ตรวจสอบความเข้ากันได้ (PowerPoint for Mac)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ คุณอาจเห็นข้อความที่กำหนดขาดทุนอาจเกิดขึ้นของฟังก์ชันการทำงานเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอPowerPoint เป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 (.ppt) เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อความที่สร้างตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ใช้ข้อมูลภายใต้แต่ละข้อความเพื่อดูสิ่งที่ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินการ

ในบทความนี้

โปรดสังเกตว่า ข้อความทั้งหมดเหล่านี้สมมติว่า มีบาง "ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint ก" คุณจะสูญเสียหน้าที่การใช้งานแก้ไขก็ต่อเมื่อคุณเปิดไฟล์ในPowerPoint รุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอด้วยกราฟิก SmartArt เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าของรูปแบบPowerPoint แล้ว เปิดไฟล์นั้นในบางเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint, กราฟิก SmartArt จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดไฟล์อีกครั้งในเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของPowerPoint โดยไม่ทำการแก้ไขใด ๆ กับรูปภาพที่กราฟิก SmartArt คุณสามารถทำเพื่อแก้ไขของคุณกราฟิก SmartArt

คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาบางอย่างจากPowerPoint ในเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint รุ่นที่ใหม่กว่า อย่าง รูปร่างและข้อความ ด้วยเอฟเฟ็กต์ใหม่จะถูกแปลงเป็นรูปภาพ (บิตแมป) ในบางเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขามีลักษณะเดียวกันในงานนำเสนอ ผลลัพธ์เป็น คุณไม่สามารถเปลี่ยนความกว้างของเส้น สีเติม หรือลักษณะอื่น ๆ ของรูปร่างและข้อความ ยัง หลังจากข้อความจะถูกเปลี่ยนเป็นบิตแมป ภาพเคลื่อนไหวใด ๆ บนข้อความนั้นไม่ปรากฏในระหว่างงานนำเสนอ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนแบบกราฟิก SmartArt รูปร่าง หรือวัตถุอื่น ๆ ในงานนำเสนอของคุณ บันทึกสำเนาของงานนำเสนอPowerPoint นั้นแล้ว บันทึกสำเนาเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 (.ppt) โดยการทำเช่นนั้น คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอต้นฉบับของคุณถ้าคุณกราฟิก SmartArt รูปร่าง หรือวัตถุอื่น ๆ จะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์รุ่นก่อนหน้านี้

งานนำเสนอของคุณประกอบด้วยเป็นกราฟิก SmartArt ที่ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

เมื่อต้องการรักษารูปลักษณ์ของกราฟิก SmartArt ของคุณ นั้นจะถูกแปลงเป็นรูปภาพที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ในเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

แบบกราฟิก SmartArt

ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอที่ประกอบด้วย SmartArt เป็นแฟ้ม.ppt (ซึ่งก็คือเข้ากันได้กับ PowerPoint 97-2003), กราฟิก SmartArt จะถูกแปลงเป็นรูปภาพ ถ้าคุณใช้การจัดรูปแบบรูปภาพในขณะแก้ไขงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2004 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า แล้วรูปภาพจะไม่สามารถแปลงกลับไปรูปร่างสามารถแก้ไขได้ในเวอร์ชันหลัง PowerPoint 2008

งานนำเสนอของคุณประกอบด้วยปเสียงสื่อที่ฝังตัวที่ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

เมื่อต้องการแสดงเดียคลิฝังตัวของคุณ นั้นจะถูกแปลงเป็นรูปภาพที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ในเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint วัตถุสื่อจะถูกแปลงเป็นรูปภาพออกอย่างถาวร คุณไม่สามารถเล่น หรือแก้ไขวัตถุเสียงหรือภาพยนตร์หลังจากบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์นี้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

มีคลิปเสียงสื่อที่ฝังตัว

ลิงก์เสียงหรือภาพยนตร์แทนที่เป็นการฝังนั้น

งานนำเสนอของคุณประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนเค้าโครงแบบกำหนดเองที่ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

เมื่อคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวลงในพื้นที่ที่สำรองไว้บนเค้าโครงแบบกำหนดเอง ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

เอฟเฟ็กต์ของภาพเคลื่อนไหวที่เพิ่มลงในพื้นที่ที่สำรองไว้บนเค้าโครงแบบกำหนดเอง

เมื่อบันทึกเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าPowerPoint เปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้โดยอัตโนมัติเป็นพื้นที่สำรองไว้ค่าเริ่มต้นโดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว

ให้เปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้ให้เป็นกล่องข้อความหรือรูปร่าง แล้วนำไปใช้กับภาพเคลื่อนไหว

งานนำเสนอของคุณประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวบนรูปร่าง เช่นกราฟิก SmartArt ที่ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

เมื่อคุณนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบางอย่างไปใช้กับรูปร่าง แล้วบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า ภาพเคลื่อนไหวของคุณอาจไม่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวถูกเชื่อมต่อกับข้อความหรือรูปร่างที่ได้เปลี่ยนเป็นรูปภาพแล้ว

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ภาพเคลื่อนไหวลักษณะพิเศษนำไปใช้กับรูปร่างที่จะกลายเป็นการแก้ไข (ตัวอย่างเช่นกราฟิก SmartArt )

เมื่อบันทึกเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าPowerPoint เปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้โดยอัตโนมัติเป็นพื้นที่สำรองไว้ค่าเริ่มต้นโดยไม่มีภาพเคลื่อนไหว

เปลี่ยนวัตถุให้เป็นรูปภาพเคลื่อนไหวโดยทำดังนี้

  1. เลือกรูปร่างบนสไลด์

  2. คลิกขวาที่รูปร่างนั้น แล้วเลือก บันทึกเป็นรูปภาพ

  3. หลังจากการบันทึก บนเมนูแทรก ใช้สั่งรูปภาพ เพื่อนำทางไปยังรูปภาพของคุณ แล้ว คลิ กแทรก

  4. นำภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับรูปภาพนั้น

  5. ตอนนี้ คุณสามารถเอาเดิมกราฟิก SmartArt จากภาพนิ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×