ดู และแก้ไขสิ่งที่แนบมาใน Outlook Web App

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไม่ปกติสำหรับบุคคลเมื่อต้องการแนบไฟล์ลงในข้อความ เมื่อคุณได้รับข้อความที่ มีสิ่งที่แนบมา คุณสามารถคลิบนสิ่งที่แนบมาเพื่อดู แก้ไข หรือดาวน์โหลดได้ บางชนิดของสิ่งที่แนบมาจะเปิดในหน้าต่างที่อยู่ถัดจากบานหน้าต่างการอ่านของคุณ ช่วยให้คุณสามารถอ่าน แล้ว (ในบางกรณี) แก้ไขพวกเขาโดยไม่ต้องออกจากOutlook Web App

ในบทความนี้

ดูสิ่งที่แนบมา

แก้ไขสิ่งที่แนบมา

ฉันต้องรู้อะไรอีก

เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร

ดูสิ่งที่แนบมา

เมื่อคุณเลือกสิ่งที่แนบมา เกิดอะไรขึ้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาจำนวนมากจะเปิดขึ้นในหน้าต่างแสดงตัวอย่างอยู่ถัดจากข้อความ ถ้าสิ่งที่แนบมาไม่สามารถเปิดในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมา

ชนิดของสิ่งที่แนบมาที่สามารถแสดงตัวอย่างรวมถึง:

 • Word

 • Excel

 • PowerPoint

 • ไฟล์รูปภาพส่วนใหญ่

 • ไฟล์.pdf

เลือก ย้อนกลับ ที่ด้านบนของหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อปิด และกลับไปยังมุมมองข้อความ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขสิ่งที่แนบมา

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณมีOneDrive for Business คุณสามารถแก้ไขไฟล์Word และPowerPoint ใน preview pane หรือคุณสามารถเปิดได้โดยใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปของแอปพลิเคชัน ในปัจจุบัน ไฟล์Excel เท่านั้นคุณสามารถแก้ไขในเวอร์ชันแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณไม่มีOneDrive for Business หรือต้องการแก้ไขสิ่งที่แนบมาที่เป็นชนิดไฟล์ที่สนับสนุน คุณจะต้องดาวน์โหลด และเปิดไฟล์เพื่อทำการแก้ไข

เมื่อคุณแก้ไขไฟล์ที่ลิงก์ เปลี่ยนแปลงของคุณถูกสร้างขึ้นบนเดียวสำเนาของไฟล์ที่ผู้รับทั้งหมดสามารถเข้าถึง บันทึกช่องว่างในกล่องจดหมายของทุกคน และทำให้การทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถบอกได้หาก ไฟล์จะถูกส่ง เป็นลิงก์ หรือ เป็นสิ่งที่แนบมา โดยไอคอน ไอคอนสำหรับไฟล์ที่ลิงก์ได้ใน cloud ขนาดเล็กที่มุมด้านหนึ่ง

เอกสารที่มีการเชื่อมโยงWord:

ไอคอนสำหรับเอกสาร Word ที่ถูกลิงก์

แนบWord เอกสาร:

ไอคอนสำหรับเอกสาร Word ที่แนบมา

แก้ไขไฟล์ Office มีการเชื่อมโยงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 1. เลือกแก้ไข และตอบกลับ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

  แก้ไขและตอบกลับ

  ที่จะสลับคุณสามารถแก้ไขโหมดใน preview pane และสร้างข้อความใหม่ที่ใส่ที่อยู่โดยใช้ข้อความตอบกลับทั้งหมด เมื่อคุณส่งข้อความของคุณ นั้นจะรวมลิงก์ไปยังไฟล์

  • ถ้าคุณจำเป็นฟีเจอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานในแอปพลิเคชันรุ่น online ใช้ปุ่มเปิดในแอปพลิเคชัน เพื่อสลับไปยังเวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

   เปิดในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ ถ้าคุณกำลังทำงานในแอปพลิเคชัน online เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงาน ถ้าคุณกำลังทำงานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป คลิกบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ จาก นั้นปิดแฟ้มนั้น

