ตรวจสอบความเข้ากันได้ใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ คุณอาจเห็นข้อความที่กำหนดขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของฟังก์ชันการทำงานเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอPowerPoint เป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 (.ppt) เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อความที่สร้างตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ใช้ข้อมูลภายใต้แต่ละข้อความเพื่อดูสิ่งที่ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินการ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้ดูที่

ข้อความของตัวตรวจสอบความเข้ากันได้มีอยู่สองชนิด ได้แก่

 1. ในกรณีทั่วไป คุณจะสูญเสียหน้าที่การใช้งานแก้ไขก็ต่อเมื่อคุณเปิดไฟล์ในPowerPoint รุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอด้วยกราฟิก SmartArt เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าของรูปแบบPowerPoint แล้ว เปิดไฟล์นั้นในบางเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint, กราฟิก SmartArt จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดไฟล์อีกครั้งในเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของPowerPoint โดยไม่ต้องทำการแก้ไขใด ๆ ที่รูปภาพนั้นกราฟิก SmartArt คุณสามารถต่อเมื่อต้องการแก้ไขกราฟิก SmartArt ของคุณ ข้อความต่าง ๆ เหล่านี้ได้ "ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า" เหล่านั้น

 2. ในกรณีที่สอง คุณจะสูญเสียฟังก์ชันการทำงานไปอย่างถาวร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ปรับเปลี่ยนตัวแทนข้อความบนเค้าโครงแบบกำหนดเอง ตัวแทนข้อความนั้นจะสูญหายไปอย่างถาวร

คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาบางอย่างจากPowerPoint ในเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint รุ่นที่ใหม่กว่า ตัวอย่างเช่น รูปร่างและข้อความที่ มีเอฟเฟ็กต์ใหม่จะถูกแปลงเป็นรูปภาพ (บิตแมป) ในบางเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint เพื่อให้แน่ใจว่า จะมีลักษณะเดียวกันในงานนำเสนอ ผลลัพธ์เป็น คุณไม่สามารถเปลี่ยนความกว้างของเส้น สีเติม หรือลักษณะอื่น ๆ ของรูปร่างและข้อความ ยัง หลังจากข้อความจะถูกเปลี่ยนเป็นบิตแมป ภาพเคลื่อนไหวใด ๆ บนข้อความนั้นไม่แสดงในระหว่างงานนำเสนอ

เคล็ดลับ:    ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนแบบกราฟิก SmartArt รูปร่าง หรือวัตถุอื่น ๆ ในงานนำเสนอของคุณ บันทึกสำเนาของงานนำเสนอ PowerPoint นั้นแล้ว บันทึกสำเนาเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 (.ppt) โดยทำดังกล่าว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอต้นฉบับของคุณถ้าคุณกราฟิก SmartArt รูปร่าง หรือวัตถุอื่น ๆ จะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์ของรุ่นก่อนหน้า

มีเดียคลิปที่ที่ฝังตัว หรือได้อัปเกรดในPowerPoint 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า จะถูกแปลงเป็นรูปภาพที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ในเวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

มีเดียคลิปที่ถูกแทรกหรืออัปเกรดในงานนำเสนอ

แทรกมีเดียคลิปอีกครั้ง และใช้ ลิงก์ไปยังไฟล์ แทนการฝัง

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างของคุณ เอฟเฟ็กต์บางอย่างจะถูกแปลงเป็นรูปซึ่งใช้เป็นสีเติมของรูปร่าง โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้ เนื่องจากข้อความนั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรูปเหล่านี้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

รูปร่างที่มีเอฟเฟ็กต์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ ได้แก่ เงา (ภายใน) เรืองแสง ยกนูน ขอบนุ่ม หรือสีเติมไล่ระดับ

เอาเอฟเฟ็กต์ออก

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างของคุณ ให้แปลงรูปร่างและข้อความใดๆ ในรูปร่างดังกล่าวของคุณเป็นรูปที่คุณไม่สามารถแก้ไขใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อความที่มีเอฟเฟ็กต์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่ การสะท้อน เงา (ภายใน) เรืองแสง การแปลง การหมุนสามมิติ เส้นกรอบข้อความ หรือการเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์ข้อความออก

