ดู หรือพิมพ์รูปวาด Visio Visio Viewer 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย Microsoft Office Visio Viewer 2007 คุณสามารถเปิด ดู หรือพิมพ์รูปวาด Visio แม้ว่าคุณไม่ได้ติดตั้งMicrosoft Office Visio 2007 คุณไม่สามารถ อย่างไรก็ตาม แก้ไข บันทึก หรือสร้างรูปวาด Visio ใหม่ สำหรับ ที่คุณต้องOffice Visio 2007

Visio Viewer 2007 สามารถเปิดรูปวาด Visio (.vsd ไฟล์) ถูกบันทึกไว้ ใน Microsoft Visio 2000 และ Microsoft Office Visio 2002, 2003 และ 2007 ยัง Visio Viewer 2007 สามารถเปิดรูปวาด Visio XML (.vdx ไฟล์) ที่บันทึกอยู่ใน Microsoft Office Visio 2002, 2003 และ 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูรูปวาด ด้วย Visio Viewer

พิมพ์รูปวาด Visio Viewer

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและการตั้งค่ารูปวาดชั่วคราว

กำหนดสภาพแวดล้อม Visio Viewer

ดูรูปวาด ด้วย Visio Viewer

เมื่อคุณเปิดรูปวาด ด้วย Visio Viewer รูปวาดปรากฏขึ้นภายในหน้าต่าง Internet Explorer ถ้ารูปวาดมีมากกว่าหนึ่งหน้า หน้าเดียวเท่านั้นปรากฏในแต่ละครั้ง

 1. ค้นหารูปวาดที่คุณต้องการเปิด

 2. ดับเบิลคลิกที่รูปวาดเพื่อเปิดไฟล์นั้น

  หมายเหตุ: 

  • Visio Viewer ไม่แสดงสเตนซิ บานหน้าต่าง ไม้บรรทัด เส้นบอกแนว และแนะนำจุด Visio Viewer ยังไม่สนับสนุนรูปวาด DGN ฝังตัว หมุน มากกว่าหนึ่งการเชื่อมโยงหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับแบบร่าง หน้าไฮเปอร์ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับหน้ารูปวาด และคุณสมบัติของรูปวาดหน้า

  • สไตล์สีเติมแบบกำหนดเอง สไตล์เส้น และสิ้นสุดบรรทัดบางอย่างอาจไม่เหมือนกับที่ปรากฏใน Visio Viewer พวกเขาทำเมื่อคุณเปิดรูปวาด ด้วย Visio

ไม่สามารถเปิดรูปวาด ด้วย Visio Viewer ได้อย่างไร     คุณอาจมีเวอร์ชันล้าสมัย ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด Visio Viewerจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

ย้ายรูปวาดของคุณไปรอบ ๆ ในหน้าต่าง Visio Viewer

เมื่อต้องเลื่อนรูปวาดของคุณ ลากรูปวาดที่คุณต้อในหน้าต่างเบราว์เซอร์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการลาก คุณสามารถเพิ่มเติมคลิกแถบเลื่อน หรือกดแป้นลูกศรเพื่อเลื่อนรูปวาดของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถหมุนปุ่มล้อเลื่อนขึ้นและลง หรือกด SHIFT และหมุนปุ่มล้อเลื่อนเพื่อเลื่อนซ้ายและขวา

ขยายและย่อ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อขยายและรูปวาดของคุณ:

 • ขยายรูปวาดของคุณ คลิกขวาที่รูปวาด การแล้ว คลิกย่อ/ขยายใน หรือ คลิกการย่อ/ขยายใน ปุ่ม รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Visio Viewer คุณยังสามารถกด ALT + F7

 • การขยายเข้าไปพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงในรูปวาดของคุณ กด CTRL + SHIFT และลากสี่เหลี่ยมล้อมรอบพื้นที่คุณต้องการขยาย

 • เพื่อขยายจุดในรูปวาดของคุณ กด CTRL + SHIFT และคลิกที่จุดที่คุณต้องการขยาย

 • การย่อ/ขยายออกจากรูปวาดของคุณ คลิกขวาที่รูปวาด แล้ว คลิกย่อ/ขยายออก หรือ คลิกตัวย่อ ปุ่ม รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Visio Viewer คุณยังสามารถกด ALT + SHIFT + F7

 • เมื่อต้องการขยายออกจากจุดที่ระบุในรูปวาดของคุณ กด CTRL + SHIFT และคลิกขวาที่จุดที่คุณต้องการขยายออก

