ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Office สำหรับแอปพลิเคชัน Mac โดยอัตโนมัติตรวจหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพ์ ถ้าคุณจะกำลังรอการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์จนกระทั่งคุณทำเสร็จแล้วแทนที่จะ เขียน คุณสามารถปิดการตรวจสอบอัตโนมัติ หรือคุณสามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในครั้งเดียว

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office for Windows ดูที่การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

Word

Word ตรวจหาโดยอัตโนมัติ และทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดที่อาจเกิดขึ้นกับเส้นหยักสีแดง

ข้อผิดพลาดในการสะกดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นหยักสีแดง

Word จะตรวจหา และทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และอาจเกิดขึ้นกับเส้นหยักสีเขียว

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์จะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นหยักสีเขียว

เคล็ดลับ: ถ้าข้อผิดพลาดการสะกด หรือไวยากรณ์ไม่ถูกทำเครื่องหมาย คุณอาจต้องเปิดใช้งานการสะกดอัตโนมัติและการตรวจไวยากรณ์ ซึ่งได้อธิบายไว้ในขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณเห็นการสะกดผิดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำหรือวลีแล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่มีเมนูบริบทซึ่งแสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาด

ถ้า Word ได้ไม่ถูกต้องตั้งค่าสถานะคำเป็นสะกดผิด และคุณต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมของคุณเพื่อให้ Word อย่างถูกต้องจดจำได้ในอนาคต ดูเพิ่มคำลงในการสะกดของคุณตรวจสอบพจนานุกรมใน 2016 Word for mac

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ > การสะกดและไวยากรณ์

 2. ในการสะกดและไวยากรณ์ กล่องโต้ตอบ ภายใต้การสะกด เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องตรวจการสะกดขณะพิมพ์

 3. ภายใต้ ไวยากรณ์ ให้เลือกหรือล้างกล่อง ตรวจไวยากรณ์ขณะพิมพ์

 4. ปิดกล่องโต้ตอบเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 1. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 2. Word ค้นหาข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น จะเปิดกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์ คำที่สะกดผิดจะแสดงเป็นข้อความสีแดง แล้วข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และจะแสดงเป็นข้อความสีเขียว

 3. เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • พิมพ์การแก้ไขในกล่องแล้วคลิก เปลี่ยน

  • ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยน

  เมื่อต้องการข้ามปัญหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ละเว้น เพื่อข้ามข้อผิดพลาดเฉพาะอินสแตนซ์นั้น

  • คลิก ละเว้นทั้งหมด เพื่อข้ามข้อผิดพลาดทุกอินสแตนซ์

  • สำหรับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ให้คลิก ประโยคถัดไป เพื่อข้ามข้อผิดพลาดอินสแตนซ์นั้นและย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป

  เมื่อต้องการข้ามคำที่สะกดผิดในเอกสารทั้งหมด คลิกเพิ่ม เพื่อเพิ่มลงในพจนานุกรม ทำงานนี้เฉพาะคำที่สะกดผิด คุณไม่สามารถเพิ่มไวยากรณ์แบบกำหนดเองลงในพจนานุกรม

 4. หลังจากที่คุณแก้ไข ละเว้น หรือข้ามข้อผิดพลาด Word จะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป เมื่อ Word ตรวจทานเอกสารเสร็จสิ้น คุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่าการตรวจการสะกดและไวยากรณ์เสร็จเรียบร้อย

 5. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

คุณสามารถล้างหรือรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้นเพื่อให้ Word ตรวจปัญหาการสะกดและไวยากรณ์ที่คุณเคยบอกให้ละเว้นได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น รายการจะถูกล้างสำหรับเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ปัญหาการสะกดหรือไวยากรณ์ใดๆ ที่คุณบอกให้ Word ละเว้นในเอกสารอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. เปิดเอกสารที่ต้องการการตรวจสอบ

 2. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การสะกดและไวยากรณ์ แล้ว คลิ กตั้งค่าละเว้นคำและไวยากรณ์

  เมื่อต้องการล้างรายการคำและไวยากรณ์ที่ Word ละเว้น ให้คลิกรีเซ็ตคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น

  Word จะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการรีเซ็ตตัวตรวจการสะกดและตัวตรวจไวยากรณ์

  ทำให้ Word ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ที่คุณได้บอกให้ Word ละเว้นไปก่อนหน้านี้ ด้วยการคลิกใช่
 3. คลิก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ

 4. คลิกแท็บ รีวิว จากนั้นคลิก การสะกดและไวยากรณ์ เพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