ข้อความขีดทับหรือขีดทับคู่ คอลัมน์ข้อความ การเยื้องเนื้อความระดับ 6 - 9 หรือข้อความแนวตั้ง

เอาสิ่งเหล่านี้ออกโดยใช้ปุ่มในกลุ่ม ฟอนต์ หรือกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

รูปร่างที่มีเอฟเฟ็กต์การสะท้อน

เอาเอฟเฟ็กต์ออก

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างที่จัดกลุ่มของคุณ ให้แปลงรูปร่างที่จัดกลุ่มของคุณเป็นรูปที่คุณไม่สามารถแก้ไขใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

รูปร่างที่ถูกจัดกลุ่มซึ่งมีการนำเอฟเฟ็กต์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างไปใช้กับรูปร่างทั้งหมด ได้แก่ การสะท้อน เรืองแสง การหมุนสามมิติ หรือการเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์ออก

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้แปลงกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นรูปที่คุณไม่สามารถแก้ไขใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

กราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt จะถูกแปลงเป็นวัตถุเดี่ยวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน PowerPoint เวอร์ชันที่เก่ากว่า Office PowerPoint 2007 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ ยกเลิกการจัดกลุ่ม กราฟิก SmartArt ซึ่งจะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนโดยใช้ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้ โปรดสังเกตว่า หลังจากที่คุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างแล้ว ฟังก์ชันการทำงานบนแท็บ เครื่องมือ SmartArt จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของตาราง ให้แปลงตารางของคุณเป็นรูปที่คุณไม่สามารถแก้ไขใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ตารางที่มีอักษรศิลป์ในเซลล์

เอาเอฟเฟ็กต์ข้อความออก

ตารางที่มีเอฟเฟ็กต์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่ การสะท้อน ยกเซลล์นูน เงา หรือสีเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพและพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์ออก

เมื่อคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่างซึ่งทำให้รูปที่แปลงมีขนาดใหญ่กว่า 30 เมกะไบต์ (MB) ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

ข้อความนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากรูปร่างของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

รูปร่างที่มีเอฟเฟ็กต์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ ได้แก่ การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน ขอบนุ่ม การหมุนสามมิติ หรือสีเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์ออก

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างที่จัดกลุ่มของคุณ ให้แปลงรูปร่างที่จัดกลุ่มของคุณไปเป็นรูปซึ่งคุณไม่สามารถแก้ไขได้ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า และเอฟเฟ็กต์ใดๆ จะถูกเอาออก

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

รูปร่างที่จัดกลุ่มที่นำเอฟเฟ็กต์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างไปใช้กับรูปร่างทั้งหมด ได้แก่ การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน ขอบนุ่ม การหมุนสามมิติ หรือสีเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์ออก

คุณอาจได้รับข้อความนี้ ถ้างานนำเสนอของคุณมีแถบเครื่องมือด่วนที่กำหนดเอง หรือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกำหนดเองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint เวอร์ชันที่เก่ากว่า Office PowerPoint 2007 หรือทั้งสองอย่าง ฟีเจอร์แบบกำหนดเองเหล่านี้จะไม่มีอยู่ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ปุ่มอย่างน้อยหนึ่งปุ่มที่เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนเฉพาะในงานนำเสนอนี้

ส่วนติดต่อแบบกำหนดเอง

เนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใน Office PowerPoint 2007 และ PowerPoint 2010 แตกต่างอย่างมากจากเมนูและแถบเครื่องมือใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า การกำหนดเองใดๆ ที่ทำใน Office PowerPoint 2007 หรือ PowerPoint 2010 จึงไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองที่คล้ายคลึงกันลงในแถบเครื่องมือและเมนูได้

ใน Microsoft Office Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ขนาดของเวิร์กชีตจะเท่ากับ 16,384 คอลัมน์คูณ 1,048,576 แถว อย่างไรก็ตาม ขนาดของเวิร์กชีต Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะเท่ากับ 256 คอลัมน์คูณ 65,536 แถวเท่านั้น ข้อมูลในเซลล์ที่เกินขีดจำกัดคอลัมน์และแถวนี้จะสูญหายไปใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า การอ้างอิงของสูตรไปยังข้อมูลในขอบเขตนี้จะส่งกลับข้อผิดพลาด #REF!

