ตรวจสอบการสะกดใน OneNote สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft OneNote for Mac ช่วยให้คุณสามารถตรวจหา และแก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดขณะพิมพ์ นี้สามารถคุณประหยัดเวลาและความพยายามในขณะที่เก็บบันทึกย่อของคุณเป็นข้อผิดพลาด

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในขณะที่คุณพิมพ์

เมื่อคุณพิมพ์ OneNote ตรวจสอบการสะกดผิดที่อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และขีดเส้นใต้คำคุณควรตรวจสอบกับเส้นหยักสีแดง

OneNote ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดการสะกดอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดผิด ตัวควบคุมคลิก word ขีดเส้นใต้ และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

คลิกตัวควบคุมขีดเส้นใต้คำเพื่อตรวจสอบการสะกดผิด

คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าพร้อมใช้งาน คลิกคำแนะนำเพื่อแทนที่คำที่สะกดผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • คลิกละเว้น เมื่อต้องการปฏิเสธการตรวจหาข้อผิดพลาด

 • คลิกเพิ่มลงในพจนานุกรม เพื่อให้แน่ใจว่า OneNote ไม่พบคำว่าเป็นข้อผิดพลาดในอนาคต

 • คลิกค้นหาสมาร์ท เพื่อทำการค้นหา Bing อย่างรวดเร็วบนคำ


ตรวจสอบการสะกดบนทั้งหน้า

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดบนหน้าทั้งหมด ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกเครื่องมือ >การสะกด

 2. ในบานหน้าต่างการสะกดทางด้านขวา เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกละเว้น เมื่อต้องการข้ามข้อความที่เลือกในปัจจุบัน และย้ายไปยังรายการถัดไป

  • คลิกเพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อความที่เลือกในปัจจุบันลงในพจนานุกรมเพื่อให้ OneNote ตรวจไม่พบคำว่าเป็นข้อผิดพลาดในอนาคต

  • เลือกคำที่ใช้แทนในรายการ แล้ว คลิ กเปลี่ยน


เปิด หรือปิดการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ

 1. บนแถบเมนู คลิกOneNote >กำหนดลักษณะ

 2. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะของ OneNote คลิกการสะกด

 3. ภายใต้การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตรวจการสะกดขณะพิมพ์


ตรวจการสะกดของบันทึกย่อของคุณในภาษาอื่น

 1. บนแถบเมนู คลิกเครื่องมือ >ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 2. ในรายการภาษา เลือกภาษาคุณต้องการให้ OneNote ใช้ระหว่างการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ

 3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×