ดูและแชร์ปฏิทินหลายรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดระเบียบกำหนดการที่ถูกทำให้รกได้โดยการสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการความสนใจของคุณ คุณสามารถดูปฏิทินที่แชร์ หรือแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลอื่นได้ เพื่อง่ายต่อการทำงานร่วมกัน

ให้เลือกทำดังนี้

ติดตามกำหนดการที่แยกต่างหากอย่างน้อยสองรายการในปฏิทินของคุณ

เก็บงานและเหตุการณ์ส่วนตัวของคุณแยกจากกัน โดยการใช้ปฏิทินแยกต่างหากใน Outlook แต่ละปฏิทินจะทำงานอย่างอิสระ แต่คุณสามารถแสดงเหตุการณ์จากทั้งสองปฏิทินได้พร้อมกัน

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณสร้างปฏิทินใหม่ภายใต้ปฏิทิน Exchange ของคุณ ปฏิทินใหม่จะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้างการประชุมบนปฏิทิน Exchange ใหม่ การตอบกลับการประชุมนี้จะไม่ถูกนับ

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกปฏิทิน มุมมองปฏิทินปุ่ม  

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกปฏิทินที่อยู่ภายใต้ตำแหน่งที่ปฏิทินใหม่จะถูกบันทึก

  ถ้าคุณไม่เห็นปฏิทินที่คุณต้อง ขยาย หรือยุบรายการประเภท

  รายการของประเภทปฏิทิน

 3. ในแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก ปฏิทินใหม่

  ปุ่มปฏิทินใหม่

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้พิมพ์ชื่อปฏิทินใหม่

  เคล็ดลับ: 

  • ลากเหตุการณ์ระหว่างปฏิทินเพื่อย้ายเหตุการณ์เหล่านั้นจากกำหนดการหนึ่งไปอีกกำหนดการหนึ่ง

  • เหตุการณ์ใหม่ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกในปฏิทินที่คุณเลือกไว้ในปัจจุบันในบานหน้าต่างนำทาง

  • เมื่อต้องการดูหรือซ่อนปฏิทิน ให้เลือกหรือนำเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมายข้างๆ ชื่อปฏิทิน

  • เมื่อต้องการลบปฏิทินที่คุณสร้าง ให้คลิกปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นในเมนู แก้ไข ให้คลิก ลบ

แชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลอื่น

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

 2. บนแท็บการจัดระเบียบ คลิกสิทธิ์สำหรับปฏิทิน

  ปุ่มเปิดปฏิทินที่แชร์และสิทธิ์ปฏิทิน

 3. คลิก เพิ่มผู้ใช้ แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้ จากนั้นคลิก ค้นหา

 4. ในผลการค้นหา ให้คลิกชื่อผู้ใช้ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในรายการ ชื่อ คลิกชื่อผู้ใช้ จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ระดับสิทธิ์ ให้คลิกระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการกำหนดระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ด้วยตนเอง ให้เลือกหรือนำเครื่องหมายออกจากกล่องการเครื่องหมาย คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับ แก้ไขรายการ และ ลบรายการ ได้

  หมายเหตุ: เมื่อคุณได้รับสิทธิ์หรือแชร์สมุดรายชื่อ ปฏิทิน หรือโฟลเดอร์จดหมาย ผู้ได้รับสิทธิ์หรือผู้ใช้ที่แชร์โฟลเดอร์เหล่านั้นสามารถดูที่ติดต่อ เหตุการณ์ หรือข้อความอีเมลส่วนตัวของคุณได้ โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่น เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้วางรายการส่วนตัวในสมุดรายชื่อ ปฏิทิน หรือโฟลเดอร์จดหมายที่แยกต่างหากและไม่ได้แชร์

ดูปฏิทินที่บุคคลอื่นแชร์กับคุณ

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปิดปฏิทินของบุคคลอื่น ทั้งคุณและบุคคลดังกล่าวต้องมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และ เจ้าของบัญชีจะต้องมอบสิทธิ์ให้กับคุณ

 1. คลิก ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บการจัดระเบียบ คลิกเปิดปฏิทินที่แชร์ หรือเปิดปฏิทิน

 3. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่อนุญาตให้คุณเข้าถึง คลิกชื่อของบุคคล แล้ว คลิกตกลง

  ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange หลายบัญชี ในเมนูป็อปอัพ บัญชี ให้คลิกบัญชีที่คุณต้องการใช้เพื่อเปิดปฏิทินของผู้ใช้อื่น

 4. ในเมนูป็อปอัพ ชนิด ให้เลือก ปฏิทิน จากนั้นคลิก ตกลง

  โฟลเดอร์ที่แชร์จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้หัวเรื่อง แชร์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเลือกปฏิทินที่แชร์ในบานหน้าต่างนำทางแล้ว รายการใหม่ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกอยู่ในปฏิทินที่แชร์นั้น

  • เมื่อต้องการเอาปฏิทินที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้อื่นจากบานหน้าต่างนำทางของคุณ ตัวควบคุม คลิกโฟลเดอร์ ค้างไว้แล้ว คลิกเอาบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน หรือเอาออกจากมุมมอง

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการแชร์และการรับมอบสิทธิ์

ค้นหากำหนดการของบุคคลอื่น

สร้างการประชุมหรือการนัดหมาย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×