Outlook

ตามค่าเริ่มต้น Outlook ตรวจสอบข้อผิดพลาดการสะกดขณะพิมพ์ Outlook ใช้การขีดเส้นใต้สีแดงในการระบุการสะกดผิดที่เป็นไปได้และขีดเส้นใต้สีเขียวในการอระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาดการสะกดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยขีดเส้นใต้เส้นประสีแดง

 1. เมื่อคุณเห็นคำที่มีการขีดเส้นใต้ ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำหรือวลีแล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  ข้อผิดพลาดการสะกดพร้อมเมนูซึ่งแสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาด

 2. ในเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกหนึ่งในการคาดเดาที่ด้านบนของเมนูทางลัด

  • คลิก ละเว้นการสะกด เพื่อคำนั้นหนึ่งอินสแตนซ์

  • คลิก เรียนรู้การสะกด เพื่อเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกด

หลังจากเปิดข้อความอีเมล:

 • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจการสะกดคำอัตโนมัติ ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยากรณ์ จากนั้นคลิก ตรวจสอบการสะกดขณะพิมพ์

 • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจไวยากรณ์ ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยากรณ์ จากนั้นคลิก ตรวจสอบไวยากรณ์พร้อมกับการสะกด

 • เมื่อต้องการให้ Outlook แก้ไขการสะกดผิดโดยอัตโนมัติ ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยกรณ์ จากนั้นคลิก แก้ไขการสะกดโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกใน แก้ไข > เมนูการสะกดและไวยากรณ์

คุณสามารถแก้ไขปัญหาการสะกดและไวยกรณ์ทั้งหมดได้พร้อมกันหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเขียนข้อความหรือ รายการ อื่นๆ

 1. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยกรณ์ จากนั้นคลิก แสดงไวยกรณ์พร้อมการสะกด

 2. ให้เลือกทำดังนี้

  • เลือกการกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยากรณ์ เพื่อเปิดใช้งานการตรวจไวยากรณ์

  • ในรายการคำแนะนำ ให้คลิกคำที่คุณต้องการใช้ หรือป้อนการสะกดใหม่ในกล่องด้านบน จากนั้นคลิก เปลี่ยน

  • คลิก ละเว้น เพื่อละเว้นคำนี้แล้วข้ามไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป

  • คลิก เรียนรู้ เพื่อเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกด

เคล็ดลับ: แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการข้ามข้อผิดพลาดการสะกดหรือไวยากรณ์ถัดไปคือ COMMAND +;

PowerPoint

คุณสามารถตรวจสอบการสะกดใน PowerPoint แต่คุณไม่สามารถตรวจไวยากรณ์

PowerPoint ตรวจหาโดยอัตโนมัติ และทำเครื่องหมายคำที่สะกดผิดที่อาจเกิดขึ้นกับขีดเส้นใต้หยัก สีแดง:

ข้อผิดพลาดในการสะกดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นหยักสีแดง

เคล็ดลับ: ถ้าข้อผิดพลาดการสะกดไม่ถูกทำเครื่องหมาย คุณอาจจำเป็นเมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจการสะกดอัตโนมัติ ซึ่งได้อธิบายไว้ในขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณเห็นข้อผิดพลาดการสะกด Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาคำหรือวลี นั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่แนะนำ

 1. บนเมนูPowerPoint คลิกกำหนดลักษณะ >การสะกด

 2. ในกล่องโต้ตอบการสะกด เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องตรวจการสะกดขณะพิมพ์

 1. บนแท็บรีวิว คลิกการสะกด

 2. ถ้า PowerPoint ค้นหาข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น บานหน้าต่างการสะกด เปิดขึ้น และจะแสดงข้อผิดพลาดในการสะกด

 3. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • แก้ไขข้อผิดพลาดบนสไลด์ของคุณ

  • คลิกหนึ่งในคำแนะนำในบานหน้าต่างการสะกด แล้ว คลิ กเปลี่ยน

  เมื่อต้องการข้ามปัญหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ละเว้น เพื่อข้ามข้อผิดพลาดเฉพาะอินสแตนซ์นั้น

  • คลิก ละเว้นทั้งหมด เพื่อข้ามข้อผิดพลาดทุกอินสแตนซ์

  • คลิกเพิ่ม เพื่อข้ามคำที่สะกดผิดในเอกสารทั้งหมด และเพิ่มลงในพจนานุกรม

 4. หลังจากที่คุณแก้ไข ละเว้น หรือข้ามข้อผิดพลาด PowerPoint ย้ายไปยังถัดไป เมื่อ PowerPoint เสร็จสิ้นตรวจทานงานนำเสนอ คุณจะเห็นข้อความว่า การตรวจการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 5. คลิกตกลง เพื่อกลับไปยังงานนำเสนอของคุณ

