ตรวจสอบการสะกดใน OneNote สำหรับ Windows 10

ตรวจสอบการสะกดใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตรวจสอบการสะกดขณะพิมพ์

OneNote สำหรับ Windows 10 ตรวจหาโดยอัตโนมัติ และทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดสะกดอาจเกิดขึ้นกับเส้นหยักสีแดง:

ข้อผิดพลาดในการสะกดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นหยักสีแดง

คลิกขวาคำที่ขีดเส้นใต้ และ จากตัวเลือกการพิสูจน์อักษร เลือกคำแนะนำ เพิ่ม word ของคุณลงในพจนานุกรม หรือละเว้นข้อผิดพลาดออก

ถ้าคุณต้องการซ่อนการสะกดผิดเมื่อคุณทำงาน เลือกการตั้งค่า >ตัวเลือก >พิสูจน์อักษร และเปลี่ยนแปลงการสลับเพื่อซ่อนการสะกดผิด

ตรวจการสะกดในภาษาอื่น

ถ้าคุณสร้างบันทึกย่อที่มีข้อความเป็นภาษาอื่น คุณสามารถตรวจสอบการสะกดในแต่ภาษาได้แล้ว คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้วเลือก ตั้งค่าภาษา เพื่อระบุภาษาที่จะใช้เมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความที่เลือกของคุณ

ข้อความภาษาฝรั่งเศสที่เลือกอยู่ซึ่งแสดงเมนูบริบทของวิธีการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือการพิสูจน์อักษร คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนในครั้งแรกที่คุณเลือกภาษา ทำตามพร้อมท์ในข้อความเพื่อเพิ่มภาษา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×