ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเอกสาร

Office for Mac จะตรวจสอบความเข้ากันได้ของเอกสารกับ Office for Mac เวอร์ชันอื่นและ Office เวอร์ชัน Windows แล้วสร้างรายงานความเข้ากันได้ คุณสามารถเปิดรายงานความเข้ากันได้เพื่อเรียนนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้ แล้วพยายามแก้ไขปัญหา คุณยังสามารถเพิกเฉยต่อรายงานความเข้ากันได้ถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะแชร์เอกสารกับบุคคลอื่น หรือคุณวางแผนที่จะแชร์เอกสารกับผู้ใช้ที่ใช้ Office for mac เวอร์ชันเดียวกัน

หมายเหตุ: รายงานความเข้ากันได้จะตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ Office 98 for Mac จนถึง Microsoft Office for Mac 2011 และกับ Windows เวอร์ชันตั้งแต่ 97 ไปจนถึง Microsoft Office 2010

ให้เลือกทำดังนี้

ตรวจสอบเอกสารเมื่อคุณบันทึก

 1. สร้างหรือเปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบ

 2. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. คลิก รายงานความเข้ากันได้ และถ้าคุณได้รับข้อความแจ้งว่าคุณมีปัญหาความเข้ากันได้อย่างน้อยหนึ่งปัญหา ให้คลิก ตกลง เพื่อดูปัญหา หรือ ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดการตรวจสอบความเข้ากันได้

  ถ้ามีปัญหาความเข้ากันได้ บานหน้าต่างรายงานความเข้ากันได้จะเปิดขึ้น

 4. ในบานหน้าต่าง รายงานความเข้ากันได้ บนเมนูป็อปอัพ ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ให้คลิก Office เวอร์ชันเปิดเอกสาร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ถ้าคุณต้องการ

ให้ทำดังนี้

พยายามแก้ไขปัญหารายงานความเข้ากันได้

ภายใต้ ผลลัพธ์ ให้คลิกปัญหา จากนั้น คลิก แก้ไข

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความเข้ากันได้

ภายใต้ ผลลัพธ์ ให้คลิกปัญหา จากนั้น คลิก วิธีใช้

ละเว้นปัญหารายงานความเข้ากันได้

ภายใต้ ผลลัพธ์ คลิกปัญหา จากนั้น คลิ ละเว้น

ตรวจสอบเอกสารตลอดเวลา

 1. สร้างหรือเปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบ

 2. บนเมนู มุมมอง คลิก รายงานความเข้ากันได้

 3. บนเมนูป็อปอัพ ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ให้คลิก Office เวอร์ชันเปิดเอกสาร

 4. คลิก ตรวจสอบเอกสาร หรือ ตรวจเอกสารอีกครั้ง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ถ้ามี

ให้ทำดังนี้

ไม่มีปัญหาความเข้ากันได้

ปิด รายงานความเข้ากันได้

ปัญหาแสดงรายการอยู่ในรายงานความเข้ากันได้ และคุณต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ภายใต้ ผลลัพธ์ ให้คลิกปัญหา จากนั้น คลิก แก้ไข

ปัญหาแสดงรายการอยู่ในรายงานความเข้ากันได้ และคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นเพิ่มเติม

ภายใต้ ผลลัพธ์ ให้คลิกปัญหา จากนั้น คลิก วิธีใช้

ปัญหาแสดงรายการอยู่ในรายงานความเข้ากันได้ และคุณต้องการละเว้นปัญหาเหล่านั้น

ภายใต้ ผลลัพธ์ คลิกปัญหา จากนั้น คลิ ละเว้น

ดูเพิ่มเติม

การแชร์เอกสารกับ Office เวอร์ชันอื่น

บันทึกไฟล์ใน Office for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×