ตรวจการสะกดของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบการสะกดเพื่อตรวจสอบการสะกดของคุณในการเรียกใช้ Word สำหรับอุปกรณ์ Android, Word for iPad, Word สำหรับ iPhone หรือ Word Mobile โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

ในเอกสารของคุณ บนแท็บรีวิว แตะไอคอนตรวจการสะกด

ไอคอนตรวจสอบการสะกดบนแท็บรีวิว

ในเอกสารของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แล้ว แตะที่หน้าแรก >ตรวจทาน >การสะกด

การสะกด

ในเอกสารของคุณ บนแท็บรีวิว แตะที่ไอคอนที่ตรวจสอบการสะกด การตรวจสอบการสะกด และตัวควบคุมเพื่อเปิดใช้งานการสะกด ที่สไลด์แล้ว

เปิดใช้งานการสะกด

ในเอกสารของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก >ตรวจทาน >เครื่องมือพิสูจน์อักษร แล้วสไลด์ตัวควบคุมเพื่อเปิดใช้งานสะกด

สะกดตัวควบคุม

ในเอกสารของคุณ บนแท็บรีวิว แตะไอคอนตรวจการสะกด

ไอคอนตรวจสอบการสะกดบนแท็บรีวิว

เปิดสไลด์สำหรับการแก้ไข (โดยคู่แตะนั้น หรือ โดยการแตะนั้นแล้ว แตะแก้ไข ) ขยาย ribbon โดยการแตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติมที่ล่างมุมขวาของหน้าจอของคุณแล้ว แล้ว แตะที่หน้าแรก >ตรวจทาน >การสะกด

การสะกด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×