ดู เปิด หรือบันทึกสิ่งที่แนบมา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาอีเม — ไฟล์หรือรายการซึ่งระบุ โดยไอคอนคลิปหนีบกระดาษ ไอคอนสิ่งที่แนบมา ในรายการข้อความ คุณสามารถแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาโดยตรงในบานหน้าต่างการอ่านหลายชนิด เปิดสิ่งที่แนบมาจากสิ่งแนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความ หรือบันทึกอย่าง น้อยหนึ่งสิ่งที่แนบมากับคอมพิวเตอร์ของคุณ OneDrive หรือตำแหน่งที่ตั้งของการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ใน cloud

Outlook ยอมรับชนิดไฟล์ต่าง ๆ แต่สิ่งที่แนบมาอาจไม่ปลอดภัยบล็อก(รวมถึงไฟล์.bat, .exe, .vbs และ.js) ซึ่งอาจประกอบด้วยไวรัสหลากหลาย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : แม้ว่าจะ มีการป้องกันOutlook สิ่งที่แนบมา ความระมัดระวังในการเปิดสิ่งที่แนบใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่ามาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จัก หรือไม่เชื่อถือ เมื่อคุณมีข้อสงสัย ในยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่แนบมากับผู้ส่ง เก็บยัง ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

เปิด หรือแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

ส่วนใหญ่เวลา คุณจะเห็นไฟล์ที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่าน โดยตรงภายใต้ส่วนหัวของข้อความหรือหัวเรื่อง บางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับรูปภาพ คุณจะเห็นสิ่งที่แนบมาในเนื้อหาข้อความ

มุมมองที่ได้รับสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่าน

ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่สิ่งแนบมา คุณจะเปิด สิ่งที่แนบมา ถ้าคุณต้องการแสดงตัวอย่าง หรือบันทึกสิ่งที่แนบมาแทน เลือกลูกศรแบบหล่นลงที่ด้านขวาของสิ่งแนบมาเพื่อดูเมนูสิ่งที่แนบมา

 • แสดงตัวอย่าง เมื่อคุณแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา เนื้อหาของสิ่งที่แนบมาจะแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน ชนิดของสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่สามารถถูกแสดงตัวอย่าง ไฟล์ PDF และสิ่งที่แนบมาที่เก็บไว้ใน cloud เช่น OneDrive หรือสิ่งที่แนบ มากล่องหล่นลง ไม่สามารถแสดงตัวอย่าง เมื่อต้องการกลับไปยังข้อความ เลือกสิ่งที่แนบมา >ข้อความ >แสดงข้อความ

 • เปิด เลือกเปิด เพื่อเปิดสิ่งที่แนบมา ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมติดตั้งที่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมา Outlook จะถามคุณสามารถเลือกโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโปรแกรมคุณใช้เพื่อเปิดสิ่งที่แนบมา ให้ดูที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของไฟล์สำหรับสิ่งที่แนบมา

 • บันทึกเป็น เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาไปตำแหน่งเก็บข้อมูลของคุณคอมพิวเตอร์หรือ cloud และเลือกบันทึกเป็น ซึ่งจะบันทึกสิ่งที่แนบมาแบบเดียวเท่านั้น เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากข้อความเดียว และเลือกบันทึกสิ่งที่แนบทั้งหมด สิ่งที่แนบมาของคุณทั้งหมดจะถูกบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์เดียวกัน

การแก้ไขปัญหาในสิ่งที่แนบมา

 1. ฉันฉันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งบันทึกสิ่งที่แนบมาของฉันตามค่าเริ่มต้นได้อย่างไร สิ่งที่แนบมาถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เอกสาร ของคุณตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ภายใน Outlook ได้

 2. ฉันฉันจะบันทึกสิ่งที่แนบมาแก้ไขเพื่อแนบไปกับอีเมลต้นฉบับเปลี่ยนแปลงของฉันได้อย่างไร ถ้าผู้ส่งสิ่งที่แนบมาใช้ OneDrive หรืออีกทางเลือกเก็บ cloud การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำสิ่งที่แนบมาจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ส่งที่ไม่ได้ใช้ตัวเลือกการจัดเก็บ cloud คุณสามารถใช้ลูกศรแบบหล่นลงบนไอคอนสิ่งที่แนบมา และเลือกบันทึกไปยัง OneDrive