Excel

คุณสามารถตรวจสอบการสะกดในExcel แต่คุณไม่สามารถตรวจไวยากรณ์

 1. บนแท็บรีวิว คลิกการสะกด

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบการสะกด จะไม่เปิด ถ้าตรวจพบการสะกดผิดไม่ หรือคำที่คุณกำลังพยายามเพิ่มได้อยู่ในพจนานุกรม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนคำ

  ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยน

  เปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นของคำทุกคำในเอกสารนี้

  ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยนทั้งหมด

  ละเว้นคำนี้และย้ายไปยังคำสะกดผิดคำถัดไป

  คลิก ละเว้นหนึ่งครั้ง

  ละเว้นทุกการเกิดขึ้นของคำนี้ในเอกสารนี้ แล้วย้ายไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป

  คลิก ละเว้นทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นใน Office 2016 for Mac

ตัวตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ตั้งค่าสถานะคำที่ฉันไม่ต้องการหรือไม่ได้คาดว่าจะตั้งค่าสถานะไว้ใน Word 2016 for Mac

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองใน Office for Mac

Word

Word ใช้การขีดเส้นใต้สีแดงเพื่อระบุเส้นสีเขียวเพื่อบ่งชี้ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดผิด

 1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกคำที่ถูกขีดเส้นใต้เป็นสีแดง

 2. บนเมนูทางลัด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  คลิก

  แก้ไขการสะกดผิดพลาด โดยการใช้หนึ่งในคำที่ได้รับคำแนะนำ

  คำแนะนำการสะกด

  เลือกจากรายการส่วนขยายของคำแนะนำ

  การสะกด จากนั้นในกล่อง คำแนะนำ ให้ดับเบิลคลิกคำ

  แก้ไขการสะกดด้วยตัวคุณเอง

  เลือกและแก้ไขข้อความในเอกสาร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคำที่คุณต้องการในรายการของคำแนะนำ คุณสามารถค้นหาคำคำในพจนานุกรมใน Office เมื่อต้องการทำเช่นนี้ บนเมนูเครื่องมือ คลิกพจนานุกรม

 1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกคำที่ถูกขีดเส้นใต้เป็นสีแดง

 2. บนเมนูทางลัด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  คลิก

  ละเว้นอินสแตนซ์ของคำนี้หนึ่งครั้ง

  ละเว้น

  ละเว้นอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำนี้ในเอกสาร

  ละเว้นทั้งหมด

  เพิ่มคำลงในพจนานุกรมของคุณเพื่อให้ Microsoft Office จดจำเป็นคำที่มีการสะกดถูกต้อง

  เพิ่ม

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 3. ภายใต้ การสะกด ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่อง ตรวจสอบการสะกดที่คุณพิมพ์

 1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกวลีที่มีการขีดเส้นใต้หยักสีเขียว

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ โดยการใช้หนึ่งในคำแนะนำ

  ในเมนูทางลัด ให้คลิกการแก้ไขที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ ให้คลิก ไวยกรณ์ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบคำอธิบาย ไวยกรณ์ เช่น ปรากฏคำว่า การเปลี่ยนรูปกริยาให้สอดคล้องกับประธาน

  แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ โดยการเปลี่ยนข้อความด้วยตนเอง

  เลือกและแก้ไขข้อความในเอกสาร

 1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกวลีที่มีการขีดเส้นใต้หยักสีเขียว

 2. ในเมนูทางลัด ให้คลิก ละเว้น

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 3. ภายใต้ ไวยกรณ์ ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่อง ตรวจสอบไวยกรณ์ที่คุณพิมพ์

Outlook

Outlook ใช้ขีดเส้นใต้ประ สีแดงเพื่อบ่งชี้ข้อผิดพลาดในการสะกด

ตามค่าเริ่มต้น Outlook ตรวจสอบข้อผิดพลาดการสะกดขณะพิมพ์ Outlook จะขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีแดง เพื่อระบุข้อผิดพลาดการสะกดคำที่อาจเป็นไปได้

 1. เมื่อคุณเห็นคำที่มีการขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีแดง ให้กด CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกคำนั้น

 2. บนเมนูทางลัด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เลือกจากรายการของการแก้ไขที่แนะนำ

  คลิกหนึ่งในการคาดเดาที่ด้านบนของเมนูทางลัด

  นำการขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีแดงออก สำหรับอินสแตนซ์ของคำหนึ่งครั้ง

