ตรวจงาน ส่งคืน และส่งงานที่มอบหมายโดยใช้วงวนข้อเสนอแนะ

ตรวจงาน ส่งคืน และส่งงานที่มอบหมายโดยใช้วงวนข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นักการศึกษาทุกคนมีแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะของตนเอง เพราะเรารู้ว่าการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้มักจะเกิดขึ้นผ่านกระบวนการร่าง การรวมข้อเสนอแนะ และการส่งฉบับแก้ไขที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ดังนั้นการบริการ Microsoft Teams Assignments จึงถูกสร้างขึ้นโดยยึดวิธีการทำงานในห้องเรียนจริงเป็นหลัก กระบวนการการส่งงาน การตรวจงาน และการส่งคืน สื่อสารโดยตรงถึงสถานการณ์สมมติการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้:

 • ยกเลิกการส่งงาน นักเรียนคนหนึ่งต้องการปรับปรุงงานที่ตนได้รับมอบหมายหลังจากที่ส่งงานไปก่อนถึงวันครบกำหนด

 • การส่งคืนและการส่งงานใหม่อีกครั้ง ครูท่านหนึ่งส่งคืนงานของนักเรียนก่อนถึงวันครบกำหนด และขอให้นักเรียนเพิ่มเติมหรือแก้ไขงาน และอนุญาตให้ส่งงานใหม่อีกครั้ง

 • การส่งงานล่าช้าที่ได้รับอนุญาต  ส่งคืนงานให้นักเรียนและอนุญาตให้นักเรียนส่งงานส่วนเพิ่มหรือฉบับแก้ไขหลังจากเลยวันครบกำหนดแล้ว

 • กล่องตัวเลือก  ส่งคืนงานและประเมินคะแนนตามรอบการส่งงานแทนที่จะรวมกันเป็นครั้งเดียว

 • แดชบอร์ดวิเคราะห์  ติดตามการมีส่วนร่วมพร้อมงานที่มอบหมายของนักเรียนในแบบการอัพเดทจำนวนพร้อมจำนวนนักเรียนที่เข้าไปดูรายละเอียดของงานที่มอบหมายหรือส่งงานของตนเอง

ตรวจงานและส่งคืนงาน

 1. ไปที่แชนแนล ทั่วไป ภายใต้ชั้นเรียนที่ต้องการ จากนั้น เลือกงานที่มอบหมาย  

  ข้อแนะนำค้นหางานที่มอบหมายตามคำสำคัญในแถบค้นหา 

 2. นำทางไปยังงานที่มอบหมายที่คุณต้องการตรวจงานแล้วเลือกงานนั้น จากนั้นเลือก ตรวจงาน

  เลือก ตรวจงาน

 3. ดูรายละเอียดความก้าวหน้าของนักเรียน:

  รายชื่อนักเรียนที่ต้องการตรวจงาน

แดชบอร์ดวิเคราะห์

แสดงจำนวนนักเรียนในห้องเรียนของคุณที่ดูและส่งงานที่มอบหมายจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจำนวนงานที่มอบหมายที่เหลือซึ่งคุณยังต้องตรวจ

แดชบอร์ดการวิเคราะห์แสดงตัวนับจำนวนนักเรียนที่ได้ดูงาน ส่งงาน และจำนวนงานที่มอบหมายซึ่งคุณได้ส่ง และจำนวนงานที่มอบหมายที่เหลือซึ่งคุณยังต้องตรวจ

ชื่อ

ชื่อของนักเรียนแต่ละคนมีกล่องตัวเลือกอยู่ข้าง ๆ ชื่อ เพื่อที่คุณจะสามารถเลือกชื่อนักเรียนที่จะส่งงานคืน กล่องตัวเลือกด้านบนสุดใช้สำหรับการเลือกชื่อนักเรียนทุกคน เลือกเครื่องหมายลูกศรเพื่อเรียนลำดับตัวอักษรขึ้นหรือลง

งานของนักเรียน

เอกสารใด ๆ ที่คุณระบุเมื่อต้องการเปิดใช้งานในแนบมาที่นี่ เลือกสถานะของนักเพื่อดูการทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ

ถ้างานของนักเรียนเป็นล่าช้า และวันครบกำหนดที่ผ่านมา คุณจะเห็นการแจ้งให้ทราบLate นักเรียนที่ไม่ได้เปิดในการทำงานจะแสดงเป็นไม่ได้เปิดใน คุณจะเห็นกลับ ถ้าคุณได้ย้อนกลับการมอบหมายงานที่มีอยู่แล้วไปที่นักเรียน

5. เลือกกล่องตัวเลือกด้านล่างคำสั่ง ข้อเสนอแนะ เพื่อป้อนข้อเสนอแนะให้แก่นักเรียน

เพิ่มข้อเสนอแนะและคะแนน

6. ป้อนคะแนนหากได้ระบุคะแนนสำหรับงานชิ้นนี้ ยกตัวอย่างเช่น: 3.7/4.0 หรือ 88/100

7. เลือกกล่องตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเพื่อส่งคืนงานให้นักเรียนทุกคน หรือเลือกกล่องตัวเลือกที่อยู่ด้านข้างชื่อของนักเรียนคนใดคนหนึ่ง