 • การย่อ/ขยายใน หรือออก จากรูปวาดของคุณโดยใช้เปอร์เซ็นต์ย่อ/ขยาย คลิกขวาที่รูปวาด คลิกย่อ/ขยาย แล้วคลิกย่อ/ขยายเปอร์เซ็นต์ หรือเลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ/ขยายจากการย่อ/ขยาย กล่อง กล่อง ย่อ/ขยาย บนแถบเครื่องมือ Visio Viewer

 • เพื่อขยาย และดูหน้าทั้งหมดในหน้าต่าง Visio Viewer คลิกขวาที่รูปวาด คลิกย่อ/ขยาย แล้วคลิกหน้าทั้งหมด หรือคลิกปุ่มย่อ/ขยายหน้า รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Visio Viewer

จัดกึ่งกลางรูปวาดของคุณในหน้าต่าง Visio Viewer

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางรูปวาดของคุณในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ:

 • คลิกขวาที่รูปวาด คลิกย่อ/ขยาย นั้นแล้ว คลิกหน้าทั้งหมด

 • คลิกปุ่มย่อ/ขยายหน้า รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ Visio Viewer

 • ลากรูปวาดของคุณไปยังศูนย์การของเบราว์เซอร์

ติดตามไฮเปอร์ลิงก์

 1. วางตัวชี้เหนือรูปร่างที่มีไฮเปอร์ลิงก์

 2. คลิกที่รูปร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการกลับไปยัง Visio รูปวาดของคุณหลังจากคุณทำตามไฮเปอร์ลิงก์ที่เปิดในหน้าต่างเดียวกัน คลิกปุ่มกลับ ของเบราว์เซอร์ของคุณ

ไปยังหน้าอื่น

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อไปยังหน้าอื่นในรูปวาดของคุณ:

 • คลิกที่แท็บหน้าสำหรับหน้าคุณจะไปที่ด้านล่างของหน้าต่างวาด

 • คลิกขวาที่รูปวาด คลิกไปยังหน้า แล้ว คลิ กหน้าที่คุณต้องการ

แป้นพิมพ์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + PAGE DOWN เพื่อย้ายไปยังหน้าถัดไปและการกด CTRL + PAGE ขึ้นเพื่อย้ายไปยังหน้าก่อนหน้า

มุมมองจัดรูปแบบข้อมูลถูกเก็บไว้กับรูปร่าง

เมื่อต้องการดูข้อมูลรูปร่าง ดับเบิลคลิกที่รูปร่างในรูปวาด Visio

แป้นพิมพ์ลัดกด TAB, SHIFT + TAB หรือ ALT + แป้นลูกศร เพื่อย้ายไปยังรูปร่าง แล้ว กด ENTER

จัดรูปแบบข้อมูลปรากฏในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติและการตั้งค่า บนแท็บคุณสมบัติของรูปร่าง ถ้าแท็บนี้เป็นค่าว่าง รูปร่างคุณไม่มีข้อมูลใด ๆ คุณไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ สำหรับ ที่คุณต้อง Visio

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูการจัดรูปแบบข้อมูลที่ถูกเก็บไว้กับรูปร่างภายในรูปร่างถูกจัดกลุ่ม CTRL + คลิกที่รูปร่าง CTRL + คลิกรูปร่า อีกครั้งแล้วคลิกขวาที่รูปวาด และคลิกคุณสมบัติและการตั้งค่า

ด้านบนของหน้า

พิมพ์รูปวาด Visio Viewer

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้เดียวกันย่อ/ขยายปัจจัยและศูนย์จุดในหน้าต่างของเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้บนหน้าที่พิมพ์

  ถ้าคุณต้องการพิมพ์รูปวาดของคุณทั้งหมด ดูรูปวาดของคุณทั้งหมดในเบราว์เซอร์ของคุณ และจัดกึ่งกลางในหน้าต่าง (คลิกขวาที่รูปวาด คลิกย่อ/ขยาย แล้ว คลิ กทั้งหน้า )

 2. เลือกการพิมพ์วางแนวกระดาษ (แนวตั้งหรือแนวนอน) ที่ตรงกับการวางแนวของรูปวาด Visio