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก

ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Excel ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์และช่วงที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ จากนั้นเลือกเซลล์และช่วงดังกล่าว แล้ววางไว้ภายในขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ หรือในเวิร์กชีตอื่นโดยใช้คำสั่ง ตัด และ วาง

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอที่มีเค้าโครงแบบกำหนดเองพร้อมด้วย ตัวควบคุม ActiveX อย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (.ppt) ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ตัวควบคุม ActiveX อย่างน้อยหนึ่งตัวที่เพิ่มลงไปในเค้าโครงแบบกำหนดเอง

ถ้างานนำเสนอของคุณไม่มีโค้ด ให้คลิก ทำต่อไป โค้ดจะถูกเอาออกจากงานนำเสนอ

ถ้างานนำเสนอของคุณมีโค้ดและคุณต้องการเก็บโค้ดนั้นไว้ ให้คลิก ยกเลิก

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถบันทึกโค้ดที่สัมพันธ์กับตัวควบคุม ActiveX บนเค้าโครงแบบกำหนดเองเป็นรูปแบบไฟล์ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า PowerPoint 2007 ได้

 • เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้โค้ดสูญหายหรือเสียหาย ให้บันทึกไฟล์เป็นไฟล์งานนำเสนอ (.pptx)

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอที่มีเค้าโครงแบบกำหนดเองซึ่งมีข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

เค้าโครงแบบกำหนดเองที่มีข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

เมื่อบันทึกเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า PowerPoint จะเปลี่ยนข้อความพร้อมท์ให้เป็นตัวแทนข้อความเริ่มต้นหรือเป็นกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ

ให้เปลี่ยนตัวแทนให้เป็นกล่องข้อความ แล้วพิมพ์พร้อมท์แบบกำหนดเองลงในกล่องข้อความนั้น

เมื่อคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวลงในพื้นที่ที่สำรองไว้บนเค้าโครงแบบกำหนดเอง ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

เอฟเฟ็กต์ของภาพเคลื่อนไหวที่เพิ่มลงในพื้นที่ที่สำรองไว้บนเค้าโครงแบบกำหนดเอง

เมื่อบันทึกเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า PowerPoint จะเปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้ให้เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้เริ่มต้นที่ไม่เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ

ให้เปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้ให้เป็นกล่องข้อความหรือรูปร่าง แล้วนำไปใช้กับภาพเคลื่อนไหว

เมื่อคุณนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบางอย่างไปใช้กับรูปร่าง แล้วบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า ภาพเคลื่อนไหวของคุณอาจไม่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวถูกเชื่อมต่อกับข้อความหรือรูปร่างที่ได้เปลี่ยนเป็นรูปภาพแล้ว

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำ เพื่อแก้ไขปัญหา

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับรูปร่างจะกลายเป็นแก้ไขไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น กราฟิก SmartArt)

เมื่อบันทึกเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า PowerPoint จะเปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้ให้เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้เริ่มต้นที่ไม่เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนวัตถุให้เป็นรูปภาพเคลื่อนไหวโดยทำดังนี้

 1. เลือกรูปร่างบนสไลด์

 2. คลิกขวาที่รูปร่างนั้น แล้วเลือก บันทึกเป็นรูปภาพ

 3. หลังจากบันทึกแล้ว บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิก รูปภาพ

 4. นำทางไปยังรูปภาพของคุณ แล้วคลิก แทรก

 5. นำภาพเคลื่อนไหวไปใช้กับรูปภาพนั้น

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอที่มีตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้เตรียมใช้งาน ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้เตรียมใช้งาน คือตัวควบคุมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ให้ดูที่ เปิดหรือปิดใช้งานการตั้งค่า ActiveX ในไฟล์ Office

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้เตรียมใช้งาน

 1. คลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยซึ่งมีตัวเลือกในการเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX จะปรากฏขึ้น วิธีนี้จะเป็นการเตรียมใช้งานตัวควบคุม ActiveX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะเลือกตัวเลือก ให้ดูที่ เปิดหรือปิดใช้งานการตั้งค่า ActiveX ในไฟล์ Office

