ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ถ้าคุณกำลังทำงานกับเอกสารและจำเป็นต้องเพิ่มข้อความที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่คุณใช้อยู่เป็นประจำ Office สามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของข้อความดังกล่าวให้คุณได้ 

ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร หรือเปิดหรือปิดการตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ ให้ดู: ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์เป็นภาษาที่ไม่ได้ใช้อักษรแบบละติน เช่น ภาษาอาหรับหรือภาษาจีน คุณสามารถสลับรูปแบบคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบคีย์บอร์ด Office จะเปลี่ยนการสะกดและไวยากรณ์ภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงภาษารูปแบบคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ Office จำเป็นต้องทราบภาษาของข้อความนั้น

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในเอกสารตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์ข้อความด้วยภาษาอื่น หรือถ้าคุณพิมพ์ข้อความไว้แล้ว ให้เลือกข้อความ โปรดทราบว่าถ้าคุณไม่วางเคอร์เซอร์บนข้อความหรือไม่วางในกลุ่มข้อความ ข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 2 อาจไม่พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. เลื่อนไปที่ภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกภาษา

 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ภาษา

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาขณะที่ตรวจสอบการสะกดของฐานข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊ก ให้เปลี่ยนพจนานุกรมภาษาในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการสะกด:

 1. บนแท็บ รีวิว ใน Excel หรือแท็บ หน้าแรก ใน Access ให้คลิก การสะกด

 2. ในบานหน้าต่างหรือกล่องตอบโต้ การสะกด ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการในรายการ พจนานุกรมภาษา

  เคล็ดลับ: ถ้าการตรวจสอบการสะกดไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ คุณจะไม่เห็นกล่องโต้ตอบการสะกด ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนคุณกำลังพยายามจะเปลี่ยนแปลงภาษาพจนานุกรม ให้จงใจสะกดคำผิดเพื่อทำให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นมา

ถ้าไม่มีภาษาที่คุณต้องการ คุณอาจต้องใช้แพคภาษาของ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู Language Accessory Pack สำหรับ Office 2016

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขเพื่อตรวจสอบการสะกด โปรดดู เปลี่ยนภาษาที่ Office ใช้ในเมนูและเครื่องมือการพิสูจน์อักษร

ใน InfoPath Designer ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร จะนำไปใช้กับมุมมองฟอร์มปัจจุบัน ฟอร์มที่มีหลายมุมมองสามารถมีภาษาการพิสูจน์อักษรที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละมุมมอง ใน InfoPath Editor ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร จะนำไปใช้กับทั้งฟอร์ม ภาษาการพิสูจน์อักษรจะนำไปใช้กับทั้งมุมมอง ข้อความทั้งหมดในมุมมองจะถูกทำเครื่องหมายเป็นภาษาเดียวกัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของฟอร์ม ให้ทำดังนี้:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ การสะกด แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการ

 3. เริ่มพิมพ์ หรือตรวจสอบการสะกด

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Access คุณเพียงแค่พิมพ์ภาษาที่คุณต้องการใช้

หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อความแค่ส่วนเดียว ให้เลือกข้อความนั้น ตรวจสอบการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบ การสะกด

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับทั้งฐานข้อมูล:

 1. เปิดฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือก Access

  ปุ่มตัวเลือกของ Access

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. ในรายการ ภาษาของพจนานุกรม ให้คลิกภาษาของพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกด ให้เลือกระเบียนหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วคลิก การสะกด รูปปุ่ม บนแท็บ หน้าแรก

  หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบการสะกดใช้ภาษาของพจนานุกรมที่เลือกไว้เพื่อตรวจสอบการสะกดในฐานข้อมูล เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดในฐานข้อมูลแบบหลายภาษา คุณต้องเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมและตรวจสอบการสะกดสำหรับแต่ละภาษาในฐานข้อมูล

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Excel คุณเพียงแค่พิมพ์ภาษาที่คุณต้องการใช้

หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อความแค่ส่วนเดียว ให้เลือกข้อความนั้น ตรวจสอบการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบ การสะกด

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับทั้งเวิร์กบุ๊ก

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือก Excel

  ปุ่มตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ในรายการ ภาษาของพจนานุกรม ให้เลือกภาษาของพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดของเวิร์กชีต บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดในเวิร์กบุ๊กแบบหลายภาษา คุณต้องเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมและตรวจสบการสะกดสำหรับแต่ละภาษาที่ใช้ในแต่ละเวิร์กชีตหรือเซลล์

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน InfoPath คุณเพียงแค่พิมพ์ภาษาที่คุณต้องการใช้

หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อความแค่ส่วนเดียว ให้เลือกข้อความนั้น ตรวจสอบการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบ การสะกด

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับทั้งเทมเพลตหรือฟอร์มของ InfoPath:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

 3. เริ่มพิมพ์ด้วยภาษาใหม่

 4. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิมหรือสลับเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 ในขั้นตอนที่ 2 ให้เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดของฟอร์ม บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิกการสะกด รูปปุ่ม

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน OneNote คุณเพียงแค่พิมพ์ภาษาที่คุณต้องการใช้

หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อความแค่ส่วนเดียว ให้เลือกข้อความนั้น ตรวจสอบการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในบานหน้าต่างงาน ตรวจสอบการสะกด