 3. ตรวจสอบเพื่อดูลักษณะของรูปวาดที่พิมพ์ออกมาก่อนที่คุณพิมพ์ออกมา

 4. บนแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกปุ่มพิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ เมื่อพิมพ์จาก Internet Explorer รูปวาดของคุณอาจพิมพ์ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ในกล่องโต้ตอบนี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ เปลี่ยนก่อนที่คุณพิมพ์ โดยใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • เมื่อคุณพิมพ์รูปวาด ด้วย Visio Viewer ของ Visio พิมพ์จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ จาก Visio ไม่ พิมพ์จากเบราว์เซอร์หมายความว่า รูปวาดของคุณอาจไม่เหมือนกับที่เหมือนกับที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์ออกมาจาก Visio คุณสามารถควบคุมกระบวนการพิมพ์น้อย และคุณสามารถพิมพ์หนึ่งหน้าในแต่ละครั้งเท่านั้น

  • เมื่อคุณพิมพ์รูปวาด Visio จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเดียวกันย่อ/ขยายคูณและศูนย์จุดใช้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณกำลังใช้บนหน้าที่พิมพ์ เพื่อสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณอย่างใกล้ชิด approximates สิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ตาม เสมอตรวจสอบตัวอย่างก่อนพิมพ์ก่อนการพิมพ์รูปวาดของคุณเมื่อต้องการให้แน่ใจว่าจะพิมพ์ตามต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและการตั้งค่ารูปวาดชั่วคราว

 1. บนแถบเครื่องมือ Visio Viewer คลิกการตั้งค่าและคุณสมบัติ ปุ่ม รูปปุ่ม หรือคลิกขวาที่รูปวาด แล้ว คลิ กคุณสมบัติและการตั้งค่า

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของหน้าการวาด คลิกที่แท็บการตั้งค่าการแสดง และจากนั้น ภายใต้การตั้งค่าสี เลือกสีคุณต้องการในรายการหน้ารูปวาด

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังรูปวาดของ คลิกที่แท็บการตั้งค่าการแสดง และจากนั้น ภายใต้การตั้งค่าสี เลือกสีคุณต้องการในรายการวาดพื้นหลัง

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีชั้น คลิกแท็บการตั้งค่าชั้น และในคอลัมน์สี เลือกชั้นที่คุณต้อง การแสดงโดยใช้สี แล้ว เลือกสีชั้นในรายการสีเลเยอร์

 5. เมื่อต้องการซ่อนชั้นบนหน้ารูปวาด คลิกแท็บการตั้งค่าชั้น และจากนั้น ในคอลัมน์แสดง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชั้นที่คุณต้องการซ่อน

 6. ถ้าต้องการซ่อนมาร์กอัปแต่ละรายการวางซ้อนอยู่สำหรับรูปวาด คลิกที่แท็บการตั้งค่ามาร์กอัป แล้ว ในคอลัมน์แสดง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการวางซ้อนของมาร์กอัปคุณต้องการซ่อน

 7. เมื่อต้องการซ่อนมาร์กอัปโอเวอร์เลย์ทั้งหมดสำหรับรูปวาด คลิกที่แท็บการตั้งค่ามาร์กอัป และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงมาร์กอัปที่วางซ้อนอยู่ แล้ว

ด้านบนของหน้า

กำหนดสภาพแวดล้อม Visio Viewer

 1. บนแถบเครื่องมือ Visio Viewer คลิกปุ่มคุณสมบัติและการตั้งค่า รูปปุ่ม หรือ คลิกขวาที่รูปวาด นั้นแล้ว คลิกคุณสมบัติและตั้งค่า

 2. เมื่อต้องการซ่อนหน้าแท็บ Visio Viewer คลิกที่แท็บการตั้งค่าการแสดง และจากนั้น ภายใต้แสดง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายหน้าแท็บ

 3. เมื่อต้องการซ่อนแถบเลื่อน Visio Viewer คลิกที่แท็บการตั้งค่าการแสดง และจากนั้น ภายใต้แสดง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแถบเลื่อน

 4. เมื่อต้องการซ่อนแถบเครื่องมือ Visio Viewer คลิกที่แท็บการตั้งค่าการแสดง และจากนั้น ภายใต้แสดง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเครื่องมือ

 5. เมื่อต้องการแสดงเส้นตารางบนหน้ารูปวาด คลิกที่แท็บการตั้งค่าการแสดง และภายใต้แสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง เป็นสีเทา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายหน้า คุณต้องแสดงขอบเขตของหน้าในรูปวาดของคุณเพื่อดูตาราง

 6. เมื่อต้องการแสดงขอบเขตหน้าสำหรับรูปวาดของคุณ คลิกที่แท็บการตั้งค่าการแสดง จากนั้น ภายใต้แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×