ดู หรือคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของ wiki

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Wiki ติดตามเวอร์ชันของหน้านั้นตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถดูประวัติของเวอร์ชัน และคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้ถ้าคุณทำผิดพลาด

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูเวอร์ชันก่อนหน้าของหน้า wiki

ดูประวัติของเวอร์ชันก่อนหน้านี้ทั้งหมด

คืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของหน้า wiki

ดูเวอร์ชันก่อนหน้าของหน้า wiki

คุณสามารถดูเวอร์ชันก่อนหน้าของหน้า wiki ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวสุดท้าย รวมถึงวัน เวลา และบุคคลที่ล่าสุดได้ การเปลี่ยนแปลงจะถูกเน้น ยกเว้นการจัดรูปแบบ HTML และรูปการเปลี่ยนแปลง

 1. บนเวอร์ชันปัจจุบันของหน้า wiki คลิกประวัติ

 2. ภายใต้เวอร์ชัน คลิกหมายเลขเวอร์ชันคุณต้องการดู

  เวอร์ชันล่าสุดจะแสดงรายการแรก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าที่คุณกำลังดู คลิกที่ชื่อในลิงก์การนำทางที่ด้านบนของ wiki

ด้านบนของหน้า

ดูประวัติของเวอร์ชันก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ประวัติของเวอร์ชันช่วยให้คุณคร่าว ๆ ของฉันมี evolved ข้อความของหน้า ซึ่งจะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการระบุเวอร์ชันคุณต้องการดู หรือคืนค่า

 1. บนเวอร์ชันปัจจุบันของหน้า wiki คลิกประวัติ

 2. คลิกประวัติเวอร์ชัน

  เมื่อต้องการเปิดเวอร์ชันหนึ่ง คลิกวันและเวลาที่อยู่ถัดจากเวอร์ชันคุณต้องการดู

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าที่คุณกำลังดู คลิกที่ชื่อในลิงก์การนำทางที่ด้านบนของ wiki

ด้านบนของหน้า

จากเพจ Wiki ที่คุณต้องการคืนค่า ให้คลิกแท็บ เพจ บน Ribbon แล้วคลิก ประวัติเพจ

 1. บนเวอร์ชันปัจจุบันของหน้า wiki คลิกประวัติ

 2. ภายใต้เวอร์ชัน คลิกหมายเลขเวอร์ชันคุณต้องการดู

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถบอกได้ว่า เวอร์ชันใดที่คุณต้อง คลิกประวัติเวอร์ชัน การสแกนภาพรวมของเวอร์ชันทั้งหมด จากนั้น คลิกวันอยู่ถัดจากเวอร์ชันคุณต้องการ

 3. คลิกคืนค่าเวอร์ชันนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×