ดู และอัปเดคิวรีที่แชร์ (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ด้วย Power Query คุณสามารถปรับปรุงแบบสอบถามที่แชร์กับ metadata ที่อัปเดตแล้วเพิ่ม คุณยังสามารถแก้ไขสิทธิ์ลงในคิวรีที่แชร์ เมื่อต้อง การให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณ หรือเมื่อต้อง การเอาการเข้าถึงจากผู้ใช้

คุณสามารถปรับปรุงแบบสอบถามที่ใช้ร่วมกัน หรือเพียงแค่ปรับปรุงแบบสอบถาม metadata (การตั้งค่า) เช่นชื่อ คำอธิบาย และสิทธิ์การแชร์แบบสอบถาม

ในบทความนี้

แก้ไขข้อกำหนดคิวรีที่แชร์ของคุณ

แก้ไข Metadata คิวรีที่แชร์ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขข้อกำหนดคิวรีที่แชร์ของคุณ

แต่ละแบบสอบถามที่แชร์มีข้อกำหนดคิวรีในฟอร์มของ Power Query สคริปต์ที่ระบุวิธีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคิวรี และแปลงข้อมูล สคริปต์นี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณกรองและรูปร่างข้อมูลในคิวรีของคุณ และถูกเก็บไว้ใน Power BI สำหรับ Office แค็ตตาล็อกข้อมูลของ 365 เมื่อมีแชร์แบบสอบถาม คุณสามารถแก้ไขข้อกำหนดคิวรีนี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนวิธีข้อมูลคิวรีที่กรอง และรูปร่างต่าง ๆ เมื่อต้องการกรอง และจัดรูปแบบข้อมูลอ้างอิง โดยคิวรีที่แชร์ของคุณ:

 1. ลงชื่อเข้าสู่ Power BI จาก Power Query ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในการ ใน Excel บนแท็บPOWER QUERY เลือกลงชื่อเข้าใช้ ในกล่องโต้ตอบลงชื่อเข้าใช้ คลิกลงชื่อเข้าใช้แล้ว ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนสำหรับ Power BI

  สิ่งสำคัญ: การลงชื่อเข้าใช้ Power BI โดยใช้บัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณจะทำให้คุณสามารถดูคิวรีที่แชร์ของคุณได้ คุณไม่สามารถดูคิวรีที่แชร์ของคุณใน Power Query ได้ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Power BI

 2. บนแท็บPOWER QUERY เลือกแชร์

 3. บานหน้าต่าง ใช้ร่วมกัน จะแสดงคิวรีทั้งหมดที่คุณแชร์ในขณะนี้ คิวรีจะถูกเรียงลำดับตามวันที่และเวลาที่แชร์หรือปรับเปลี่ยนล่าสุด โดยที่คิวรีล่าสุดจะอยู่บนสุดของรายการ

  ในบานหน้าต่างที่ใช้ร่วมกันชี้เมาส์ของคุณ หรือคลิกที่ชื่อแบบสอบถามที่แชร์ที่คุณต้องการแก้ไข แสดงตัวอย่างลอยออกจากหน้าจอสำหรับแบบสอบถามที่แชร์ปรากฏขึ้น คลิกเปิด ในแสดงตัวอย่างลอยออกจากหน้าจอ

  การแสดงตัวอย่างที่ลอยออกมาของคิวรีที่แชร์ที่เลือกของคุณ

 4. ข้อกำหนดของคิวรีจะถูกเปิดใน Excel และคิวรีจะถูกดำเนินการเพื่อนำเข้าข้อมูลของคิวรีลงในแผ่นงานใหม่ใน Excel จากนั้นคุณสามารถอัปเดตข้อกำหนดคิวรีได้ด้วยการกรองและจัดรูปร่างได้ตามต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองและจัดรูปร่างข้อมูลในคิวรีของคุณ ให้ดูที่ กรอง จัดรูปร่าง และแปลงข้อมูลที่นำเข้า

 5. หลังจากที่คุณปรับปรุงข้อมูลอ้างอิง โดยคิวรีที่แชร์ของคุณ บนแท็บแบบสอบถาม คลิกส่งไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูล

 6. ในที่ส่งไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูลอัปเดข้อกำหนดคิวรีของคุณ คลิ กอัปเดต

ด้านบนของหน้า

แก้ไข Metadata คิวรีที่แชร์ของคุณ

ถ้าคุณแค่ต้องการแก้ไข Metadata ของคิวรีที่แชร์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power BI จาก Power Query ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ใน Excel บนแท็บ POWER QUERY ให้คลิก ลงชื่อเข้าใช้ ในกล่องโต้ตอบ ลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิก ลงชื่อเข้าใช้ แล้วใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนกับ Power BI

 2. บนแท็บ POWER QUERY ให้คลิก ใช้ร่วมกัน

 3. ในบานหน้าต่างที่ใช้ร่วมกันชี้เมาส์ของคุณ หรือคลิกที่ชื่อแบบสอบถามที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการแก้ไข แสดงตัวอย่างลอยออกจากหน้าจอสำหรับแบบสอบถามที่แชร์ปรากฏขึ้น คลิกแก้ไขการตั้งค่า ในการแสดงตัวอย่างลอยออกจากหน้าจอ

  แก้ไข Metadata คิวรีที่แชร์

 4. กล่องโต้ตอบ ปรับปรุงแบบสอบถาม จะปรากฏขึ้นโดยมี Metadata ของคิวรีที่คุณระบุในขณะที่เริ่มแชร์คิวรี ให้แก้ไขข้อมูล Metadata ในกล่องโต้ตอบ ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามที่ต้องการ ในกรณีนี้ เราได้เปลี่ยนระดับการแชร์จากกลุ่มบุคคลที่ระบุและกลุ่มความปลอดภัยเป็นผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรโดยการเลือก องค์กรของฉัน

เมื่อต้องการปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อแชร์กับองค์กรของฉัน:

 • ในกล่องโต้ตอบคิวรีอัปเด คลิกองค์กรของฉัน

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมาย รับรองแบบสอบถามนี้สำหรับผู้อื่น จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นสมาชิกของบทบาท กลุ่มผู้ดูแลข้อมูล ใน Power BI ผู้ดูแลระบบ Power BI ของคุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ลงในบทบาท กลุ่มผู้ดูแลข้อมูล โดยใช้ศูนย์การจัดการ Power BI ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ รับรองคิวรี

 • คลิก อัปเดต

ด้านบนของหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูคิวรีที่แชร์ของคุณโดยใช้พอร์ทัลจัดการข้อมูล

ดูและเปรียบเทียบการวิเคราะห์การใช้งานสำหรับคิวรีที่แชร์ของคุณโดยใช้พอร์ทัลจัดการข้อมูล

แชร์คิวรี

ลบคิวรีที่แชร์ของคุณ

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานการจัดการข้อมูลใน Power BI สำหรับ Office 365

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×