ตรวจสอบงานที่มอบหมายที่ไม่มีค่าคะแนนใน Microsoft Teams

ตรวจสอบงานที่มอบหมายที่ไม่มีค่าคะแนนใน Microsoft Teams

งานที่มอบหมายที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Teams ไม่จำเป็นต้องมีค่าคะแนนที่ระบุสำหรับให้คุณตรวจทาน คุณยังคงสามารถตรวจสอบเวลาและวันที่ที่นักเรียนส่งงานหรือทำงานเสร็จ

การทำเครื่องหมายงานที่มอบหมายเป็นตรวจทานแล้ว จะทำให้คุณสามารถส่งคำติชมหรือลบเครื่องหมายออกจากงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้

 1. นำทางไปยังแชนเนล ทั่วไป ที่อยู่ด้านล่างชั้นเรียนที่ต้องการ จากนั้น เลือก งานที่มอบหมาย

  เลือกแท็บงานที่มอบหมายในแชนแนลทั่วไป
 2. เลือก รีวิว

  เลือกรีวิวเพื่อตรวจทานงานที่มอบหมาย
 3. นำทางไปยังงานที่มอบหมายที่คุณต้องการตรวจทาน แล้วเลือก

  เมื่อคุณตรวจทานงานที่มอบหมายเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกทำเครื่องหมายเป็นตรวจทานแล้ว
 4. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนของคุณส่ง

  • งานของนักเรียน—เอกสารใดก็ตามที่คุณระบุว่าส่งแล้วจะแนบอยู่ที่นี่ เลือกเอกสารเพื่อดูในโหมดเต็มหน้าจอ

  • วันที่ส่ง—ตราประทับวันที่และเวลาเมื่อนักเรียนส่งงาน ถ้างานของพวกเขาล่าช้า คุณจะเห็นการแจ้งเตือน ล่าช้า นักเรียนที่ไม่ได้ส่งงานจะแสดงเป็น ไม่ได้ส่ง

 5. เลือกกล่องภายใต้ คำติชม เพื่อเพิ่มข้อคิดเห็นสำหรับนักเรียน 

 6. เมื่อคุณตรวจทานงานที่มอบหมายเสร็จแล้ว ให้เลือก โพสต์ทั้งหมด บัตรงานที่มอบหมายของนักเรียนจะอัปเดตเพื่อแสดงว่าได้บันทึกงานที่ส่งของพวกเขาแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจทานงานที่มอบหมายและโพสต์คะแนน

ลบงานที่มอบหมาย

ดูงานที่มอบหมายในชั้นเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×