ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ตรวจงาน ส่งคืน และส่งงานที่มอบหมายโดยใช้วงวนข้อเสนอแนะ

ตรวจงาน ส่งคืน และส่งงานที่มอบหมายโดยใช้วงวนข้อเสนอแนะ

นักการศึกษาทุกคนมีแนวทางของตัวเองในการให้คำติชม เนื่องจากเราทราบว่าการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้มักจะเกิดขึ้นผ่านกระบวนการ iterative ของการร่างที่รวมคำติชมและส่งการตรวจทานงานที่มอบหมายจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ฟังก์ชันห้องเรียนที่แท้จริง การเปิดใช้งานตรวจทานและส่งกลับที่อยู่การเรียนรู้สถานการณ์ดังต่อไปนี้: 

 • ยกเลิกการส่งงาน นักเรียนคนหนึ่งต้องการปรับปรุงงานที่ตนได้รับมอบหมายหลังจากที่ส่งงานไปก่อนถึงวันครบกำหนด

 • การส่งคืนและการส่งงานใหม่อีกครั้ง ครูท่านหนึ่งส่งคืนงานของนักเรียนก่อนถึงวันครบกำหนด และขอให้นักเรียนเพิ่มเติมหรือแก้ไขงาน และอนุญาตให้ส่งงานใหม่อีกครั้ง

 • ไทม์ไลน์ของงานที่มอบหมายตัดสินใจว่าการมอบหมายจะโพสต์ไปยังนักเรียนและคุณจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันครบกำหนดชำระเงินแล้วหรือไม่

 • กล่องตัวเลือก  ส่งคืนงานและประเมินคะแนนตามรอบการส่งงานแทนที่จะรวมกันเป็นครั้งเดียว

 • ดูเกรดติดตามการมีส่วนร่วมของนักเรียนกับงานที่มอบหมายเพื่อดูว่ามีการดูและเปิดใช้งานกี่ครั้ง

 • มุมมองของนักเรียน  ดูว่างานที่มอบหมายของคุณจะแสดงให้นักเรียนเห็นอย่างไร

ตรวจงานและส่งคืนงาน

 1. นำทางไปยังแชนเนลทั่วไปในชั้นเรียนที่ต้องการจากนั้นเลือกงานที่มอบหมาย 

  เคล็ดลับ: ค้นหางานที่มอบหมายตามคำสำคัญในแถบค้นหา 

 2. งานที่มอบหมายที่ทำงานซ้ายไปยังเกรดจะถูกเรียงลำดับโดยอัตโนมัติไปยังด้านบนของรายการของคุณ เปิดหนึ่งเพื่อเริ่มการจัดเกรดหรือเลือกดูเกรดเพื่อพลิกผ่านงานการจัดเกรดของคุณ

  เลือกดูเกรด

 3. ดูรายละเอียดความก้าวหน้าของนักเรียน:

  รายชื่อนักเรียนที่ต้องการตรวจงาน

แดชบอร์ดวิเคราะห์

แสดงจำนวนนักเรียนในห้องเรียนของคุณที่ดูและส่งงานที่มอบหมายจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจำนวนงานที่มอบหมายที่เหลือซึ่งคุณยังต้องตรวจ

แดชบอร์ดการวิเคราะห์แสดงตัวนับจำนวนนักเรียนที่ได้ดูงาน ส่งงาน และจำนวนงานที่มอบหมายซึ่งคุณได้ส่ง และจำนวนงานที่มอบหมายที่เหลือซึ่งคุณยังต้องตรวจ

ชื่อ

ชื่อของนักเรียนแต่ละคนมีกล่องตัวเลือกอยู่ข้าง ๆ ชื่อ เพื่อที่คุณจะสามารถเลือกชื่อนักเรียนที่จะส่งงานคืน กล่องตัวเลือกด้านบนสุดใช้สำหรับการเลือกชื่อนักเรียนทุกคน เลือกเครื่องหมายลูกศรเพื่อเรียนลำดับตัวอักษรขึ้นหรือลง

งานของนักเรียน

เอกสารใดๆที่คุณระบุจะถูกเปิดใช้งานอยู่ที่นี่ เลือกสถานะของนักเรียนเพื่อดูงานของพวกเขาในโหมดเต็มหน้าจอ

ถ้าการทำงานของนักเรียนมาช้าและวันครบกำหนดแล้วคุณจะเห็นการแจ้งเตือนล่าช้า นักเรียนที่ไม่ได้เปิดการทำงานจะแสดงเป็นไม่ได้เปิดใช้งาน คุณจะเห็นการส่งกลับถ้าคุณได้ส่งกลับงานที่มอบหมายให้กับนักเรียนรายนั้นแล้ว

5. เลือกกล่องตัวเลือกด้านล่างคำสั่ง ข้อเสนอแนะ เพื่อป้อนข้อเสนอแนะให้แก่นักเรียน

เพิ่มข้อเสนอแนะและคะแนน

6. ป้อนคะแนนหากได้ระบุคะแนนสำหรับงานชิ้นนี้ ยกตัวอย่างเช่น: 3.7/4.0 หรือ 88/100

7. เลือกกล่องตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเพื่อส่งคืนงานให้นักเรียนทุกคน หรือเลือกกล่องตัวเลือกที่อยู่ด้านข้างชื่อของนักเรียนคนใดคนหนึ่ง

