ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตรวจทานงานของนักเรียนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

ตรวจทานงานของนักเรียนในสมุดบันทึกเดียว

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ถ้าคุณกำลังตรวจทานงานที่มอบหมายของนักเรียนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนเดียว

 1. เปิด OneNote 2013 หรือ 2016 แล้วเลือกสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่คุณต้องการตรวจทาน

 2. เลือก สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน ใน Ribbon ของ OneNote

 3. เลือก ตรวจทานงานของนักเรียน แล้วเลือกส่วนของงานของนักเรียนที่คุณต้องการตรวจทาน ตัวอย่างเช่น: การบ้าน

 4. เมื่อบานหน้าต่าง ตรวจทานงานของนักเรียน ปรากฎขึ้น ให้เลือกงานที่มอบหมายเพื่อดูนักเรียนที่ส่งงานแล้ว งานที่มอบหมายที่นักเรียนแก้ไขแล้วจะเป็นตัวหนา ชื่อของนักเรียนจะเป็นตัวหนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณยังไม่ได้ดู

 5. ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อ จัดเรียงนักเรียนตามนามสกุล หรือ ขยายงานที่มอบหมายทั้งหมด

 6. เลือกนักเรียนเพื่อตรวจทานงานของพวกเขา หลังจากที่คุณตรวจทานงานที่มอบหมายของนักเรียน ชื่อของพวกเขาจะไม่ปรากฎเป็นตัวหนาอีกต่อไปเว้นแต่ว่าพวกเขาจะย้อนกลับมาแก้ไขงานที่มอบหมายในภายหลัง

 7. ปิดแถบด้านข้าง ตรวจทานงานของนักเรียน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

ตรวจทานงานของนักเรียนในสมุดบันทึก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ถ้าคุณต้องการตรวจทานงานที่มอบหมายในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนหลายเล่มในเวลาเดียวกัน การทำเช่นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครูสอนมากกว่าหนึ่งชั้นที่มีเนื้อหาเดียวกัน

 1. เปิด OneNote ๒๐๑๓หรือ๒๐๑๖

 2. เลือก สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน ใน Ribbon ของ OneNote

 3. เลือกตรวจทานงานของนักเรียนจากนั้นตรวจทานข้ามสมุดบันทึก

 4. เมื่อบานหน้าต่างการตรวจทานงานของนักเรียนปรากฏขึ้นให้เลือกสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนและส่วนสมุดบันทึกที่คุณต้องการรีวิว ตัวอย่าง: กำหนด .

  เลือกสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนและส่วนสมุดบันทึกที่คุณต้องการรีวิว
 5. เลือก ตรวจงาน

 6. งานที่มอบหมายที่นักเรียนได้แก้ไขเป็นตัวหนา ใช้ไอคอนดรอปดาวน์เพื่อขยายรายชื่อของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน ชื่อของนักเรียนจะถูกเป็นตัวหนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณยังไม่เห็น ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อ จัดเรียงนักเรียนตามนามสกุล หรือ ขยายงานที่มอบหมายทั้งหมด

 7. เลือกนักเรียนเพื่อตรวจทานงานของพวกเขา หลังจากที่คุณตรวจทานงานที่มอบหมายของนักเรียน ชื่อของพวกเขาจะไม่ปรากฎเป็นตัวหนาอีกต่อไปเว้นแต่ว่าพวกเขาจะย้อนกลับมาแก้ไขงานที่มอบหมายในภายหลัง

 8. ปิดแถบด้านข้าง ตรวจทานงานของนักเรียน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

ตรวจทานงานของนักเรียนในสมุดบันทึกเดียว

 1. เปิด OneNote แล้วเลือกสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่คุณต้องการรีวิว

 2. เลือกแท็บ สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน ใน Ribbon ของ OneNote แล้ว ตรวจงานของนักเรียน

  ตรวจทานปุ่มงานของนักเรียน ตรวจทานงานของนักเรียนและการรีวิวข้ามสมุดบันทึกเป็นตัวเลือก

 3. เมื่อบานหน้าต่างการตรวจทานงานของนักเรียนปรากฏขึ้นให้เลือกส่วนของนักเรียนและหน้าที่คุณต้องการรีวิว ตัวอย่างเช่น:เอกสารประกอบคำบรรยาย, การบ้าน 3

 4. เลือกชื่อของนักเรียนจากรายการเพื่อตรวจทานงานของพวกเขา 

  เลือกชื่อของนักเรียนเพื่อตรวจทานงานของพวกเขา

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้นักเรียนทำการแก้ไขในหน้าที่คุณกำลังตรวจทานให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกหน้าทั้งหมด คลิกขวาที่ชื่อของนักเรียนเพื่อล็อกหน้าแต่ละหน้า  

 5. ปิดบานหน้าต่าง ตรวจทานงานของนักเรียน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

ตรวจทานงานของนักเรียนในสมุดบันทึก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ถ้าคุณต้องการตรวจทานงานที่มอบหมายในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนหลายเล่มในเวลาเดียวกัน การทำเช่นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครูสอนมากกว่าหนึ่งชั้นที่มีเนื้อหาเดียวกัน

 1. เลือกแท็บสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนและนำทางไปยังสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนอันใดอันหนึ่งของคุณ

 2. เลือกตรวจทานงานของนักเรียน > รีวิวข้ามสมุดบันทึก

  ตรวจทานปุ่มงานของนักเรียน ตรวจทานงานของนักเรียนและการรีวิวข้ามสมุดบันทึกเป็นตัวเลือก

 3.  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากสมุดบันทึกที่มีงานที่คุณต้องการรีวิว เลือก ถัดไป

  การเลือกสมุดบันทึกการตรวจทานข้ามสมุดบันทึก

 4.  เลือกส่วนที่ต้องการรีวิวจากนั้นหน้า ตัวอย่างเช่น: แบบทดสอบ, การบ้าน 3 ขยายกลุ่มส่วนเพื่อดูส่วนทั้งหมด

  เลือกส่วนเพื่อตรวจทาน

 5. เลือกชื่อของนักเรียนจากรายการเพื่อตรวจทานงานของพวกเขา

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้นักเรียนทำการแก้ไขในหน้าที่คุณกำลังตรวจทานให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกหน้าทั้งหมด คลิกขวาที่ชื่อของนักเรียนเพื่อล็อกหน้าแต่ละหน้า  

 6. ปิดบานหน้าต่างการรีวิวข้ามสมุดบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
   

เรียนรู้เพิ่มเติม

ส่งคำติชมเกี่ยวกับงานสำหรับนักเรียน

โพสต์เกรดจากสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนลงใน LMS ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×