ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมใน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: นี่คือหัวข้อขั้นสูงในการตรวจสอบข้อมูล สำหรับคำแนะนำเพื่อตรวจสอบข้อมูล และวิธีการตรวจสอบเซลล์หรือช่วง ดูที่การเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลไปยังเซลล์หรือช่วง

คุณสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลเพื่อจำกัดชนิดของข้อมูลหรือค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในเซลล์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้การตรวจสอบข้อมูลเพื่อคำนวณค่าสูงสุดที่อนุญาตในเซลล์โดยยึดตามค่าอื่นในเวิร์กบุ๊ก ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ใช้ได้พิมพ์ abc ซึ่งไม่ใช่ค่ายอมรับได้ในเซลล์นั้น

ตัวอย่างข้อความที่ใส่ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อความป้อนข้อมูลจะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้เลือกเซลล์

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะมีประโยชน์เมื่อใด

ตรวจสอบข้อมูลจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่น และคุณต้องการให้ข้อมูลที่ใส่จะถูกต้อง และสอดคล้องกัน ต่าง ๆ คุณสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:

 • จำกัดรายการลงในรายการกำหนดไว้ล่วงหน้านั่นคือตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำกัดการเลือกตัวเลือกของแผนกของผู้ใช้สำหรับบัญชี ค่าจ้าง HR การตั้งชื่อกี่ได้

 • ตัวเลขแบบจำกัดอยู่นอกช่วงที่ระบุนั่นคือตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุการป้อนค่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดสำหรับพนักงานประจำปีผลงาน มาพูด 3% หรืออนุญาตให้มีจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 และ 100 เท่านั้น ได้

 • จำกัดวันอยู่นอกช่วงเวลานั่นคือตัวอย่าง ในเวลาพนักงานปิดคำขอ คุณสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเลือกวันที่ก่อนวันของวันนี้ได้

 • เวลาแบบจำกัดอยู่นอกช่วงเวลาซึ่ง คุณสามารถระบุจัดกำหนดการระหว่าง 8:00 AM ถึง 5:00 PM การประชุมได้

 • ขีดจำกัดจำนวนอักขระข้อความ— ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำกัดข้อความได้รับอนุญาตในเซลล์เป็นอักขระ 10 หรือน้อยลงได้

 • ตรวจสอบข้อมูลตามสูตรหรือค่าในเซลล์อื่นนั่นคือตัวอย่าง คุณสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุดสำหรับค่านายหน้าและโบนัสโดยยึดตามค่าค่าจ้างคาดการณ์โดยรวมได้ ถ้าผู้ใช้ใส่ มากกว่าขนาดขีดจำกัดเหล่านั้นเห็นข้อผิดพลาด

ใส่การตรวจสอบข้อมูลและแสดงข้อผิดพลาด

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงข้อความสำหรับการป้อนค่าเมื่อผู้ใช้ให้เลือกเซลล์ โดยทั่วไปใช้สำหรับการป้อนค่าข้อความเพื่อให้ผู้ใช้คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่คุณต้องใส่ในเซลล์ ชนิดของข้อความนี้ปรากฏขึ้นใกล้กับเซลล์ คุณสามารถย้ายข้อความนี้ถ้าคุณต้องการ และยังคงสามารถมองเห็นได้จนกว่าคุณย้ายไปยังเซลล์อื่น หรือกด Esc

ใส่ข้อความที่แสดงสำหรับเซลล์

คุณตั้งค่าข้อความของคุณสำหรับการป้อนค่าในแท็บการตรวจสอบข้อมูลสอง

ตั้งค่าข้อความที่ใส่ในกล่องโต้ตอบตรวจสอบข้อมูล

เมื่อผู้ใช้ของคุณได้ลองใช้กับข้อความของคุณสำหรับการป้อนค่า คุณสามารถยกเลิกเลือกตัวเลือกแสดงข้อความที่ใส่เมื่อเซลล์ถูกเลือก ไว้

คุณยังสามารถดูการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องเท่านั้น

ข้อความเตือนระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดได้สามชนิด ดังนี้

ไอคอน

ชนิด

ใช้เพื่อ

ไอคอนหยุด

หยุด

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องในเซลล์

หยุดการแจ้งเตือนข้อความมีสองตัวเลือก:ลองใหม่หรือยกเลิก

ไอคอนคำเตือน

คำเตือน

เตือนผู้ใช้ที่ จะใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยไม่มีการป้องกันไม่ให้พวกเขาทำการป้อน

