ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังทำงานบนเอกสาร และต้องการเพิ่มข้อความที่อยู่ในภาษาอื่นนอกเหนือจากคุณใช้ตามปกติ Office สามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของข้อความที่คุณ

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร หรือเปิดใช้งานการสะกดหรือไวยากรณ์ตรวจสอบการเปิด หรือ ปิดดู:ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ใช้แท็บด้านล่างเพื่อเลือกเวอร์ชันของ Office ที่คุณกำลังใช้งาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์เป็นภาษาที่ไม่ได้ใช้อักษรแบบละติน เช่น ภาษาอาหรับหรือภาษาจีน คุณสามารถสลับรูปแบบคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบคีย์บอร์ด Office จะเปลี่ยนการสะกดและไวยากรณ์ภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงภาษารูปแบบคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์แม่นยำ Office จำเป็นต้องทราบภาษาที่เป็นข้อความ มีสามวิธีที่ทั่วไป Office ใช้เพื่อระบุที่

 • ถ้ากล่องกาเครื่องหมายตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ในภาษามีเลือกกล่องโต้ตอบ Office จะพยายามรู้จักภาษาคุณกำลังใช้ขณะพิมพ์ นั้นแล้วจะปรับภาษาสะกดให้ตรงกับข้อความของคุณ นี่คือวิธีสะดวกที่สุดในการตั้งค่าภาษาการสะกด

 • Office สามารถระบุภาษาของข้อความคุณพิมพ์ โดยรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่ เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบคีย์บอร์ด Office โดยอัตโนมัติสลับไปยังภาษาสะกดที่เหมาะสมสำหรับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งาน หรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

 • ถ้าตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติไม่ทำงาน ตามที่คาดไว้ และ ถ้าคุณต้องการพิมพ์ข้อความในภาษาอื่นในขณะที่เก็บภาษาของเค้าโครงคีย์บอร์ดไม่เปลี่ยน คุณสามารถตั้งค่าภาษาสำหรับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ด้วยตนเอง

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าภาษาการด้วยตนเอง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. วางเคอร์เซอร์ในเอกสารที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอื่น หรือถ้าคุณพิมพ์ข้อความแล้ว ให้เลือกข้อความนั้น

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. ในกล่องโต้ตอบภาษา หรือบานหน้าต่างภาษาการพิสูจน์อักษร ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

 4. เลื่อนไปยังภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกตำแหน่งนั้น

 5. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบภาษา

 6. ถ้าคุณต้องการใส่ข้อความในภาษาคุณเลือกในขั้นตอนที่ 4 คุณสามารถเริ่มต้นพิมพ์เดี๋ยวนี้ ถ้าคุณได้เลือกบางข้อความในขั้นตอนที่ 1 นั้นจะเดี๋ยวนี้จะตรวจสอบในภาษาสะกดถูกต้อง

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาขณะที่ตรวจสอบการสะกดของฐานข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊ก ให้เปลี่ยนพจนานุกรมภาษาในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการสะกด:

 1. บนแท็บ รีวิว ใน Excel หรือแท็บ หน้าแรก ใน Access ให้คลิก การสะกด

 2. ในบานหน้าต่างหรือกล่องตอบโต้ การสะกด ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการในรายการ พจนานุกรมภาษา

ถ้าไม่มีภาษาที่คุณต้องการ คุณอาจต้องใช้แพคภาษาของ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูตรวจสอบว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือ Language Interface Pack สำหรับ Office 2013 หรือ Language Accessory Pack สำหรับ Office 2016

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขเพื่อตรวจสอบการสะกด โปรดดู เพิ่มภาษาหรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ใน InfoPath Designerตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร นำไปใช้กับมุมมองฟอร์มปัจจุบัน ฟอร์มที่ มีหลายมุมมองมีภาษาการพิสูจน์อักษรที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละมุมมอง ในตัวแก้ไข InfoPathตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร นำไปใช้กับทั้งฟอร์ม ภาษาการพิสูจน์อักษรนำไปใช้กับมุมมองทั้งหมด ข้อความทั้งหมดในมุมมองถูกกำหนดให้เป็นภาษาเดียวกัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของฟอร์ม ให้ทำดังนี้:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ การสะกด แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการ

 3. เริ่มพิมพ์ หรือตรวจสอบการสะกด

ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรขณะที่สร้างเอกสารใหม่

 1. ในเอกสารใหม่ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องเพื่อเริ่มเขียนเป็นภาษาอื่น

 2. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. เลื่อนไปตามรายการเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  รูปของรายการ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ใน Word Online

 4. เริ่มพิมพ์เป็นภาษาคุณเลือก

 5. หากต้องการสลับกลับไปใช้ภาษาเดิม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้ง

ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรขณะแก้ไขเอกสารที่มีอยู่

 1. เปิดเอกสารที่มีอยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษา

 2. คลิก แก้ไขเอกสาร แล้วคลิก Word Online

  แก้ไขใน Word Online

 3. เลือก และคลิกขวาข้อความ และคลิกการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  คลิกขวาแล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 4. เลื่อนไปตามรายการเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  รูปของรายการ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ใน Word Online

 5. เริ่มพิมพ์เป็นภาษาคุณเลือก

 6. เมื่อต้องการสลับกลับไปใช้ภาษาเดิม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Access คุณเพียงแค่สามารถพิมพ์ในภาษาที่คุณต้องการใช้ได้

หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเกี่ยวข้องกับเพียงแค่ส่วนของข้อความ เลือกข้อความ ตรวจการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบการสะกด

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมด:

 1. เปิดฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Access

  ปุ่มตัวเลือกของ Access

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. ในรายการภาษาของพจนานุกรม คลิกภาษาของพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 5. การตรวจการสะกด เลือกระเบียนหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้ว คลิ กการสะกด รูปปุ่ม บนแท็บหน้าแรก

  หมายเหตุ: 

  • ตัวตรวจสอบการสะกดใช้ภาษาของพจนานุกรมที่เลือกเพื่อตรวจสอบการสะกดในฐานข้อมูล เมื่อต้องการตรวจการสะกดในฐานข้อมูลแบบหลายภาษา คุณต้องเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม และตรวจสอบการสะกดสำหรับแต่ละภาษาในฐานข้อมูล

  • แพคภาษาอาจจำเป็นถ้าระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับภาษาคุณต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันต้องใช้แพคภาษาหรือภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Excel คุณเพียงแค่สามารถพิมพ์ในภาษาที่คุณต้องการใช้ได้

หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเกี่ยวข้องกับเพียงแค่ส่วนของข้อความ เลือกข้อความ ตรวจการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบการสะกด

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับทั้งเวิร์กบุ๊ก:

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel

  ปุ่มตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ในรายการภาษาของพจนานุกรม เลือกภาษาของพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 4. เมื่อต้องการตรวจการสะกดของแผ่นงาน บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการสะกด รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการตรวจการสะกดในเวิร์กบุ๊กหลายภาษา คุณต้องเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม และตรวจสอบการสะกดสำหรับแต่ละภาษาที่ใช้ในแต่ละแผ่นงานหรือเซลล์

  • แพคภาษาอาจจำเป็นถ้าระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันต้องใช้แพคภาษาหรือภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน InfoPath คุณเพียงแค่สามารถพิมพ์ในภาษาที่คุณต้องการใช้ได้

หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเกี่ยวข้องกับเพียงแค่ส่วนของข้อความ เลือกข้อความ ตรวจการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบการสะกด

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับเทมเพล InfoPath ทั้งหมดหรือฟอร์ม:

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบภาษา คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

 3. เริ่มพิมพ์ในภาษาใหม่

 4. เมื่อต้อง การสลับกลับไปยังในภาษาเดิม หรือเมื่อต้อง การสลับไปเป็นภาษาอื่น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 5. เมื่อต้องการตรวจการสะกดของฟอร์ม บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการสะกด รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: แพคภาษาอาจจำเป็นถ้าระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันต้องใช้แพคภาษาหรือภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน OneNote คุณเพียงแค่สามารถพิมพ์ในภาษาที่คุณต้องการใช้ได้

หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเกี่ยวข้องกับเพียงแค่ส่วนของข้อความ เลือกข้อความ ตรวจการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในบานหน้าต่างงานการตรวจสอบการสะกด

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาของพจนานุกรมสำหรับบันทึกย่อ:

 1. เลือกบันทึกย่อที่คุณต้องการตั้งค่าภาษา หรือวางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการเริ่มบันทึกย่อใหม่

 2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 3. ในบานหน้าต่างงานการตั้งค่าภาษา เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้อง การสลับกลับไปยังในภาษาเดิม หรือเมื่อต้อง การสลับไปเป็นภาษาอื่น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 5. เมื่อต้องการตรวจการสะกด บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การสะกด ทางแล้ว คลิกการสะกด รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: แพคภาษาอาจจำเป็นถ้าระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันต้องใช้แพคภาษาหรือภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Outlook คุณเพียงแค่สามารถพิมพ์ในภาษาที่คุณต้องการใช้ได้

หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเกี่ยวข้องกับเพียงแค่ส่วนของข้อความ เลือกข้อความ ตรวจการสะกด เปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์ ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับข้อความทั้งหมด:

 1. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกลูกศรภายใต้การสะกด แล้ว คลิ กการตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

  ถ้าภาษาจะนำหน้าด้วยไอคอนการสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม หมายความ ว่า มีการติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นตัวตรวจสอบการสะกด ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และอรรถาภิธานสำหรับภาษานั้น ถ้าภาษาไม่ต้องนำหน้าด้วยไอคอนการสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม คุณสามารถพิมพ์ และแก้ไขข้อความ แต่คุณไม่สามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ หรือใช้อรรถาภิธานสำหรับภาษานั้น

