้องการล็อกมากกว่าหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ หรือล็อกทั้งแถวและคอลัมน์พร้อมกัน ให้เลือกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก ตรึงแนว คุณต้องให้เคอร์เซอร์ของคุณอยู่ต่ำกว่าแถวที่คุณต้องการตรึงและอยู่ทางขวาของคอลัมน์ที่คุณต้องการตรึง

  • เมื่อต้องการล็อกแถวหลายแถว (เริ่มต้นจากแถว 1) ให้เลือกแถวที่อยู่ต่ำกว่าแถวที่คุณต้องการตรึง เลือกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก ตรึงแนว

  • เมื่อต้องการล็อกคอลัมน์หลายคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่อยู่ด้านขวาของคอลัมน์สุดท้ายที่คุณต้องการตรึง เลือกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก ตรึงแนว

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ มุมมอง เป็นไปได้ว่าคุณกำลังใช้ Excel Starter ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันนั้น ให้ดู ฟีเจอร์ของ Excel ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ใน Excel Starter

ตรึงแถวบนสุดและคอลัมน์แรกพร้อมกัน

เมื่อต้องการตรึงแถวบนสุดและคอลัมน์แรกไปพร้อมกัน ให้คลิกแท็บ มุมมอง > ตรึงแนว > ตรึงแนว

การตรึงแถวบนสุดและคอลัมน์แรก

ตรึงแถวบนสุด

การตรึงแถวบนสุด

โปรดสังเกตว่า เส้นขอบที่อยู่ใต้แถว 1 จะสีเข้มกว่าเส้นขอบอื่นอยู่เล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าแถวที่อยู่เหนือเส้นขอบนั้นถูกตรึงอยู่

แถวแรกจะถูกล็อกเมื่อคุณคลิก ตรึงแถวบนสุด

การตรึงคอลัมน์แรก

ถ้าคุณต้องการตรึงคอลัมน์ซ้ายสุดแทน ให้คลิกแท็บ มุมมอง > ตรึงแนว > ตรึงคอลัมน์แรก

การตรึงคอลัมน์แรก

เส้นที่อยู่ด้านขวาของคอลัมน์ A จะสีเข้มกว่าเส้นอื่นเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าคอลัมน์ที่อยู่ด้านซ้ายของเส้นดังกล่าวนั้นถูกตรึงอยู่

คอลัมน์แรกจะถูกล็อกเมื่อคุณคลิก ตรึงคอลัมน์แรก

เลิกตรึงแถวและคอลัมน์

คุณมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ตรึงแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์แรกใน Excel 2016 for Mac

แยกแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่เวิร์กชีตที่แยกต่างหาก

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×