 2. ถ้าคุณยังคงเห็นข้อความหลังจากทำตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว ให้ลบตัวควบคุม ActiveX ออกจากงานนำเสนอของคุณ

ใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เพื่อระบุขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของฟังก์ชันการทำงานเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณMicrosoft Office PowerPoint 2007 ในไฟล์รูปแบบของ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อความที่สร้างตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ใช้ข้อมูลภายใต้แต่ละข้อความเพื่อดูสิ่งที่ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินการ

มีสองชนิดต่าง ๆ ของข้อความการตรวจสอบความเข้ากันได้

ในกรณีทั่วไป คุณจะสูญเสียหน้าที่การใช้งานแก้ไขก็ต่อเมื่อเปิดไฟล์ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอกับกราฟิก SmartArt เพื่อจัดรูปแบบ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า แล้ว เปิดไฟล์นั้นใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า กราฟิก SmartArt จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดไฟล์อีกครั้งในOffice PowerPoint 2007 โดยไม่ต้องทำการแก้ไขใด ๆ ที่รูปภาพกราฟิก SmartArt คุณสามารถทำการแก้ไขต่อกราฟิก SmartArt ของคุณ ชนิดของข้อความเหล่านี้ได้ "ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า" เหล่านั้น

ในกรณีที่สอง คุณจะสูญเสียหน้าที่การใช้งานอย่างถาวร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับการปรับเปลี่ยนตัวแทนข้อความบนเค้าโครงแบบกำหนดเอง แทนที่ข้อความจะหายไปอย่างถาวร

คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาบางอย่างOffice PowerPoint 2007 ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น รูปร่างและข้อความที่ มีเอฟเฟ็กต์ใหม่จะถูกแปลงเป็นรูปภาพ (บิตแมป) ใน PowerPoint เพื่อให้แน่ใจว่า จะมีลักษณะเดียวกันในงานนำเสนอเวอร์ชันก่อนหน้า ผลลัพธ์เป็น คุณไม่สามารถเปลี่ยนความกว้างของเส้น สีเติม หรือลักษณะอื่น ๆ ของรูปร่างและข้อความ ยัง เมื่อข้อความจะถูกเปลี่ยนเป็นบิตแมป ภาพเคลื่อนไหวใด ๆ บนข้อความนั้นจะไม่แสดงในระหว่างงานนำเสนอ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนกราฟิก SmartArt รูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ ในงานนำเสนอของคุณOffice PowerPoint 2007 บันทึกสำเนาของงานนำเสนอOffice PowerPoint 2007 นั้นแล้ว บันทึกสำเนาเป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 โดยทำดังกล่าว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอOffice PowerPoint 2007 เดิมถ้ากราฟิก SmartArt ของคุณ รูปร่าง หรือวัตถุอื่น ๆ จะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์ของรุ่นก่อนหน้า

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างของคุณ เอฟเฟ็กต์บางอย่างจะถูกแปลงเป็นรูปซึ่งใช้เป็นสีเติมของรูปร่าง โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้ เนื่องจากข้อความนั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรูปเหล่านี้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

รูปร่างที่มีเอฟเฟ็กต์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ ได้แก่ การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน ขอบนุ่ม การหมุนสามมิติ หรือสีเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์หรือสีเติมไล่ระดับ

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างของคุณ ให้แปลงรูปร่างและข้อความใดๆ ในรูปร่างดังกล่าวของคุณเป็นรูปที่คุณไม่สามารถแก้ไขใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อความที่ มีผลกระทบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ง: สะท้อน เรืองแสง ยกนูน เงา (ภายใน หรือตำแหน่งการมอง), แปลง warping หมุนสามมิติ เค้าร่างข้อความ หรือสีเติม (ไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์ข้อความ เค้า ร่าง หรือเติม

ข้อความขีดทับหรือขีดทับคู่ คอลัมน์ข้อความ การเยื้องเนื้อความระดับ 6 - 9 หรือข้อความแนวตั้ง

