ดู และอัปเดงานของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

งานแสดงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งสามในOutlook — ในแถบรายการที่ต้องทำงาน และ รายการงานประจำวันในปฏิทิน ถ้าคุณสมัครใช้งานรายการงานSharePoint งานใด ๆ ที่กำหนดให้กับคุณจากรายการนี้ยังปรากฏในตำแหน่งที่ตั้งสามทั้งหมด

 1. บน แถบนำทาง คลิก งาน

  คำสั่ง งาน บนแถบนำทาง

 2. คลิกที่งานเพื่อดูงานใน บานหน้าต่างการอ่าน หรือดับเบิลคลิกที่งานนั้นเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่

  วิธีการดูงาน รวมไปถึงการดูรายการที่ต้องทำที่ถูกตั้งสถานะไว้ในรูปแบบอื่น คือ การใช้ Peek งาน

  • ชี้ไปที่ งาน บน แถบนำทาง

  Peek งานบนแถบนำทาง

  Peek งานปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเก็บ peek งานในมุมมอง ตรึง ด้วยการคลิก ปุ่ม ตรึง

  Peek งานที่ถูกตรึง

เคล็ดลับ: เรียงลำดับรายการงานของคุณ ด้วยการคลิกงาน >หน้าแรก และเลือกหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจุบันตัวเลือกมุมมอง พร้อมใช้งาน คลิกงาน และเลือกตัวเลือกในมุมมองปัจจุบัน

เมื่อต้องการดูงานของคุณ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในบานหน้าต่างนำทาง     คลิกงาน คลิกที่งานเพื่อดูในบานหน้าต่างการอ่าน หรือดับเบิลคลิกเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏรายการงาน ด้วยการคลิกสไตล์ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน บนแท็บหน้าแรก

 • ในแถบรายการที่ต้องทำ     รายการงาน ที่อยู่ด้านล่างของสิ่งที่ต้องทำแถบ ด้านล่างการนัดหมาย คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของคุณ โดยการขยายแถบรายการที่ต้องทำ หรือดับเบิลคลิกที่งานเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงขึ้น หรือลดงาน คลิกเส้นขอบด้านบนสุดของรายการงาน เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาด นั้นแล้ว ลากขึ้น หรือลง

 • ในรายการงานรายวัน     รายการงานประจำวันปรากฏเฉพาะในมุมมองสัปดาห์และวันที่ในปฏิทิน Outlook ของคุณ เมื่อต้องการแสดงเฉพาะตามการนับจำนวนของงานปัจจุบัน ในปฏิทิน บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกรายงานรายวัน แล้ว คลิกย่อเล็กสุด

  รายการงานประจำวันในปฏิทินมุมมองสัปดาห์

ดูงานของคุณในแถบรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำปรากฏในมุมมอง Outlook ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดแถบรายการที่ต้องทำ หรือปิด นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกเวอร์ชันย่อเล็กสุดของแถบรายการที่ต้องทำที่ใช้พื้นที่หน้าจอน้อยลง

แถบรายการที่ต้องทำ

เมื่อคุณเปิด หรือปิดแถบรายการที่ต้องทำ หรือดูเท่านั้นให้เล็กสุดในมุมมองที่เฉพาะเจาะจง การตั้งค่านี้นำไปใช้เฉพาะกับมุมมอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดใช้งานแถบรายการที่ต้องทำในจดหมาย นั้นยังคงอยู่ออกเมื่อใดก็ ตามที่คุณอยู่ในจดหมาย รวมถึงในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มโปรแกรม อย่างไรก็ตาม นั้นยังคงอยู่บนในมุมมองอื่นเช่นปฏิทิน บันทึก และงาน

 • คลิกมุมมอง ชี้ไปที่แถบรายการที่ต้องทำ แล้ว คลิ กปกติย่อเล็กสุด หรือปิด

ดูงานของคุณในงาน

 • ในหน้าต่างบานหน้าต่างนำทาง คลิกงาน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแสดงรายการงาน โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามุมมองปัจจุบัน ในบานหน้าต่างนำทาง

รายการงานประจำวันปรากฏเฉพาะในมุมมองสัปดาห์และวันที่ในปฏิทิน Outlook ของคุณ เมื่อต้องการสลับรายวันรายการงาน หรือ ปิด ในปฏิทิน คลิกมุมมอง ชี้ไปที่รายการงานรายวัน แล้ว คลิ กปกติ หรือปิด

เมื่อต้องการแสดงเฉพาะตัวเลขของปัจจุบัน งาน ในปฏิทิน คลิกมุมมอง ชี้ไปที่รายการงานรายวัน แล้ว คลิกย่อเล็กสุด นั่นคือ หรือ มาระหว่าง คลิกขอบด้านบนสุดของรายการงานรายวันเมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาด จากนั้น ลากขึ้น หรือลง

รายการงานประจำวัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ในรายการงานรายวัน คุณต้องใช้การตั้งค่ารายการงานรายวันปกติ

ลิงก์ไปยังติดต่อ

 1. เปิดงาน

 2. ที่ด้านล่างของหน้าต่างงาน คลิกที่ติดต่อ

  ปุ่มติดต่อหายไป

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มติดต่อ ทำต่อไปนี้:

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้ที่ติดต่อและบันทึกย่อ คลิกตัวเลือกที่ติดต่อ

  3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกที่ติดต่อ ภายใต้เชื่อมโยงติดต่อ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงที่ติดต่อที่เชื่อมโยงบนฟอร์มทั้งหมด

 3. ในกล่องโต้ตอบที่ติดต่อที่เลือก ภายใต้รายการ เลือกติดต่อที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนี้

  เมื่อต้องการเลือกหลายที่ติดต่อ คลิกที่ติดต่อหนึ่ง CTRL ค้างไว้ และ แล้ว คลิกที่ติดต่อแต่ละรายการเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการดูรายการที่เชื่อมโยงจากติดต่อ เปิดติดต่อ และที่ติดต่อ แท็บ ในกลุ่มแสดง คลิกกิจกรรม เมื่อต้องการดูชนิดของรายการที่เฉพาะเจาะจง ในรายการแสดง คลิกชนิดของรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×