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาของพจนานุกรมสำหรับบันทึกย่อ:

 1. เลือกบันทึกย่อที่คุณต้องการตั้งค่าภาษา หรือวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มบันทึกย่อใหม่

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตั้งค่าภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิมหรือสลับเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกด บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การสะกด แล้วคลิก การสะกด รูปปุ่ม

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Outlook คุณเพียงแค่พิมพ์ภาษาที่คุณต้องการใช้

หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อความแค่ส่วนเดียว ให้เลือกข้อความนั้น ตรวจสอบการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับทั้งข้อความ:

 1. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิกลูกศรภายใต้ การสะกด แล้วคลิก ตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

  ถ้าภาษานำหน้าด้วยไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม ก็หมายความว่าไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจสอบการสะกด ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และอรรถาภิธานสำหรับภาษานั้น ถ้าภาษาไม่ได้นำหน้าด้วยไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม คุณสามารถพิมพ์และแก้ไขข้อความ แต่ไม่สามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ หรือใช้อรรถาภิธานสำหรับภาษานั้นได้

 3. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิมหรือสลับเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดของข้อความ ให้คลิก การสะกด รูปปุ่ม บนแท็บ ข้อความ

  เคล็ดลับ: ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดกำลังระบุข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสะกดไม่ถูกต้อง ให้ลองล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบ ภาษา (ในขั้นตอนที่ 2)

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน PowerPoint คุณเพียงแค่พิมพ์ภาษาที่คุณต้องการใช้

หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อความแค่ส่วนเดียว ให้เลือกข้อความนั้น ตรวจสอบการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับทั้งสไลด์:

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก ภาษา รูปปุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

  ถ้าภาษานำหน้าด้วยไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม ก็หมายความว่าได้ติดตั้งเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจสอบการสะกด ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และอรรถาภิธานสำหรับภาษานั้นแล้ว ถ้าภาษาไม่ได้นำหน้าด้วยไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม คุณสามารถพิมพ์และแก้ไขข้อความ แต่ไม่สามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ หรือใช้อรรถาภิธานสำหรับภาษานั้นได้

 3. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิมหรือสลับเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 ในขั้นตอนที่ 2 ให้เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดของสไลด์ ให้คลิก การสะกด รูปปุ่ม บนแท็บ ตรวจทาน

  หมายเหตุ: ใน PowerPoint คุณต้องใช้ตัวตรวจสอบการสะกดบนแต่ละสไลด์

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Publisher คุณเพียงแค่พิมพ์ภาษาที่คุณต้องการใช้

หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อความแค่ส่วนเดียว ให้เลือกข้อความนั้น ตรวจสอบการสะกด และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบ การสะกด

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับทั้งสิ่งพิมพ์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษา

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

 3. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิมหรือสลับเป็นเภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกด บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การสะกด แล้วคลิก การสะกด รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดในหน้าของสิ่งพิมพ์แบบหลายหน้า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบเรื่องทั้งหมด บนกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบการสะกด

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Visio คุณเพียงแค่พิมพ์ภาษาที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับข้อความที่ระบุใน Visio:

 1. เลือกส่วนข้อความที่มีอยู่ หรือพิมพ์ส่วนของข้อความใหม่ด้วยภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกข้อความ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ข้อความ แล้วคลิกแท็บ ฟอนต์

 3. ในรายการ ภาษา ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในเอกสารตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์ข้อความด้วยภาษาอื่น หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับส่วนข้อความที่มีอยู่ ให้เลือกข้อความนั้น

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก ตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

  ถ้าภาษานำหน้าด้วยไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม ก็หมายความว่าได้ติดตั้งเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจสอบการสะกด ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และอรรถาภิธานสำหรับภาษานั้นแล้ว ถ้าภาษาไม่ได้นำหน้าด้วยไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม คุณสามารถพิมพ์และแก้ไขข้อความ แต่ไม่สามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ หรือใช้อรรถาภิธานสำหรับภาษานั้นได้

 4. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิมหรือสลับเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาใหม่ที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดกำลังระบุข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสะกดไม่ถูกต้องหลังจากทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ให้ลองล้างกล่องกาเครื่องหมายตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบภาษา (ในขั้นตอนที่ 3)

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรขณะที่สร้างเอกสารใหม่

 1. ในเอกสารใหม่ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องเพื่อเริ่มเขียนเป็นภาษาอื่น

 2. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. เลื่อนไปตามรายการเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  รูปของรายการ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ใน Word Online

 4. เริ่มพิมพ์เป็นภาษาคุณเลือก

 5. หากต้องการสลับกลับไปใช้ภาษาเดิม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้ง

ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรขณะแก้ไขเอกสารที่มีอยู่

 1. เปิดเอกสารที่มีอยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษา

 2. คลิก แก้ไขเอกสาร แล้วคลิก Word Online

  แก้ไขใน Word Online

 3. เลือกและคลิกขวาที่ข้อความ แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  คลิกขวาแล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 4. เลื่อนไปตามรายการเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  รูปของรายการ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ใน Word Online

 5. เริ่มพิมพ์เป็นภาษาคุณเลือก

 6. เมื่อต้องการสลับกลับไปใช้ภาษาเดิม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×