 3. สามารถจะปิดการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้อย่างไร ไม่ใช่ คุณไม่สามารถปิดใน Outlook 2016 และ Outlook 2013 ความสามารถในการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

 4. ฉันเปิด หรือแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา PDF ได้อย่างไร ถ้าคุณใช้ Microsoft ขอบเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้น ควรเปิดสิ่งที่แนบมา PDF ในขอบ การเปิดเอกสารใน Adobe Acrobat Reader หรือตัวแสดง PDF อื่น ดูที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของไฟล์สำหรับสิ่งที่แนบมา

 5. ฉันจะเปลี่ยนเบราว์เซอร์ใช้เมื่อเปิด หรือแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้อย่างไร Outlook จะใช้เบราว์เซอร์ของคุณเริ่มต้นเพื่อเปิด หรือแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาหลายชนิด เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเบราว์เซอร์ของคุณเริ่มต้น ดูเปลี่ยนเซอร์เริ่มต้นของคุณใน Windows 10

เปลี่ยนความสัมพันธ์ของไฟล์สำหรับสิ่งที่แนบมา

สามารถเปิดไฟล์ชนิดต่าง ๆ โดยโปรแกรมมากกว่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดรูปถ่าย กับโปรแกรมรูปถ่าย หรือ กับ ทาสี นอกเหนือจากบุคคลอื่น การเปลี่ยนแปลงเป็นโปรแกรมเริ่มต้นที่ใช้ Windows เพื่อเปิดแต่ละชนิดไฟล์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 เลือกเริ่มต้น จากนั้น พิมพ์แผงควบคุม

 2. เลือกโปรแกรม >ชนิดไฟล์จะเปิดในโปรแกรมเฉพาะเจาะจงทำ ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรม เลือกโปรแกรมเริ่มต้น >กำหนดความสัมพันธ์ของชนิดไฟล์หรือโพรโทคอลกับโปรแกรม

 3. ในเครื่องมือการตั้งค่าการเชื่อมโยง เลือกชนิดไฟล์คุณต้องการเปลี่ยนโปรแกรมสำหรับ จาก นั้นเลือกเปลี่ยนโปรแกรม

 4. หลังจากที่คุณได้เลือกโปรแกรมใหม่ไปใช้เพื่อเปิดชนิดไฟล์ที่ เลือกตกลง

เปิดสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาจากบานหน้าต่างการอ่าน หรือ จากข้อความเปิด ในทั้งสองกรณี คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 • เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาจากรายการข้อความ คลิกขวาข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา คลิกสิ่งที่แนบมาดู แล้ว คลิกชื่อของสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาใน HTML หรือข้อความธรรมดาข้อความ ใน บานหน้าต่างการอ่าน และข้อความที่เปิด แสดงตัวอย่างจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งที่แนบมากับข้อความ RTF

 1. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา คลิกสิ่งที่แนบมา และแล้วจะแสดงในสถานที่ในเนื้อหาข้อความ

 2. เมื่อต้องการกลับไปยังข้อความ บนแท็บเครื่องมือที่แนบมา ในกลุ่มข้อความ คลิกแสดงข้อความ

หลังจากเปิด และดูสิ่งที่แนบมา คุณอาจเลือกบันทึกลงในดิสก์ไดรฟ์ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่ง คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาหลายเป็นกลุ่มหรือทีละครั้ง

บันทึกสิ่งที่แนบมาอย่าง น้อยหนึ่ง

 1. คลิกสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่

 2. บนแท็บสิ่งที่แนบมา ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึกเป็น คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกขวาสิ่งที่แนบมา แล้ว คลิกบันทึกเป็น เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่แนบมาหลาย ค้างแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คลิกที่สิ่งที่แนบมา เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด และเลือกบันทึกสิ่งที่แนบที่ทั้งหมด

  คำสั่ง บันทึกเป็น บน Ribbon

  หมายเหตุ: ถ้าข้อความในรูปแบบ RTF ในบานหน้าต่างการอ่านหรือข้อความเปิด คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

มุมมอง (เวอร์ชัน preview) สิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิดได้

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา ฟีเจอร์ใหม่ในการระบบ Microsoft Office 2007 ให้คุณสามารถแสดงตัวอย่างบางชนิดไฟล์ที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิดเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ดูแนบไฟล์หรือรายการอื่นลงในข้อความอีเมล

