ตรึงแนวเพื่อล็อกแถวและคอลัมน์

ตรึงแนวเพื่อล็อกแถวและคอลัมน์

เมื่อต้องการมองเห็นพื้นที่ของเวิร์กชีตขณะที่คุณเลื่อนไปยังพื้นที่อื่นของเวิร์กชีต ให้ไปที่แท็บ มุมมอง ที่คุณสามารถ ตรึงแนว เพื่อล็อกแถวและคอลัมน์ไว้ หรือคุณสามารถ แยกแนว เพื่อสร้างหน้าต่างแยกของเวิร์กชีตเดียวกัน

การตรึงแนวกับการแยกแนว

เมื่อคุณตรึงแนว Microsoft Excel จะทำให้แถวหรือคอลัมน์ที่ระบุยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในขณะที่คุณเลื่อนดูข้อมูลในเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ถ้าแถวแรกในสเปรดชีตของคุณมีส่วนหัวอยู่ คุณอาจตรึงแถวนั้นไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจะยังคงมองเห็นส่วนหัวคอลัมน์ได้อยู่ขณะที่คุณเลื่อนดูข้อมูลด้านล่างในสเปรดชีตของคุณ

ตรึงแนว

เส้นทึบใต้แถว 1 แสดงว่าแถวนั้นถูกตรึงไว้เพื่อให้ส่วนหัวคอลัมน์คงอยู่กับที่ในขณะที่คุณเลื่อนดูข้อมูล

การแยกแนวจะแตกต่างจากการตรึงแนว เมื่อคุณแยกแนว Excel จะสร้างพื้นที่เวิร์กชีตแยกต่างหากสองหรือสี่ส่วน ที่คุณสามารถเลื่อนดูข้อมูลภายในพื้นที่นั้นๆ ได้ ในขณะที่แถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการเลื่อนดูจะยังคงปรากฏให้เห็นอยู่

แยกแนวในเวิร์กบุ๊ก Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แยกแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์ไว้ในพื้นที่เวิร์กชีตที่แยกต่างหาก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตรึงแนวและแยกแนวได้ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเปิดใช้งานได้เพียงทีละหนึ่งอย่างเท่านั้น

ตรึงแถวหรือคอลัมน์

ก่อนที่คุณจะตรึงแถวหรือคอลัมน์ในเวิร์กชีต มีสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาดังนี้

 • คุณสามารถตรึงได้เฉพาะแถวที่อยู่ด้านบนและเฉพาะคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดของเวิร์กชีตเท่านั้น คุณไม่สามารถตรึงแถวและคอลัมน์ตรงกลางของเวิร์กชีตได้

 • คำสั่ง ตรึงแนว นั้นจะใช้งานไม่ได้เมื่อคุณอยู่ในโหมดการแก้ไขเซลล์ (นั่นคือตอนที่คุณใส่สูตรหรือข้อมูลในเซลล์ต่างๆ) หรือเมื่อมีการป้องกันเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกโหมดการแก้ไขเซลล์ ให้กด Enter หรือ Esc

คุณสามารถเลือกที่จะตรึงเฉพาะแถวบนสุดของเวิร์กชีต หรือเฉพาะคอลัมน์ซ้ายของเวิร์กชีต หรือจะเลือกตรึงหลายๆ แถวและหลายๆ คอลัมน์พร้อมกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตรึงแถว 1 แล้วเปลี่ยนกลับไปตรึงคอลัมน์ A แทน แถว 1 ก็จะไม่ถูกตรึงอีกต่อไป ถ้าคุณต้องการตรึงทั้งแถวและคอลัมน์ คุณจะต้องตรึงทั้งแถวและคอลัมน์ในเวลาเดียวกัน

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการล็อกแถวเพียงแถวเดียว ให้เลือกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก ตรึงแถวบนสุด

  • เมื่อต้องการล็อกคอลัมน์เพียงคอลัมน์เดียว ให้เลือก มุมมอง แล้วคลิก ตรึงคอลัมน์แรก

  • เมื่อต้องการล็อกมากกว่าหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ หรือล็อกทั้งแถวและคอลัมน์พร้อมกัน ให้เลือกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก ตรึงแนว คุณต้องให้เคอร์เซอร์ของคุณอยู่ต่ำกว่าแถวที่คุณต้องการตรึงและอยู่ทางขวาของคอลัมน์ที่คุณต้องการตรึง

  • เมื่อต้องการล็อกแถวหลายแถว (เริ่มต้นจากแถว 1) ให้เลือกแถวที่อยู่ต่ำกว่าแถวที่คุณต้องการตรึง เลือกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก ตรึงแนว

  • เมื่อต้องการล็อกคอลัมน์หลายคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่อยู่ด้านขวาของคอลัมน์สุดท้ายที่คุณต้องการตรึง เลือกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก ตรึงแนว

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ มุมมอง เป็นไปได้ว่าคุณกำลังใช้ Excel Starter ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันนั้น ให้ดู ฟีเจอร์ของ Excel ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ใน Excel Starter

ตรึงแถวบนสุดและคอลัมน์แรกพร้อมกัน

เมื่อต้องการตรึงแถวบนสุดและคอลัมน์แรกไปพร้อมกัน ให้คลิกแท็บ มุมมอง > ตรึงแนว > ตรึงแนว

การตรึงแถวบนสุดและคอลัมน์แรก

ตรึงแถวบนสุด

การตรึงแถวบนสุด

โปรดสังเกตว่า เส้นขอบที่อยู่ใต้แถว 1 จะสีเข้มกว่าเส้นขอบอื่นอยู่เล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าแถวที่อยู่เหนือเส้นขอบนั้นถูกตรึงอยู่

แถวแรกจะถูกล็อกเมื่อคุณคลิก ตรึงแถวบนสุด

การตรึงคอลัมน์แรก

ถ้าคุณต้องการตรึงคอลัมน์ซ้ายสุดแทน ให้คลิกแท็บ มุมมอง > ตรึงแนว > ตรึงคอลัมน์แรก

การตรึงคอลัมน์แรก

เส้นที่อยู่ด้านขวาของคอลัมน์ A จะสีเข้มกว่าเส้นอื่นเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าคอลัมน์ที่อยู่ด้านซ้ายของเส้นดังกล่าวนั้นถูกตรึงอยู่

คอลัมน์แรกจะถูกล็อกเมื่อคุณคลิก ตรึงคอลัมน์แรก

เลิกตรึงแถวและคอลัมน์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ตรึงแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์แรกใน Excel 2016 for Mac

แยกแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่เวิร์กชีตที่แยกต่างหาก

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×