  ถ้าคุณเลือก ย้อนกลับ ตอบกลับ ขณะแก้ไขในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างข้อความตอบกลับพร้อม ด้วยลิงก์ไปยังไฟล์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์แบบร่าง ในกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถกลับไปยังได้ตลอดเวลาเพื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขของคุณ และส่งข้อความของคุณ

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วแก้ไขไฟล์ เพิ่มข้อคิดเห็นของคุณลงในข้อความตอบกลับ แล้วเลือกส่ง เพื่อส่งข้อความของคุณพร้อม ด้วยลิงก์ไปยังไฟล์

แก้ไขแฟ้ม Office แนบมาในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 1. เลือกแก้ไขสำเนา ที่ด้านบนของบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ที่จะสร้างสำเนาของไฟล์ และแนบไปกับข้อความใหม่ที่ใส่ที่อยู่โดยใช้ข้อความตอบกลับทั้งหมด คัดลอกแก้ไขจะถูกเปลี่ยนชื่อ โดยการเพิ่มชื่อของคุณไปยังส่วนท้ายของชื่อไฟล์

  แก้ไขสำเนา

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงาน ถ้าคุณเลือก ย้อนกลับ ข้อความตอบกลับพร้อมกับสิ่งที่แนบมาแก้ไขจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์แบบร่าง ในกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถกลับไปยังได้ตลอดเวลาเพื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขของคุณ และส่งข้อความของคุณ

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วแก้ไขไฟล์ เพิ่มข้อคิดเห็นของคุณลงในข้อความตอบกลับ แล้วเลือกส่ง เพื่อส่งข้อความของคุณพร้อมกับสำเนาของสิ่งที่แนบมาที่แก้ไข

ดาวน์โหลด และแก้ไขไฟล์ที่แนบมา

 1. เลือกเพิ่มเติม เมนูเพิ่มเติม จาก นั้นเลือกดาวน์โหลด ถ้าคุณบันทึกไฟล์ โปรดสังเกตที่คุณบันทึกไว้เมื่อต้องการ ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลด Windows ของคุณ

 2. ค้นหา และเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด จากนั้น ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และปิดแฟ้มนั้น

หมายเหตุ: เมื่อแนบไฟล์.msg จาก Outlook เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป Outlook Web App ดาวน์โหลดแล้วนั้น มีนามสกุลไฟล์.eml เนื้อหาทั้งหมดของไฟล์.msg ยังคงไว้อย่างเดิม

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • สิ่งที่แนบมาบางรายการอาจถูกเอาออกหรือถูกบล็อกโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่องค์กรของคุณใช้ หรือโดยองค์กรของผู้รับอีเมลของคุณ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนสิ่งที่แนบมา ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของคุณ

 • ถ้าคุณตอบกลับข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา แต่ไม่ต้องเลือกแก้ไข และตอบกลับ สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกรวมอยู่ในข้อความตอบกลับโดยอัตโนมัติ

 • อย่าเปิดสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล เว้นแต่ว่าคุณเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งสิ่งที่แนบมาให้คุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีการแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือก แสดงตัวอย่าง ถ้ามีให้ใช้งาน

 • ชื่อไฟล์แบบยาวของสิ่งที่แนบมาอาจถูกทำให้สั้นลงใน Outlook Web App สิ่งนี้ไม่มีผลต่อเนื้อหาของไฟล์

 • ขีดจำกัดเริ่มต้นของขนาดข้อความทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่แนบมาทั้งหมดใน Outlook Web App คือ 25 เมกะไบต์หรือ 35 เมกะไบต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ขีดจำกัดของขนาดสิ่งที่แนบมาและข้อความสำหรับกล่องจดหมายของคุณถูกตั้งค่าโดยองค์กรของคุณ และอาจจะแตกต่างไปจากขีดจำกัดเริ่มต้นได้

ด้านบนของหน้า

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×