เมื่อข้อความเตือนการแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ผู้ใช้สามารถคลิกใช่ เพื่อยอมรับรายการไม่ถูกต้องไม่มี การแก้ไขรายการไม่ถูกต้อง หรือยกเลิก การเอารายการไม่ถูกต้อง

ไอคอนข้อมูล

ข้อมูล

แจ้งให้ทราบให้ผู้ใช้ที่ พวกเขาใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยไม่มีการป้องกันไม่ให้หยุดการใส่ไว้ ชนิดของการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดนี้มีความยืดหยุ่นมากที่สุด

เมื่อข้อความแจ้งเตือนข้อมูลปรากฏ ผู้ใช้สามารถคลิกตกลง เพื่อยอมรับค่าไม่ถูกต้องหรือยกเลิก การปฏิเสธ

เคล็ดลับสำหรับการทำงานกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ใช้เคล็ดลับและลูกเล่นเหล่านี้สำหรับการทำงานกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Excel

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้การตรวจสอบข้อมูลกับเวิร์กบุ๊กในExcel Services หรือExcel Online คุณจะต้องสร้างการตรวจสอบข้อมูลใน Excel บนเดสก์ท็อปเวอร์ชันก่อน

 • ความกว้างของรายการดรอปดาวน์จะขึ้นอยู่กับความกว้างของเซลล์ที่มีการตรวจสอบข้อมูล คุณอาจต้องปรับความกว้างของเซลล์เพื่อป้องกันการตัดทอนความกว้างของรายการที่ถูกต้องที่กว้างกว่าความกว้างของรายการแบบหล่นลง

 • ถ้าคุณวางแผนที่จะป้องกันเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก ป้องกันหลังจากที่คุณทำเสร็จแล้วระบุการตั้งค่าการตรวจสอบใด ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณปลดล็อกเซลล์ใด ๆ ตรวจก่อนที่จะป้องกันแผ่นงาน มิฉะนั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลใด ๆ ในเซลล์ ดูการป้องกันแผ่นงาน

 • ถ้าคุณวางแผนที่จะแชร์เวิร์กบุ๊ก แชร์หลังจากคุณเสร็จสิ้นการระบุการตั้งค่าการตรวจสอบและปกป้องข้อมูล หลังจากที่คุณแชร์เวิร์กบุ๊ก คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบเว้นแต่ว่าคุณหยุดการแชร์

 • คุณสามารถใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับเซลล์ที่มีการใส่ข้อมูลไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม Excel จะไม่แจ้งคุณโดยอัตโนมัติว่าเซลล์ที่มีอยู่นั้นมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถเน้นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยการสั่งให้ Excel วงข้อมูลนั้นบนเวิร์กชีต เมื่อคุณระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถซ่อนวงกลมนั้นอีกครั้งได้ และถ้าคุณแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว วงกลมจะหายไปโดยอัตโนมัติ

  วงกลมเป็นสัญลักษณ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง

  เมื่อต้องการใช้วงกลม ให้เลือกเซลล์คุณต้องการประเมิน และไปยังข้อมูล >เครื่องมือข้อมูล >ตรวจสอบข้อมูล >ข้อมูลไม่ถูกต้องของวงกลม

  วงกลมข้อมูลไม่ถูกต้องบน ribbon
 • เมื่อต้องการเอาการตรวจสอบข้อมูลสำหรับเซลล์อย่างรวดเร็ว เลือก แล้วนั้น ไปยังข้อมูล >เครื่องมือข้อมูล >ตรวจสอบข้อมูล >การตั้งค่า >ล้างทั้งหมด

 • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์บนเวิร์กชีตที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากคุณพบเซลล์ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยน คัดลอก หรือเอาการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องออกได้

 • เมื่อต้องการสร้างรายการดรอปดาวน์ คุณสามารถใช้คำสั่งชื่อที่กำหนด (แท็บสูตร กลุ่มชื่อที่ถูกกำหนด ) เพื่อกำหนดชื่อสำหรับช่วงที่ประกอบด้วยรายการ หลังจากที่คุณสร้างรายการบนแผ่นงานอื่น คุณสามารถซ่อนแผ่นงานที่ประกอบด้วยรายการ และป้องกันเวิร์กบุ๊กแล้ว เพื่อให้ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงรายการ

 • ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของเซลล์ คุณสามารถนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่มีการตั้งค่าไว้เหมือนกันได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ บนแท็บ การตั้งค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปใช้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่มีการตั้งค่าเหมือนกัน

 • ถ้าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไม่ทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

  • ผู้ใช้จะคัดลอก หรือเติมข้อมูลอยู่ไม่- ตรวจสอบข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้อความ และป้องกันไม่ให้มีรายการที่ไม่ถูกต้องเมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลในเซลล์ได้โดยตรงเท่านั้น เมื่อข้อมูลถูกคัดลอก หรือเติม ข้อความที่ไม่ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากการคัดลอก และเติมข้อมูล โดยการลาก แล้วปล่อยเซลล์ ไปที่ไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง >ตัวเลือกการแก้ไข >ล้างจุดจับเติมเปิดใช้งาน และลากแล้วปล่อยเซลล์ กล่องกาเครื่อง หมาย ป้องกันแผ่นงานนั้น

  • การคำนวณใหม่ด้วยตนเองถูกปิดใช้งาน- ถ้าการคำนวณใหม่ถูกเปิดใช้งาน เซลล์กสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลจากการคำนวณอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการปิดใช้งานการคำนวณใหม่ ไปที่แท็บสูตร > กลุ่มการคำนวณ >ตัวเลือกการคำนวณ > คลิกอัตโนมัติ

  • สูตรมีข้อผิดพลาดว่าง- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สูตรในเซลล์ตรวจไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น#REF !หรือ#DIV/0 ! Excel ละเว้นการตรวจสอบข้อมูลจนกว่าคุณแก้ไขข้อผิดพลาด

  • เซลล์ที่อ้างอิงในสูตรนั้นถูกต้อง- ถ้าเปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์เพื่อให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องคำนวณสูตรในเซลล์ตรวจ ข้อความตรวจสอบสำหรับเซลล์จะไม่ปรากฏขึ้น

  • ตารางแบบ Excel อาจถูกลิงก์ไปยังไซต์ SharePoint - คุณไม่สามารถเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลลงในตาราง Excel ที่ลิงก์ไปยังไซต์ SharePoint ได้ เมื่อต้องการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูล คุณต้องยกเลิกการเชื่อมโยงตาราง Excel หรือแปลงตาราง Excel ไปเป็นช่วง

  • คุณอาจกำลังใส่ข้อมูล- คำสั่งการตรวจสอบข้อมูลที่จะไม่พร้อมใช้งานในขณะที่คุณกำลังใส่ข้อมูลในเซลล์ เมื่อต้องการใส่ข้อมูล เสร็จสิ้นแล้วกด Enter หรือ ESC เพื่อออกจาก

  • เวิร์กชีตอาจได้รับการป้องกัน หรือแชร์- คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลถ้ามีแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ หรือได้รับการป้องกันได้ คุณจำเป็นต้องยกเลิกแชร์ หรือยกเลิกป้องกันสมุดงานของคุณก่อน

วิธีการอัปเด ตหรือเอาตรวจสอบข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่สืบทอดมา

ถ้าคุณสืบทอดเวิร์กบุ๊กที่ มีการตรวจสอบข้อมูล คุณสามารถปรับเปลี่ยน หรือเอาเว้นแต่ว่ามีป้องกันแผ่นงาน ถ้ามีป้องกันด้วย รหัสผ่านที่คุณไม่ทราบว่าคุณควรพยายามติดต่อเจ้าของก่อนหน้าเพื่อช่วยให้คุณยกเลิกป้องกันแผ่นงาน ตาม Excel มีไม่มีวิธีการกู้คืนรหัสผ่านหายไป หรือไม่รู้จัก คุณสามารถคัดลอกข้อมูลไปยังเวิร์กชีตอื่น และเอาการตรวจสอบข้อมูลแล้ว

ถ้าคุณเห็นการแจ้งเตือนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อคุณพยายามใส่หรือเปลี่ยนข้อมูลในเซลล์และคุณไม่แน่ใจว่าข้อมูลใดที่คุณสามารถใส่ได้ ให้ติดต่อเจ้าของเวิร์กบุ๊ก

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อมูลการนำไปใช้กับเซลล์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×