ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับติดตั้ง Office หรือไม่

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง Office 365, Office 2016 หรือ Office 2013

ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อหน้าต่างการควบคุมบัญชีผู้ใช้ปรากฏขึ้นในระหว่างการติดตั้ง Office ผู้ที่ มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านของพวกเขา จากนั้นเลือกใช่สำหรับดำเนินการติดตั้งต่อไป

สกรีนช็อตแสดงหน้าต่างการควบคุมบัญชีผู้ใช้

วิธีการตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่

วิธีคุณตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และสิ่งที่ต้องทำถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโดเมนหรือไม่

เคล็ดลับ: โดเมนคือ วิธีที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร (เช่นที่ทำงานหรือที่โรงเรียน) เพื่อจัดการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในสภาพแวดล้อมของพวกเขา ไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโดเมนหรือไม่ ทำสิ่งต่อไปนี้:

เปิดแผงควบคุมแล้ว เลือกระบบและความปลอดภัย > ระบบ ที่ด้านล่างของส่วน ดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณอยู่ในโดเมนจะระบุว่าโดเมน:และแสดงรายชื่อโดเมนที่คุณกำลังเชื่อมต่อ ถ้า คุณไม่อยู่ในโดเมน จะแสดงคำว่าเวิร์กกรุ๊ป:และระบุชื่อของเวิร์กกรุ๊ปที่คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากด้านล่าง

คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้นแล้วพิมพ์แผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือก บัญชีผู้ใช้ > เปลี่ยนประเภทบัญชีของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ผู้ดูแลระบบไว้ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแลระบบ ให้ติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ หรือให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านเมื่อขอระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์อยู่ในโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้นแล้วพิมพ์แผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือก บัญชีผู้ใช้ > เปลี่ยนประเภทบัญชีของคุณ

 3. ในหน้าต่างบัญชีผู้ใช้ เลือก คุณสมบัติแล้ว เลือกแท็บการเป็นสมาชิกกลุ่ม

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ผู้ดูแลระบบไว้ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแลระบบ ให้ติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ หรือให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านเมื่อขอระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้นแล้วเลือกแผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว > บัญชีผู้ใช้ > เปลี่ยนประเภทบัญชีของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ผู้ดูแลระบบไว้ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแลระบบ ให้ติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ หรือให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านเมื่อขอระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์อยู่ในโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้นแล้วเลือกแผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว > บัญชีผู้ใช้ > จัดการบัญชีผู้ใช้

 3. ในหน้าต่างบัญชีผู้ใช้ เลือก คุณสมบัติแล้วเลือกแท็บการเป็นสมาชิกกลุ่ม

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ผู้ดูแลระบบไว้ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแลระบบ ให้ติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ หรือให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านเมื่อขอระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้นแล้วเลือกแผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว > เปลี่ยนประเภทบัญชีของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ผู้ดูแลระบบไว้ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแลระบบ ให้ติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ หรือให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านเมื่อขอระหว่างการติดตั้ง Office

คอมพิวเตอร์อยู่ในโดเมน

 1. เลือกเริ่มต้นแล้วเลือกแผงควบคุม

 2. ในหน้าต่างแผงควบคุม เลือก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว > จัดการบัญชีผู้ใช้

 3. ในหน้าต่างบัญชีผู้ใช้ เลือก คุณสมบัติแล้วเลือกแท็บการเป็นสมาชิกกลุ่ม

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ผู้ดูแลระบบไว้ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกผู้ดูแลระบบ ให้ติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขอให้พวกเขาให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ หรือให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านเมื่อขอระหว่างการติดตั้ง Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×