ตรวจสอบงานที่มอบหมายด้วยค่าจุดใน Microsoft Teams

ตรวจสอบงานที่มอบหมายด้วยค่าจุดใน Microsoft Teams

ใช้ ตรวจงาน ในแท็บ งานที่มอบหมาย เพื่อตรวจงานที่มอบหมายซึ่งนักเรียนของคุณได้ส่ง แดชบอร์ดการวิเคราะห์งานที่มอบหมายแต่ละงานแสดงตัวนับที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ดูและส่งงานที่มอบหมายจนถึงปัจจุบัน

ดูงานของนักเรียนในมุมมองรายการหรือเลือกเอกสารของนักเรียนเพื่อเปิดและตรวจทานในโหมดเต็มหน้าจอ คะแนนและคำติชมที่คุณมอบหมายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่เผยแพร่ให้กับนักเรียนของคุณจนกว่าคุณจะโพสต์คะแนน

 1. นำทางไปยังแชนเนล ทั่วไป ที่อยู่ด้านล่างชั้นเรียนที่ต้องการ จากนั้น เลือก งานที่มอบหมาย

  เลือกแท็บงานที่มอบหมายในแชนแนลทั่วไป
 2. ไปยังงานที่มอบหมายที่คุณต้องการตรวจสอบและเลือกงานนั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แถบการค้นหาของคุณเพื่อค้นหางานที่มอบหมายตามคำสำคัญได้

  คำแนะนำ: เลือกเครื่องหมายขยาย (รูปลูกศรสองหัวที่ทแยงมุมอยู่) เพื่อขยายเต็มหน้าจอ

  เลือกรีวิวเพื่อตรวจทานงานที่มอบหมาย
 3. เลือก ตรวจงาน

  ดูรายละเอียดของสิ่งที่นักเรียนของคุณได้ส่ง
 4. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนของคุณส่ง

  • แดชบอร์ดการวิเคราะห์—แสดงตัวนับจำนวนนักเรียนในห้องเรียนของคุณที่ดูและส่งงานจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจำนวนงานที่มอบหมายที่เหลือซึ่งคุณยังต้องตรวจ เลือก ดูแล้วส่งแล้ว หรือ รอตรวจ เพื่อแยกประเภทงานที่มอบหมายตามคุณลักษณะดังกล่าวนั้น

   แดชบอร์ดการวิเคราะห์แสดงตัวนับจำนวนนักเรียนที่ได้ดูงาน ส่งงาน และจำนวนงานที่มอบหมายซึ่งคุณได้ส่ง และจำนวนงานที่มอบหมายที่เหลือซึ่งคุณยังต้องตรวจ

  • งานของนักเรียน—เอกสารใดก็ตามที่คุณระบุว่าส่งแล้วจะแนบอยู่ที่นี่ เลือกเอกสารเพื่อดูในโหมดเต็มหน้าจอ

  • วันที่ส่ง—ตราประทับวันที่และเวลาเมื่อนักเรียนส่งงาน ถ้างานของพวกเขาล่าช้า คุณจะเห็นการแจ้งเตือน ล่าช้า นักเรียนที่ไม่ได้ส่งงานจะแสดงเป็น ไม่ได้ส่ง

 5. เลือกไอคอนในคอลัมน์ คำติชม เพื่อเพิ่มคำติชมใดๆ สำหรับนักเรียน

 6. หากคุณได้ให้คะแนนหรือค่าทศนิยมสำหรับงานที่มอบหมายนี้ โปรดป้อนคะแนนของนักเรียนในคอลัมน์ คะแนน คะแนนที่เกินค่าพื้นฐานจะเพิ่มเป็นคะแนนพิเศษ

 7. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มคำติชมและ/หรือคะแนนแล้ว ให้เลือก โพสต์

  • ซึ่งจะแจ้งเตือนนักเรียนแต่ละคนที่คุณตรวจทานงานที่มอบหมายแล้วและอนุญาตให้พวกเขาดูคำติชมและคะแนนของพวกเขา

  • การเลือก โพสต์ จะอัปเดตเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่คุณใส่ ถ้าไม่ได้ใส่คะแนน จะมีการโพสต์ใดๆ สำหรับนักเรียน

  • หลังจากโพสต์คะแนนสำหรับนักเรียนแล้ว เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏที่ด้านขวาของคอลัมน์ คะแนน

  • เลือก ส่งออกเป็น Excel เพื่อส่งออกชื่อและคะแนนของนักเรียนเป็นไฟล์ .csv เลือกจาก ทั่วไป > งานที่มอบหมาย > ตรวจงาน เพื่อส่งออกข้อมูลสำหรับทั้งห้องเรียน หรือจาก ทั่วไป > งานที่มอบหมาย > งานที่มอบหมายเฉพาะบุคคล > ตรวจงาน เพื่อส่งออกข้อมูลสำหรับงานเดี่ยวที่มอบหมาย

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูเอกสารของนักเรียนแต่ละคนในมุมมองเต็มหน้าจอ ให้เลือกเอกสารที่นักเรียนของคุณส่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบงานที่มอบหมายที่ไม่ได้กำหนดค่าคะแนน

สร้างงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

แก้ไขงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×