ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรแกรม Office ทั้งหมดสามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ไฟล์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในครั้งเดียว ด้วยการเรียกใช้การสะกดและไวยากรณ์ หรือคุณสามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ และทำการแก้ไข ตามที่คุณทำงาน คุณยังสามารถปิดการสะกดอัตโนมัติและไวยากรณ์จำเป็นออก

หมายเหตุ: บทความนี้ครอบคลุมถึง Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 1. เปิดการสะกดและไวยากรณ์:

  • ในโปรแกรม Office ทั้งหมด คลิกที่แท็บรีวิว แล้ว คลิ กการสะกด ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร

  • ใน Access คลิกที่แท็บหน้าแรก แล้ว คลิ กการสะกด ในกลุ่มระเบียน

  • ใน InfoPath คลิกที่แท็บหน้าแรก แล้ว คลิ กการสะกด ในกลุ่มการแก้ไข

  • ใน OneNote คลิกที่แท็บรีวิว แล้ว คลิ กการสะกด ในกลุ่มการสะกด

 2. ในกล่องโต้ตอบกล่องหรืองานบานหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นพร้อมคำสะกดผิดแรกที่พบ โดยตัวตรวจสอบการสะกด ตัวเลือกและปุ่มจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้กล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงาน

  กล่องโต้ตอบการสะกด บานหน้าต่างการสะกด

 3. แก้ไขข้อผิดพลาด โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้คำแนะนำหนึ่ง เลือกคำนั้น และคลิกเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคำด้วยตัวคุณเอง แก้ไขคำ ในเอกสารได้โดยตรง หรือ ในกล่องไม่ได้อยู่ในพจนานุกรม

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงตามค่าเริ่มต้น พจนานุกรมเพื่อให้ Office หยุดการตั้งค่าสถานะเป็นสะกดผิด คลิกเพิ่ม หรือเพิ่มพจนานุกรม

   หมายเหตุ: ถ้าไม่มีตัวเลือกเพิ่ม หรือเพิ่มพจนานุกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่เลือกในกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ดูเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไปเพื่อเรียนรู้วิธีการเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการละเว้นคำ และย้ายไปยังคำที่ถูกตั้งค่าสถานะถัดไป คลิกละเว้น หรือละเว้นครั้งเดียว

  • เมื่อต้องการละเว้นอินสแตนซ์ทั้งหมดของ word ถูกตั้งค่าสถานะ และย้ายไปถัดไป คลิกละเว้นทั้งหมด

โปรแกรม Office ทั้งหมดโดยอัตโนมัติตรวจสอบการสะกดอาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดเมื่อต้องการแสดงข้อผิดพลาดในขณะที่คุณทำงาน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแทนที่จะต้องรอการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์จนกว่า คุณทำเสร็จแล้วเขียน คุณสามารถปิดการสะกดอัตโนมัติและตัวตรวจสอบไวยากรณ์

หมายเหตุ: 

 • ไวยากรณ์ตรวจการสะกดอัตโนมัติและจะไม่พร้อมใช้งานใน Access, Excel หรือโครงการ

 • ตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติจะพร้อมใช้งานใน Outlook, Word, PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 เท่านั้น

Office ทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดที่อาจเกิดขึ้นกับเส้นหยักสีแดง:

ข้อผิดพลาดในการสะกดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นหยักสีแดง

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เป็นไปได้ถูกทำเครื่องหมายเป็นเส้นหยักสีน้ำเงิน:

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เป็นไปได้ที่ระบุ โดยเส้นหยักสีน้ำเงิน

ถ้าข้อผิดพลาดการสะกด หรือไวยากรณ์ไม่ถูกทำเครื่องหมาย ตรวจสอบโดยอัตโนมัติอาจถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานการสะกดอัตโนมัติและตัวตรวจสอบไวยากรณ์

เมื่อคุณเห็นการสะกดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด ให้คลิกขวาหรือกดค้างไว้ที่คำหรือวลีนั้น แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในการแก้ไขข้อผิดพลาด

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Word เพื่อทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น โดยใช้เส้นหยักในขณะที่คุณกำลังทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนการสะกดอัตโนมัติและตรวจสอบไวยากรณ์:

 1. เปิดตัวเลือกการสะกดและไวยากรณ์:

  • ใน OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word: บนเมนูไฟล์ คลิกตัวเลือก แล้ว คลิกการพิสูจน์อักษร

  • ใน InfoPath: บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรถัดไป หรือภายใต้การสะกด แล้ว คลิ กตัวเลือกการสะกด

  • ใน Outlook: บนเมนูไฟล์ คลิกตัวเลือก และคลิกจดหมาย แล้ว คลิ กการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ในบางโปรแกรม คุณยังอาจเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายข้อผิดพลาดไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์

  กล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบการสะกดขณะพิมพ์

  หมายเหตุ: ใน Word คุณสามารถเปิดตัวตรวจสอบการสะกด หรือปิด สำหรับเอกสารคุณกำลังทำงานกับ หรือเอกสารใหม่ทั้งหมด เลือกตัวเลือกในรายการข้อยกเว้นสำหรับ แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น และซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น

ถ้าคุณไม่ต้อง Word ตรวจไวยากรณ์ทั้งหมด (หรือเมื่อเรียกใช้การสะกดตรวจสอบ หรือโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์), คุณสามารถปิด:

 1. เปิดตัวเลือกการสะกดและไวยากรณ์:

  • ใน OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word: บนเมนูไฟล์ คลิกตัวเลือก แล้ว คลิกการพิสูจน์อักษร

  • ใน InfoPath: บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรถัดไป หรือภายใต้การสะกด แล้ว คลิ กตัวเลือกการสะกด

  • ใน Outlook: บนเมนูไฟล์ คลิกตัวเลือก และคลิกจดหมาย แล้ว คลิ กการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายข้อผิดพลาดไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์และตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกด

  กล่องกาเครื่องหมายไวยากรณ์

  หมายเหตุ: โปรแกรม Office ไม่ทุกจะมีตัวเลือกเหล่านี้ เพียงแค่ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ ไวยากรณ์เพื่อให้ Word หยุดการตรวจสอบไวยากรณ์

ใน Word, Outlook, PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 คุณสามารถบังคับให้ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณข้ามก่อนหน้านี้ โดยทำต่อไปนี้:

 1. เปิดเอกสารหรือรายการที่คุณต้องการตรวจสอบ

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกตัวเลือก แล้ว:

  • ใน Word: คลิกการพิสูจน์อักษร และภายใต้เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word คลิกตรวจเอกสาร

  • ใน PowerPoint: คลิกการพิสูจน์อักษร และภายใต้เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน PowerPoint คลิกตรวจเอกสาร

  • ใน Outlook: คลิกจดหมาย คลิกการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้น ภายใต้เมื่อกำลังแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook คลิ กตรวจสอบอีเม (แม้ว่าคุณต้องการตรวจสอบรายการปฏิทิน)

 3. คลิกใช่ เมื่อคุณเห็นข้อความคำเตือนเกี่ยวกับการตั้งค่าการสะกดและไวยากรณ์

 4. คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบเพื่อกลับไปเอกสาร แล้วเรียกใช้การสะกดและไวยากรณ์ตรวจสอบอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ถ้าการสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามที่คุณคาดไว้ หรือคุณต้องการกำหนดผลลัพธ์ ดูบทความที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้:

ถ้าคุณมีคำติชมหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการสะกดและไวยากรณ์คุณลักษณะ โปรดโพสต์เอกสารต่อไปนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×