เอาสิ่งเหล่านี้ออกโดยใช้ปุ่มในกลุ่ม ฟอนต์ หรือกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

รูปร่างที่มีเอฟเฟ็กต์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ ได้แก่ การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน ขอบนุ่ม การหมุนสามมิติ หรือสีเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์หรือสีเติมไล่ระดับ

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างที่จัดกลุ่มของคุณ ให้แปลงรูปร่างที่จัดกลุ่มของคุณเป็นรูปที่คุณไม่สามารถแก้ไขใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

รูปร่างที่จัดกลุ่มที่นำเอฟเฟ็กต์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างไปใช้กับรูปร่างทั้งหมด ได้แก่ การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน ขอบนุ่ม การหมุนสามมิติ หรือสีเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์สามมิติ

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้แปลงกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นรูปที่คุณไม่สามารถแก้ไขใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

กราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt จะถูกแปลงไปเป็นวัตถุเดี่ยวซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้าOffice PowerPoint 2007 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างแต่ละซึ่งแล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยน โดยใช้ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า โปรดสังเกตว่า เมื่อคุณแปลงกราฟิก SmartArt แต่ละรูปร่าง ฟังก์ชันการทำงานบนแท็บเครื่องมือ SmartArt จะไม่พร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการรักษารูปลักษณ์ของตารางของคุณ ตารางของคุณจะถูกแปลงเป็นรูปภาพที่คุณไม่สามารถแก้ไขใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ตารางที่มีอักษรศิลป์ในเซลล์

เอาสไตล์อักษรศิลป์

ตารางที่มีเอฟเฟ็กต์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่ การสะท้อน ยกเซลล์นูน เงา หรือสีเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพและพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์ออก

เมื่อคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่างซึ่งทำให้รูปที่แปลงมีขนาดใหญ่กว่า 30 เมกะไบต์ (MB) ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

ข้อความนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากรูปร่างของคุณมี

โซลูชัน t ลอง o

รูปร่างที่มีเอฟเฟ็กต์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ ได้แก่ การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน ขอบนุ่ม การหมุนสามมิติ หรือสีเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์หรือสีเติมไล่ระดับ

เมื่อต้องการคงลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างที่จัดกลุ่มของคุณ ให้แปลงรูปร่างที่จัดกลุ่มของคุณไปเป็นรูปซึ่งคุณไม่สามารถแก้ไขได้ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า และเอฟเฟ็กต์ใดๆ จะถูกเอาออก

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

รูปร่างที่จัดกลุ่มที่นำเอฟเฟ็กต์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างไปใช้กับรูปร่างทั้งหมด ได้แก่ การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน ขอบนุ่ม การหมุนสามมิติ หรือสีเติม (การไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว)

เอาเอฟเฟ็กต์สามมิติ

คุณอาจได้รับข้อความนี้ ถ้างานนำเสนอของคุณมีแถบเครื่องมือด่วนที่กำหนดเอง หรือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกำหนดเองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint เวอร์ชันที่เก่ากว่า Office PowerPoint 2007 หรือทั้งสองอย่าง ฟีเจอร์แบบกำหนดเองเหล่านี้จะไม่มีอยู่ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ปุ่มอย่างน้อยหนึ่งปุ่มที่เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนเฉพาะในงานนำเสนอนี้

ส่วนติดต่อแบบกำหนดเอง

เนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ในOffice PowerPoint 2007 จะแตกต่างกันจากเมนูและแถบเครื่องมือใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า การกำหนดเองใด ๆ ที่เกิดขึ้นในOffice PowerPoint 2007 จะไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองที่คล้ายคลึงกันลงในแถบเครื่องมือและเมนูได้

ในMicrosoft Office Excel 2007 ขนาดแผ่นงานคือ 1048576 แถวคูณ 16384 คอลัมน์ แต่ขนาดแผ่นงานของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเพียง 256 คอลัมน์และ 65536 แถว ข้อมูลในเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดนี้แผนภูมิคอลัมน์และแถวหายไปใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า สูตรอ้างอิงไปยังข้อมูลในพื้นที่นี้จะส่งกลับตัว #REF ข้อผิดพลาด