8.  เลือก ส่งคืน นักเรียนที่คุณเลือกจะได้รับข้อความแจ้งว่างานที่ได้รับมอบหมายถูกส่งคืน

แก้ไขข้อเสนอแนะและส่งคืนใหม่อีกครั้ง

เมื่อคุณได้ร้องขอให้นักเรียนส่งงานที่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่คุณได้ส่งกลับมาแล้วให้ทำงานที่มอบหมายใหม่โดยการเปิด คุณจะเห็นการประทับเวลาและวันที่ที่อัปเดตในแถวของนักเรียน ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่ออัปเดตข้อคิดเห็นของคุณแล้วส่งกลับงานที่มอบหมายอีกครั้ง

อัปเดตระยะเวลาที่คุณจะยอมรับการเปิดใช้งานเมื่อใดก็ได้ด้วยการเลือกงานที่มอบหมายแล้วเลือกแก้ไขงานที่มอบหมาย เลือกแก้ไขและทำการปรับเปลี่ยนของคุณในไทม์ไลน์ที่มอบหมาย


แก้ไขหน้าต่างไทม์ไลน์ของงานที่มอบหมาย

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการตรวจทานงานที่มอบหมายในโหมดเต็มหน้าจอให้เลือกสถานะของนักเรียนเพื่อเปิดงานของพวกเขา ใช้ลูกศรเพื่อนำทางจากนักเรียนไปยังนักเรียน คำติชมและจุดที่คุณใส่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ในขณะที่อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอให้เปิดและดูเอกสารที่นักเรียนได้เปิดใช้งานการใช้OneNote สำหรับเว็บ, Word Online, PowerPoint Online หรือ Excel สำหรับเว็บ

 • เลือกเอกสารเพื่อแก้ไขในโหมดเต็มหน้าจอ

เปิดและแก้ไขงานเมื่อคุณเป็นนักเรียน

เมื่อต้องการส่งงานที่มอบหมาย ให้เลือกการ์ดงานที่มอบหมาย โดยขึ้นอยู่กับสถานะของงานที่มอบหมายนั้น คุณอาจจะส่งงานของคุณได้ทันเวลา ล่าช้า หรือส่งงานที่แก้ไขหลังจากที่งานนั้นถูกส่งคืนมาให้คุณ

 1. นำทางไปยังแชนเนลทั่วไปในชั้นเรียนที่ต้องการจากนั้นเลือกงานที่มอบหมาย คุณยังสามารถใช้แถบการค้นหาของคุณเพื่อค้นหางานที่มอบหมายตามคำสำคัญได้อีกด้วย

 2. งานที่มอบหมายของคุณจะแสดงเป็นบัตรที่จัดเรียงตามวันที่ที่ครบกำหนด เลือกบัตรงานที่มอบหมายเพื่อเปิดและดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย 

  เคล็ดลับ: เลือกไอคอนการขยาย (แนวทะแยง, ลูกศรสองด้าน) เพื่อทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ

 3. ถ้าครูของคุณระบุเอกสารที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือคุณมีไฟล์อื่นๆเพื่อแนบกับงานที่มอบหมายนี้ให้เลือก+ เพิ่มงานและอัปโหลดไฟล์ของคุณ คุณสามารถทำงานกับไฟล์ Office ได้โดยตรงจากหน้าจอนี้ไม่จำเป็นต้องออกจากแอป

 4. หากคุณส่งงานเป็นครั้งแรกก่อนถึงวันครบกำหนด เลือกคำสั่ง ส่งงาน คุณจะเห็นเวลาและวันที่กำกับการส่งงานของคุณ

  ดูงานที่มอบหมายของคุณแล้วเลือกเปิด

นี่คือตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับการส่งงานของคุณ:

ยกเลิกการส่งงาน                                         

ดึงงานที่คุณได้ส่งไปแล้วคืนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงก่อนถึงวันครบกำหนด 

ส่งงานใหม่อีกครั้ง                                               

การส่งงานหลังจากที่แก้ไขงานที่คุณเคยส่งไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น: ครูของคุณส่งงานคืนมาให้คุณเพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ คุณตัดสินใจจะทำการแก้ไขงานของคุณก่อนถึงวันครบกำหนด

ส่งงานล่าช้า

ส่งงานหลังจากวันครบกำหนดสำหรับงานที่พ้นกำหนดไปแล้ว ซึ่งหมายถึงครูของคุณยอมรับการส่งงานล่าช้า คุณอาจส่งงานเป็นครั้งแรกหรือส่งงานฉบับแก้ไขหลังจากที่งานนั้นถูกส่งคืนให้คุณ

ไม่ส่งงาน

ครูของคุณไม่รับการส่งงานอีกต่อไปและคุณจะไม่สามารถส่งงานได้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×