ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ถ้าคุณกำลังทำงานกับเอกสารและจำเป็นต้องเพิ่มข้อความที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่คุณใช้อยู่เป็นประจำ Office สามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของข้อความดังกล่าวให้คุณได้ 

ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร หรือเปิดหรือปิดการตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ ให้ดู: ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์เป็นภาษาที่ไม่ได้ใช้อักษรแบบละติน เช่น ภาษาอาหรับหรือภาษาจีน คุณสามารถสลับรูปแบบคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบคีย์บอร์ด Office จะเปลี่ยนการสะกดและไวยากรณ์ภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงภาษารูปแบบคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ Office จำเป็นต้องทราบภาษาของข้อความนั้น

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในเอกสารตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์ข้อความด้วยภาษาอื่น หรือถ้าคุณพิมพ์ข้อความไว้แล้ว ให้เลือกข้อความ โปรดทราบว่าถ้าคุณไม่วางเคอร์เซอร์บนข้อความหรือไม่วางในกลุ่มข้อความ ข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 2 อาจไม่พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. เลื่อนไปที่ภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกภาษา

 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ภาษา

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาขณะที่ตรวจสอบการสะกดของฐานข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊ก ให้เปลี่ยนพจนานุกรมภาษาในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการสะกด:

 1. บนแท็บ รีวิว ใน Excel หรือแท็บ หน้าแรก ใน Access ให้คลิก การสะกด

 2. ในบานหน้าต่างหรือกล่องตอบโต้ การสะกด ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการในรายการ พจนานุกรมภาษา

  เคล็ดลับ: ถ้าการตรวจสอบการสะกดไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ คุณจะไม่เห็นกล่องโต้ตอบการสะกด ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนคุณกำลังพยายามจะเปลี่ยนแปลงภาษาพจนานุกรม ให้จงใจสะกดคำผิดเพื่อทำให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นมา

ถ้าไม่มีภาษาที่คุณต้องการ คุณอาจต้องใช้แพคภาษาของ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู Language Accessory Pack สำหรับ Office 2016

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับการแก้ไขเพื่อตรวจสอบการสะกด โปรดดู เปลี่ยนภาษาที่ Office ใช้ในเมนูและเครื่องมือการพิสูจน์อักษร

ใน InfoPath Designer ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร จะนำไปใช้กับมุมมองฟอร์มปัจจุบัน ฟอร์มที่มีหลายมุมมองสามารถมีภาษาการพิสูจน์อักษรที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละมุมมอง ใน InfoPath Editor ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร จะนำไปใช้กับทั้งฟอร์ม ภาษาการพิสูจน์อักษรจะนำไปใช้กับทั้งมุมมอง ข้อความทั้งหมดในมุมมองจะถูกทำเครื่องหมายเป็นภาษาเดียวกัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของฟอร์ม ให้ทำดังนี้:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ การสะกด แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการ

 3. เริ่มพิมพ์ หรือตรวจสอบการสะกด

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรขณะที่สร้างเอกสารใหม่

 1. ในเอกสารใหม่ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องเพื่อเริ่มเขียนเป็นภาษาอื่น

 2. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. เลื่อนไปตามรายการเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  รูปของรายการ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ใน Word Online

 4. เริ่มพิมพ์เป็นภาษาคุณเลือก

 5. หากต้องการสลับกลับไปใช้ภาษาเดิม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้ง

ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรขณะแก้ไขเอกสารที่มีอยู่

 1. เปิดเอกสารที่มีอยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษา

 2. คลิก แก้ไขเอกสาร แล้วคลิก Word Online

  แก้ไขใน Word Online

 3. เลือกและคลิกขวาที่ข้อความ แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  คลิกขวาแล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 4. เลื่อนไปตามรายการเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  รูปของรายการ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ใน Word Online

 5. เริ่มพิมพ์เป็นภาษาคุณเลือก

 6. เมื่อต้องการสลับกลับไปใช้ภาษาเดิม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×