  คลิก ละเว้นการสะกด

  เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกด

  คลิก เรียนรู้การสะกด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดการตรวจการสะกดคำอัตโนมัติ ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยากรณ์ จากนั้นนำเครื่องหมายถูกข้างๆ ตรวจสอบการสะกดขณะพิมพ์ ออก

ถ้าคุณต้องการ Outlook สามารถแก้ไขคำที่มีการสะกดผิดโดยทั่วไปบางคำโดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าคุณพิมพ์ freindOutlook จะเป็นเปลี่ยนเป็น friend

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานเฉพาะใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.6 (Snow Leopard) หรือใหม่กว่าเท่านั้น

 • ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยกรณ์ จากนั้นคลิก แก้ไขการสะกดโดยอัตโนมัติ

Outlook สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ได้ Outlook จะขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีเขียว เพื่อระบุข้อผิดพลาดการทางไวยากรณ์ที่อาจเป็นไปได้

 • ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยกรณ์ จากนั้นคลิก ตรวจสอบไวยกรณ์พร้อมการสะกด

คุณสามารถแก้ไขปัญหาการสะกดและไวยกรณ์ทั้งหมดได้พร้อมกันหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเขียนข้อความหรือ รายการ อื่นๆ

 1. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ การสะกดและไวยกรณ์ จากนั้นคลิก แสดงไวยกรณ์พร้อมการสะกด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปิดใช้งานการตรวจไวยากรณ์

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยกรณ์

  แก้ไขคำที่สะกดผิด

  ในรายการคำแนะนำ ให้คลิกคำที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก เปลี่ยน

  ละเว้นคำนี้และย้ายไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป

  คลิก ละเว้น

  เพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกด

  คลิก เรียนรู้

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการข้ามข้อผิดพลาดการสะกดหรือไวยากรณ์ถัดไปคือ COMMAND +;

PowerPoint

คุณสามารถตรวจสอบการสะกดในPowerPoint แต่คุณไม่สามารถตรวจไวยากรณ์

 1. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก การสะกด

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบการสะกด จะไม่เปิด ถ้าตรวจพบการสะกดผิดไม่ หรือคำที่คุณกำลังพยายามเพิ่มได้อยู่ในพจนานุกรม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนคำ

  ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยน

  เปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นของคำทุกคำในเอกสารนี้

  ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยนทั้งหมด

  ละเว้นคำนี้และย้ายไปยังคำสะกดผิดคำถัดไป

  คลิก ละเว้น

  ละเว้นทุกการเกิดขึ้นของคำนี้ในเอกสารนี้ แล้วย้ายไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป

  คลิก ละเว้นทั้งหมด

คุณสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดการสะกดขณะที่คุณพิมพ์เอกสารได้ เพื่อที่คุณจะสามารถระบุและแก้ไขได้ในขณะที่คุณทำงาน

 1. เมื่อต้องการเริ่มการค้นหาข้อผิดพลาดการสะกด แค่เริ่มพิมพ์เอกสารของคุณ

  Office for Mac 2011 จะระบุข้อผิดพลาดการสะกดที่น่าสงสัยโดยใช้การขีดเส้นใต้แบบหยักสีแดง

 2. เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดการสะกด ให้กด CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกที่คำที่ขีดเส้นใต้แบบหยักสีแดง จากนั้นบนเมนูทางลัด ให้คลิกคำที่คุณต้องการใช้ในรายการแก้ไขที่แนะนำ

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น การสะกดจะได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ บนเมนู PowerPoint คลิก กำหนดลักษณะ คลิกแท็บ การสะกด แล้วล้ากล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะที่คุณพิมพ์

Excel

คุณสามารถตรวจสอบการสะกดในExcel แต่คุณไม่สามารถตรวจไวยากรณ์

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ภายใต้ การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

  mac_Pod_XL_Review_Proofing

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบการสะกด จะไม่เปิด ถ้าตรวจพบการสะกดผิดไม่ หรือคำที่คุณกำลังพยายามเพิ่มได้อยู่ในพจนานุกรม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนคำ

  ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยน

  เปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นของคำทุกคำในเอกสารนี้

  ภายใต้ ข้อเสนอแนะ ให้คลิกที่คำที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยนทั้งหมด

  ละเว้นคำนี้และย้ายไปยังคำสะกดผิดคำถัดไป

  คลิก ละเว้น

  ละเว้นทุกการเกิดขึ้นของคำนี้ในเอกสารนี้ แล้วย้ายไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป

  คลิก ละเว้นทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

การตรวจการสะกดไม่ทำงานใน Word for Mac 2011

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

เครื่องมือพิสูจน์อักษรที่พร้อมใช้งานในแต่ละภาษา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×