ตรวจสอบการสะกดใน PowerPoint 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

PowerPoint 2016 for Mac ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดการสะกดอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ (จะไม่ตรวจไวยากรณ์) ถ้าคุณจะกำลังรอการตรวจการสะกดจนกระทั่งคุณทำเสร็จแล้วแทนที่จะสร้างงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถปิดการตรวจสอบการสะกดโดยอัตโนมัติได้

ตรวจสอบการสะกดขณะพิมพ์

PowerPoint ตรวจหาโดยอัตโนมัติ และทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดที่อาจเกิดขึ้นกับเส้นหยักสีแดง:

ข้อผิดพลาดในการสะกดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นหยักสีแดง

เคล็ดลับ: ถ้าข้อผิดพลาดการสะกดไม่ถูกทำเครื่องหมาย คุณอาจต้องเปิดใช้งานการตรวจการสะกดอัตโนมัติ

เมื่อคุณเห็นข้อผิดพลาดการสะกด Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาคำหรือวลี นั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่แนะนำ

ตรวจการสะกดอัตโนมัติเปิด (หรือปิด)

 1. บนเมนูPowerPoint คลิกกำหนดลักษณะ >การสะกด

 2. ในกล่องโต้ตอบการสะกด เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องตรวจการสะกดขณะพิมพ์

ตรวจสอบการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. บนแท็บรีวิว คลิกการสะกด

 2. ถ้า PowerPoint ค้นหาข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น บานหน้าต่างการสะกด เปิดขึ้น และจะแสดงข้อผิดพลาดในการสะกด

 3. เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • แก้ไขข้อผิดพลาดบนสไลด์ของคุณ

  • คลิกหนึ่งในคำแนะนำในบานหน้าต่างการสะกด แล้ว คลิ กเปลี่ยน

  เมื่อต้องการข้ามข้อผิดพลาด ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกละเว้น เมื่อต้องการข้ามเฉพาะอินสแตนซ์ของข้อผิดพลาด

  • คลิกละเว้นทั้งหมด เพื่อข้ามอินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อผิดพลาด

  • คลิกเพิ่ม เพื่อข้ามคำที่สะกดผิดในเอกสารทั้งหมด และเพิ่มลงในพจนานุกรม

 4. หลังจากที่คุณแก้ไข ละเว้น หรือข้ามข้อผิดพลาด PowerPoint ย้ายไปยังถัดไป เมื่อ PowerPoint เสร็จสิ้นตรวจทานงานนำเสนอ คุณจะเห็นข้อความว่า การตรวจการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 5. คลิกตกลง เพื่อกลับไปยังงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×