ตรวจสอบแอปสำหรับไซต์

ตรวจสอบแอปสำหรับไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับแอปสำหรับ SharePoint ที่มีการเพิ่มลงในไซต์เป็นเจ้าของไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับถี่ได้ถูกติดตั้งแอป แอปมีข้อผิดพลาดกี่ หรือถี่มีการใช้

ตรวจสอบแอปสำหรับไซต์

 1. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กเนื้อหาของไซต์

 2. บนหน้าเนื้อหาของไซต์ ค้นหาแอปที่คุณต้องการดูข้อมูล และคลิกที่จุดไข่ปลา (...)

 3. ในกล่องโต้ตอบ apps คลิกรายละเอียด ถ้าคุณไม่เห็นรายละเอียด แล้วคลิกที่จุดไข่ปลา (...) อีก แล้ว คลิกรายละเอียด

 4. บนหน้ารายละเอียด App คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน ข้อผิดพลาด ติดตั้ง และการใช้งาน

  หมายเหตุ: จำนวนมาก SharePoint เป็นเรื่องน่ามีอยู่แล้วภายในแอปไม่มีรายละเอียด

 5. ถ้าคุณสามารถดูรายละเอียด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้:

  ทำเช่นนี้:

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด

  คลิกหมายเลขที่ปรากฏขึ้นหลังจากชนิดต่าง ๆ ของข้อผิดพลาดเมื่อต้องการดูรายละเอียดข้อผิดพลาด

  ดูข้อมูลการใช้งานสำหรับกรอบเวลาเฉพาะเจาะจง

  คลิกวันเดือน หรือปี เพื่อเปลี่ยนกรอบเวลาข้อมูลการใช้ข้อมูลที่แสดงในกราฟ

หมายเหตุ: ถ้าแอปที่ใช้การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกผ่านทาง Business Connectivity Services (BCS), จะมีกราฟที่แสดงจำนวนเรียกว่า แอปการทำกับข้อมูลภายนอกแหล่งข้อมูล ด้วย วันที่ปรากฏในกราฟ BCS สายเรียกเข้าและการใช้งานจะแสดงในเวลามาตรฐานสากล (UTC)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×