 3. เมื่อต้อง การสลับกลับไปยังในภาษาเดิม หรือเมื่อต้อง การสลับไปเป็นภาษาอื่น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการตรวจการสะกดของข้อความ คลิกการสะกด รูปปุ่ม บนแท็บข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าถูกต้องตัวตรวจสอบการสะกดไม่ได้ระบุคำที่สะกดผิดหลังจากทำตามขั้นตอน ลองล้างกล่องกาเครื่องหมายตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบภาษา (ในขั้นตอนที่ 2)

  • แพคภาษาอาจจำเป็นถ้าระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันต้องใช้แพคภาษาหรือภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน PowerPoint คุณเพียงแค่สามารถพิมพ์ในภาษาที่คุณต้องการใช้ได้

หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเกี่ยวข้องกับเพียงแค่ส่วนของข้อความ เลือกข้อความ ตรวจการสะกด เปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์ ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับสไลด์ทั้งหมดแบบ:

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกภาษา รูปปุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

  ถ้าภาษาจะนำหน้าด้วยไอคอนการสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม หมายความ ว่า เครื่องมือ เช่นตัวตรวจสอบการสะกด การพิสูจน์อักษรตัวตรวจสอบไวยากรณ์อรรถาภิธานจะติดตั้งและสำหรับภาษานั้น ถ้าภาษาไม่ต้องนำหน้าด้วยไอคอนการสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม คุณสามารถพิมพ์ และแก้ไขข้อความ แต่คุณไม่สามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ หรือใช้อรรถาภิธานสำหรับภาษานั้น

 3. เมื่อต้อง การสลับกลับไปยังในภาษาเดิม หรือเมื่อต้อง การสลับไปเป็นภาษาอื่น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการตรวจการสะกดของภาพนิ่ง คลิกการสะกด รูปปุ่ม บนแท็บรีวิว

  หมายเหตุ: 

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Publisher คุณเพียงแค่สามารถพิมพ์ในภาษาที่คุณต้องการใช้ได้

หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเกี่ยวข้องกับเพียงแค่ส่วนของข้อความ เลือกข้อความ ตรวจการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบการสะกด

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับสิ่งพิมพ์ทั้งหมด:

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกภาษา แล้ว คลิ กตั้งค่าภาษา

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

 3. เมื่อต้อง การสลับกลับไปยังในภาษาเดิม หรือเมื่อต้อง การสลับไปเป็นภาษาอื่น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการตรวจการสะกด บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การสะกด ทางแล้ว คลิกการสะกด รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการตรวจการสะกดในทุกหน้าของสิ่งพิมพ์หลายหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบเรื่องทั้งหมด บนกล่องโต้ตอบตรวจสอบการสะกด

  • แพคภาษาอาจจำเป็นถ้าระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับภาษาคุณต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันต้องใช้แพคภาษาหรือภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Visio คุณเพียงแค่สามารถพิมพ์ในภาษาที่คุณต้องการใช้ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับข้อความที่ระบุใน Visio:

 1. เลือกส่วนของข้อความที่มีอยู่ หรือ พิมพ์ส่วนใหม่ของข้อความในภาษาที่คุณต้องการใช้ นั้นแล้ว เลือกข้อความ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกข้อความ แล้ว คลิ กแท็บแบบอักษร

 3. ในรายการภาษา คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: แพคภาษาอาจจำเป็นถ้าระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันต้องใช้แพคภาษาหรือภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในเอกสารที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเกี่ยวข้องกับส่วนที่มีอยู่ของข้อความ ข้อความเลือกไว้

 2. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบภาษา เลือกภาษาคุณต้องการใช้

  ถ้าภาษาจะนำหน้าด้วยไอคอนการสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม หมายความ ว่า เครื่องมือ เช่นตัวตรวจสอบการสะกด การพิสูจน์อักษรตัวตรวจสอบไวยากรณ์ อรรถาภิธานจะติดตั้งและสำหรับภาษานั้น ถ้าภาษาไม่ต้องนำหน้าด้วยไอคอนการสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม คุณสามารถพิมพ์ และแก้ไขข้อความ แต่คุณไม่สามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ หรือใช้อรรถาภิธานสำหรับภาษานั้น

 4. เมื่อต้อง การสลับกลับไปยังในภาษาเดิม หรือเมื่อต้อง การสลับไปเป็นภาษาอื่น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าถูกต้องตัวตรวจสอบการสะกดไม่ได้ระบุคำที่สะกดผิดหลังจากทำตามขั้นตอน ลองล้างกล่องกาเครื่องหมายตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบภาษา (ในขั้นตอนที่ 3)

  • แพคภาษาอาจจำเป็นถ้าระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับภาษาคุณต้องการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันต้องใช้แพคภาษาหรือภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×