8.  เลือก ส่งคืน นักเรียนที่คุณเลือกจะได้รับข้อความแจ้งว่างานที่ได้รับมอบหมายถูกส่งคืน

แก้ไขข้อเสนอแนะและส่งคืนใหม่อีกครั้ง

เมื่อคุณขอให้นักเรียนส่งงานที่แก้ไขใหม่หลังจากที่คุณส่งงานนั้นคืนไปแล้ว กรุณาเข้าไปดูงานที่มอบหมายอีกครั้งโดยเปิดงานนั้นแล้วเลือก ตรวจงาน คุณจะเห็นเวลาและวันที่อัปเดตใหม่ในแถวของนักเรียนคนนั้น ทำขั้นตอนนี้อีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อเสนอแนะของคุณแล้วส่งคืนงานนั้นอีกครั้ง

หากคุณต้องการที่จะยอมรับการส่งงานหลังจากเลยวันครบกำหนดแล้ว เปลี่ยนคำสั่งอนุญาตการส่งงานล่าช้า ให้เป็น ใช่ เปลี่ยนกลับเป็น No เมื่อคุณไม่ยอมรับการส่งงานอีกต่อไป


การเปิดงานที่ส่งล่าช้า

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการตรวจทานการมอบหมายในโหมดเต็มหน้าจอ เลือกสถานะของนักเพื่อเปิดการทำงานของพวกเขา ใช้ลูกศรเพื่อนำทางจาก student หนึ่งไปอีกนักเรียน คำติชม และ และจุดที่คุณใส่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ในขณะที่อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ เปิด และดูเอกสารที่มีการเปิดใช้งานนักเรียนในโดยใช้ OneNote Online, Word Online, PowerPoint Online หรือ Excel Online

 • เลือกเอกสารเพื่อแก้ไขในโหมดเต็มหน้าจอ

การส่งคืนและแก้ไขงานในฐานะนักเรียน

เมื่อต้องการส่งงานที่มอบหมาย ให้เลือกการ์ดงานที่มอบหมาย โดยขึ้นอยู่กับสถานะของงานที่มอบหมายนั้น คุณอาจจะส่งงานของคุณได้ทันเวลา ล่าช้า หรือส่งงานที่แก้ไขหลังจากที่งานนั้นถูกส่งคืนมาให้คุณ

 1. ไปที่ช่องทาง ทั่วไป ในชั้นเรียนที่ต้องการ แล้วเลือก งานที่มอบหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แถบการค้นหาของคุณเพื่อค้นหางานที่มอบหมายตามคำสำคัญได้

 2. งานที่มอบหมายของคุณจะแสดงเป็นบัตรที่จัดตามวันที่ครบกำหนดส่ง เลือกบัตรงานที่มอบหมายเพื่อเปิดดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย 

  คำแนะนำ: เลือกเครื่องหมายขยาย (รูปลูกศรสองหัวที่ทแยงมุมอยู่) เพื่อขยายเต็มหน้าจอ

 3. หากครูของคุณกำหนดเอกสารที่คุณต้องส่งหรือคุณมีไฟล์อื่นที่ต้องการแนบไปกับงานที่ได้รับมอบหมายนี้ เลือก +เพิ่ม แล้วอัปโหลดไฟล์ของคุณ คุณสามารถทำงานในไฟล์ Office ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายนี้จากที่นี่ได้เลย—ไม่จำเป็นต้องออกจากแอป

 4. หากคุณส่งงานเป็นครั้งแรกก่อนถึงวันครบกำหนด เลือกคำสั่ง ส่งงาน คุณจะเห็นเวลาและวันที่กำกับการส่งงานของคุณ

  เมื่อต้องการเปิดงานที่มอบหมายและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เลือกการ์ดงานที่มอบหมาย

นี่คือตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับการส่งงานของคุณ:

ยกเลิกการส่งงาน                                         

ดึงงานที่คุณได้ส่งไปแล้วคืนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงก่อนถึงวันครบกำหนด 

ส่งงานใหม่อีกครั้ง                                               

การส่งงานหลังจากที่แก้ไขงานที่คุณเคยส่งไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น: ครูของคุณส่งงานคืนมาให้คุณเพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ คุณตัดสินใจจะทำการแก้ไขงานของคุณก่อนถึงวันครบกำหนด

ส่งงานล่าช้า

ส่งงานหลังจากวันครบกำหนดสำหรับงานที่พ้นกำหนดไปแล้ว ซึ่งหมายถึงครูของคุณยอมรับการส่งงานล่าช้า คุณอาจส่งงานเป็นครั้งแรกหรือส่งงานฉบับแก้ไขหลังจากที่งานนั้นถูกส่งคืนให้คุณ

ไม่ส่งงาน

ครูของคุณไม่รับการส่งงานอีกต่อไปและคุณจะไม่สามารถส่งงานได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×