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลในเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก

ในตัวOffice Excel 2007 ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ คลิกค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์และช่วงที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ เลือกรายการ แล้ววางภาย ในขีดจำกัดของคอลัมน์และแถว หรือ บนแผ่นงานอื่น โดยใช้ตัด และ วาง คำสั่งต่าง ๆ

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอที่Office PowerPoint 2007 ที่ประกอบด้วยเค้าโครงแบบกำหนดเองที่ มีอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม ActiveX เป็นงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (.ppt), ข้อความนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

อย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม ActiveX ถูกเพิ่มลงในเค้าโครงแบบกำหนดเอง

ถ้างานนำเสนอของคุณไม่มีโค้ด คลิกContinue

ถ้างานนำเสนอของคุณรวมถึงโค้ด คลิกยกเลิก

หมายเหตุ: 

 • ในOffice PowerPoint 2007 คุณไม่สามารถบันทึกโค้ดที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุม ActiveX บนเค้าโครงแบบกำหนดเองเป็นรูปแบบไฟล์ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

 • เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเสียหาย หรือสูญหายรหัส บันทึกไฟล์เป็นไฟล์PowerPoint 2007 presentation (.pptx)

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอที่มีเค้าโครงแบบกำหนดเองซึ่งมีข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

เค้าโครงแบบกำหนดเองที่มีข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

ลบข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองจากเค้าโครงแบบกำหนดเอง

ในมุมมองต้นแบบสไลด์ เลือกข้อความแบบกำหนดเองภายในพื้นที่สำรองไว้ นั้นแล้ว ลบ ตัวแทนข้อความเริ่มต้นจะส่งกลับเมื่อข้อความแบบกำหนดเองจะถูกลบ

เมื่อคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวลงในพื้นที่ที่สำรองไว้บนเค้าโครงแบบกำหนดเอง ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

เอฟเฟ็กต์ของภาพเคลื่อนไหวที่เพิ่มลงในพื้นที่ที่สำรองไว้บนเค้าโครงแบบกำหนดเอง

ลบเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจากพื้นที่สำรองไว้ โดยทำต่อไปนี้:

 1. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ เลือกพื้นที่สำรองไว้

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 3. ในบานหน้าต่างงานภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คลิกเอาออก

เมื่อคุณนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบางอย่างไปใช้กับรูปร่าง แล้ว บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์ของ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ภาพเคลื่อนไหวของคุณอาจไม่สามารถดูได้ นี่คือเนื่องจากภาพเคลื่อนไหวอยู่บนข้อความหรือรูปร่างที่มีการเปิดใช้งานลงในรูปภาพ

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับรูปร่างที่จะกลายเป็นการแก้ไข

ลบภาพเคลื่อนไหว โดยทำต่อไปนี้:

 1. คลิกที่รูปร่างที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว ในรายการเคลื่อนไหว เลือกไม่มีภาพเคลื่อนไหว

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอที่ประกอบด้วยการเตรียมใช้งานตัวควบคุม ActiveX ข้อความนี้ปรากฏขึ้น ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่มีตัวควบคุมที่ไม่ถูกเปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ดูเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในเอกสาร Office

ข้อความจะปรากฏขึ้น เนื่องจากงานนำเสนอของคุณมี

โซลูชันสำหรับลองทำเพื่อแก้ไขปัญหา

ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้เตรียมใช้งาน

 1. คลิกตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะปรากฏที่ช่วยให้คุณเลือกที่จะเปิดใช้งานตัวควบคุม Active X การทำเช่นนั้นจะเตรียมใช้งานตัวควบคุม ActiveX สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยตัดสินใจก่อนที่จะคลิกตัวเลือก ดูเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตั้งค่า ActiveX ในไฟล์ Office

 2. ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความหลังจากดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ลบตัวควบคุม ActiveX จากงานนำเสนอของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ฉันจะเปิดงานนำเสนอ PowerPoint 2013 ใน PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างไร
เปิดงานนำเสนอที่สร้างขึ้นใน PowerPoint เวอร์ชันอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×