ตรวจทาน ยอมรับ ปฏิเสธ และซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในWord 2010 มากกว่าหนึ่งคนสามารถแก้ไขเอกสารในเวลาเดียวกัน
ทดลองใช้ Office 365

เพื่อป้องกันไม่ให้คุณกระจายเอกสารที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจWord แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นตามค่าเริ่มต้น มาร์กอัปที่แสดงขั้นสุดท้าย คือ ตัวเลือกการเริ่มต้นในกล่องแสดงสำหรับการตรวจทาน

ในWord คุณสามารถติดตามทุกแทรก ลบ ย้าย จัดรูปแบบเปลี่ยน หรือข้อคิดเห็นที่คุณทำเพื่อให้คุณสามารถรีวิวการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในภายหลัง และบานหน้าต่างการตรวจทานแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดในเอกสารของคุณ จำนวนรวมของการเปลี่ยนแปลง และหมายเลขของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละชนิด

เมื่อคุณรีวิวการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น คุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธแต่ละรายการ จนกว่าคุณยอมรับ หรือปฏิเสธการติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นในเอกสารทั้งหมด ซ่อนแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้นไปยังผู้ชมในเอกสารที่คุณส่ง หรือแสดง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามการเปลี่ยนแปลง ดูติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

บานหน้าต่างการรีวิวเป็นเครื่องมือประโยชน์สำหรับทำให้แน่ใจว่า ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดถูกเอาออกจากเอกสารของคุณ และจะไม่แสดงขึ้นไปให้ผู้อื่นที่อาจดูเอกสารของคุณ ส่วนสรุปที่ด้านบนของบานหน้าต่างการรีวิวแสดงตัวเลขที่แน่นอนสามารถมองเห็นได้เปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่เหลืออยู่ในเอกสารของคุณ

บานหน้าต่างการรีวิวให้คุณอ่านข้อคิดเห็นที่ไม่พอดีกับภายในแผนภูมิฟองข้อคิดเห็นแบบยาว

หมายเหตุ: การตรวจทาน ไม่เหมือนกับเอกสารหรือฟองข้อคิดเห็น ไม่มีบานหน้าต่างเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสารของคุณ แทนที่เป็นการลบข้อความ หรือข้อคิดเห็น หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในบานหน้าต่างการตรวจทาน ทำการเปลี่ยนแปลงของบรรณาธิการทั้งหมดในเอกสาร เปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏในบานหน้าต่างการรีวิว

การติดตามกลุ่ม

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการดูสรุปที่ด้านข้างของหน้าจอของคุณ เลือกบานหน้าต่างการตรวจทาน

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลสรุปที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ ในรายการบานหน้าต่างการตรวจทาน เลือกตรวจทานบานหน้าต่างตามแนวนอน

 2. เลือกแสดงรายละเอียดสรุป เพื่อดูจำนวนของแต่ละชนิดของการเปลี่ยนแปลง

  บานหน้าต่างสรุป

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกยอมรับ

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกปฏิเสธ

  • ในกลุ่มข้อคิดเห็น เลือกลบ

 3. ยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง และลบข้อคิดเห็นจนกระทั่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณ และยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดจะยอมรับ หรือปฏิเสธ และว่า ข้อคิดเห็นทั้งหมดจะถูกลบ

 4. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม เลือกบานหน้าต่างการตรวจทาน

  หมายเหตุ: ส่วนสรุปที่ด้านบนของบานหน้าต่างการตรวจทาน แสดงตัวเลขที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่เหลืออยู่ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกถัดไป หรือก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 2. ในรายการยอมรับ เลือกยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกถัดไป หรือก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 2. ในรายปฏิเสธ เลือกปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  การติดตามกลุ่ม

  • ในรายการแสดงมาร์กอัป ทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการตรวจทานยกเว้น

  • ในรายการแสดงมาร์กอัป เลือกผู้ตรวจทาน และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นที่อยู่ถัดจากชื่อของผู้ตรวจทานคุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงแล้ว

  • ในรายการแสดงมาร์กอัป เลือกผู้ตรวจทานทั้งหมด เพื่อเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ตรวจทานทั้งหมดในรายการ

 2. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกถัดไป หรือก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกยอมรับ

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกปฏิเสธ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามการเปลี่ยนแปลง ดูติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×