ตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบภายในเครื่องเพื่อติดตั้ง Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง Office 365, Office 2016 หรือ Office 2013

ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อ windows ควบคุมบัญชีผู้ใช้ปรากฏขึ้นในระหว่างการติดตั้ง Office ผู้ที่ มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณต้องพิมพ์ในผู้ดูแลระบบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของพวกเขา จากนั้น เลือกใช่ สำหรับการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อการ

แสดงสกรีนช็อตควบคุมบัญชีผู้ใช้หน้าต่าง

วิธีการตรวจสอบถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ

ฉันคุณตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และสิ่งที่ต้องทำถ้าคุณไม่ต้อง ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของโดเมนหรือไม่

เคล็ดลับ: โดเมนคือ วิธีสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร (เช่นทำงานหรือโรงเรียนของคุณ) เพื่อจัดการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในสภาพแวดล้อมของพวกเขา ไม่แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณเป็น หรือไม่ได้อยู่ในโดเมนได้อย่างไร ทำต่อไปนี้:

เปิดแผงควบคุม จากนั้น เลือกระบบและความปลอดภัย >ระบบ ที่ด้านล่างของส่วนดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณกำลังอยู่ในโดเมนที่มีข้อความว่าโดเมน: และแสดงรายชื่อของโดเมนคุณกำลังเข้าร่วม ถ้า คุณกำลังไม่อยู่ในโดเมน มีข้อความว่าเวิร์กกรุ๊ป: และระบุชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากด้านล่าง

คอมพิวเตอร์จะไม่อยู่ในโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้น และพิมพ์แผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ >เปลี่ยนชนิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแล ติดต่อบุคคลที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาเมื่อต้องการให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบของคุณ หรือพวกเขาพิมพ์ชื่อผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของพวกเขาและรหัสผ่านเมื่อถูกถามสำหรับไฟล์นั้นในระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกของโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้น และพิมพ์แผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ >เปลี่ยนชนิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 3. ในหน้าต่างบัญชีผู้ใช้ เลือกคุณสมบัติ จากนั้น เลือกแท็บการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแล ติดต่อบุคคลที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาเมื่อต้องการให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบของคุณ หรือพวกเขาพิมพ์ชื่อผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของพวกเขาและรหัสผ่านเมื่อถูกถามสำหรับไฟล์นั้นในระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์จะไม่อยู่ในโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้น แล้วเลือกแผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือกบัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว >บัญชีผู้ใช้ >เปลี่ยนชนิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแล ติดต่อบุคคลที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาเมื่อต้องการให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบของคุณ หรือพวกเขาพิมพ์ชื่อผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของพวกเขาและรหัสผ่านเมื่อถูกถามสำหรับไฟล์นั้นในระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกของโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้น แล้วเลือกแผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือกบัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว >บัญชีผู้ใช้ >จัดการบัญชีผู้ใช้

 3. ในหน้าต่างบัญชีผู้ใช้ เลือกคุณสมบัติ จากนั้นแท็บการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแล ติดต่อบุคคลที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาเมื่อต้องการให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบของคุณ หรือพวกเขาพิมพ์ชื่อผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของพวกเขาและรหัสผ่านเมื่อถูกถามสำหรับไฟล์นั้นในระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์จะไม่อยู่ในโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้น แล้วเลือกแผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือกบัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว >เปลี่ยนชนิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแล ติดต่อบุคคลที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาเมื่อต้องการให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบของคุณ หรือพวกเขาพิมพ์ชื่อผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของพวกเขาและรหัสผ่านเมื่อถูกถามสำหรับไฟล์นั้นในระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกของโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้น แล้วเลือกแผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือกบัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว >จัดการบัญชีผู้ใช้

 3. ในหน้าต่างบัญชีผู้ใช้ เลือกคุณสมบัติ จากนั้นแท็บการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแล ติดต่อบุคคลที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาเมื่อต้องการให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบของคุณ หรือพวกเขาพิมพ์ชื่อผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของพวกเขาและรหัสผ่านเมื่อถูกถามสำหรับไฟล์นั้นในระหว่างการติดตั้ง Office

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×