เมื่อคุณได้รับสิ่งที่แนบมาในข้อความ และต้องการดูสิ่งที่แนบมาประกอบด้วยโดยไม่ต้องเปิดได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา คุณสามารถแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา ใน บานหน้าต่างการอ่าน หรือ จากภายในข้อความเปิดไว้ อยู่บนตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่มาพร้อมกับการวางจำหน่าย Office 2007 ตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์ที่แนบมาถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ระบบ Microsoft Office 2007 คุณต้องมีแอปพลิเคชันOffice 2007 ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาแบบWord 2007 คุณต้องมีWord 2007 ติดตั้ง เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาใน Excel คุณต้องมี Excel ติดตั้งอยู่

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาจะได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อความที่ถูกจัดรูปแบบเป็น HTML และข้อความธรรมดา แต่ไม่ใช้ สำหรับข้อความที่ถูกจัดรูปแบบเป็นรูปแบบ Rich Text (RTF) ยัง การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังมองที่ได้รับข้อความและไม่ได้เมื่อคุณกำลังเรียบเรียงข้อความใหม่

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา
 1. ในรายการข้อความ เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. ในการบานหน้าต่างการอ่าน คลิกสิ่งที่แนบมา ถ้ามีสิ่งที่แนบมาหลาย คุณอาจต้องเลื่อนตามแนวนอนเพื่อค้นหาสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: แสดงตัวอย่างอาจไม่แสดงเนื้อหาล่าสุดในไฟล์ เมื่อต้องการดูประโยชน์สูงสุดเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่เสมอ เสร็จสมบูรณ์ เปิดไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดับเบิลคลิกที่.docx สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดสมุดงานใน Microsoft Word

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาข้อความ คลิกปุ่มข้อความ

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา PDF ในOutlook 2007 ดูสิ่งที่แนบมาอย่าง PDF

ตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่มาพร้อมกับการวางจำหน่าย Office 2007 จะตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้หรือบางอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการปิดใช้งานเหล่านั้น

 1. ใน Outlook บนเมนูเครื่องมือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิ กจัดการสิ่งที่แนบมา

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิดตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาทั้งหมด คลิกปิดการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

  • เมื่อต้องการปิดตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาเฉพาะที่ คลิกสิ่งที่แนบมาและตัวแสดงตัวอย่างเอกสาร ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวแสดงตัวอย่างที่คุณต้องการปิดใช้งาน นั้นแล้ว คลิกตกลง

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน คลิกเพื่อเลือกปิดการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา หรือตัวเลือกสิ่งที่แนบมาที่เฉพาะเจาะจง previewer

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา ดูค้นหาตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

เปิดสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาจากบานหน้าต่างการอ่าน จากข้อความในรายการข้อความเช่นกล่องจดหมายเข้าของคุณ หรือ จากภายในข้อความเปิดไว้

 1. ในรายการข้อความ เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

 2. ในบานหน้าต่างการอ่าน คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมา นอกจากนี้คุณสามารถคลิกขวาข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา และเลือกสิ่งที่แนบมาของมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณจะได้รับตัวเลือกระหว่างการเปิด และบันทึกสิ่งที่แนบมา โปรดจำไว้ว่า เป็นความคิดที่ดีเพื่อบันทึกไฟล์แรก และสแกน โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนที่คุณเปิดไฟล์นั้น

บันทึกสิ่งที่แนบมา

หลังจากเปิด และดูสิ่งที่แนบมา คุณอาจเลือกบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่ง คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาหลายเป็นกลุ่มหรือทีละครั้ง

บันทึกสิ่งที่แนบมาเดียวจากข้อความ
 1. ในการเปิด หรือแสดงตัวอย่างข้อความ คลิกขวาสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก

 2. บนเมนูทางลัด คลิกบันทึกเป็น

 3. เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ แล้ว คลิ กบันทึก

บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากข้อความเปิด
 1. ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการกระทำ คลิกการกระทำอื่น แล้ว คลิ กบันทึกสิ่งที่แนบมา

 2. คลิกตกลง เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ แล้ว คลิกตกลง อีกครั้ง

บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากรายการข้อความ
 1. ในรายการข้อความ เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

 2. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การบันทึกสิ่งที่แนบมา แล้ว คลิ กสิ่งที่แนบมาทั้งหมด

 3. คลิกตกลง เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ แล้ว คลิกตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×