ตรวจการสะกดคำใน PowerPoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขณะที่คุณพิมพ์ PowerPoint Online จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณมีคำที่สะกดผิดคำ ด้วยคำแนะนำสำหรับการสะกดถูกต้องการนำเสนอ

เมื่อคุณดูขีดเส้นหยักสีแดงใต้คำที่คุณได้พิมพ์ นั่นหมายความว่า คำนั้นอาจมีคำที่สะกดผิด

เมื่อต้องการแก้ไขการสะกด คลิกขวาคำ และเลือกการสะกดถูกต้องจากรายการ

ตรวจการสะกดคำ

เคล็ดลับ: จึงสามารถสะกดคำที่คุณได้พิมพ์ถูกต้อง แต่พจนานุกรม PowerPoint Online ไม่รู้จักได้ด้วยเช่นกัน อาจเป็นชื่อตราสินค้า ย่อ หรือที่คล้ายกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×