ดูและแชร์ปฏิทินหลายรายการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถจัดระเบียบกำหนดการยุ่งเหยิง ด้วยการสร้างปฏิทินที่แยกต่างหาก ดูปฏิทินที่แชร์ หรือแชร์ปฏิทินของคุณกับผู้อื่น

ให้เลือกทำดังนี้

ติดตามกำหนดการที่แยกต่างหากอย่างน้อยสองรายการในปฏิทินของคุณ

เก็บงานและเหตุการณ์ส่วนตัวของคุณแยกจากกัน โดยการใช้ปฏิทินแยกต่างหากใน Outlook แต่ละปฏิทินจะทำงานอย่างอิสระ แต่คุณสามารถแสดงเหตุการณ์จากทั้งสองปฏิทินได้พร้อมกัน

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณได้สร้างปฏิทินใหม่ภายใต้ปฏิทิน Exchange ของคุณ ปฏิทินใหม่จะยังซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้างการประชุมบนปฏิทิน Exchange ใหม่ ตอบกลับการประชุมนี้จะไม่ถูกนับไว้

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกปฏิทิน มุมมองปฏิทินปุ่ม  

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกปฏิทินที่ปฏิทินใหม่จะถูกบันทึก

  ถ้าคุณไม่เห็นปฏิทินคุณต้อง ขยาย หรือยุบรายการประเภท

  รายการของประเภทปฏิทิน

 3. ในแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก ปฏิทินใหม่

  ปุ่มปฏิทินใหม่

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้พิมพ์ชื่อปฏิทินใหม่

  เคล็ดลับ: 

  • ลากเหตุการณ์ระหว่างปฏิทินเพื่อย้ายเหตุการณ์เหล่านั้นจากกำหนดการหนึ่งไปอีกกำหนดการหนึ่ง

  • เหตุการณ์ที่คุณสร้างใหม่จะถูกบันทึกในปฏิทินที่เลือกในปัจจุบันในบานหน้าต่างนำทาง

  • เมื่อต้องการดูหรือซ่อนปฏิทิน ให้เลือกหรือนำเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมายข้างๆ ชื่อปฏิทิน

  • เมื่อต้องการลบปฏิทิน คุณสร้าง คลิกปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว บนเมนูแก้ไข คลิ กลบ

แชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลอื่น

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

 2. บนแท็บการจัดระเบียบ คลิกสิทธิ์สำหรับปฏิทิน

  ปุ่มเปิดปฏิทินที่แชร์และสิทธิ์ปฏิทิน

 3. คลิก เพิ่มผู้ใช้ แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้ จากนั้นคลิก ค้นหา

 4. ในผลการค้นหา ให้คลิกชื่อผู้ใช้ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในรายการชื่อ คลิกชื่อของผู้ใช้ แล้ว บนเมนูป็อปอัพระดับสิทธิ์ คลิ กระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการกำหนดระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ด้วยตนเอง ให้เลือกหรือนำเครื่องหมายออกจากกล่องการเครื่องหมาย คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับ แก้ไขรายการ และ ลบรายการ ได้

  หมายเหตุ: เมื่อคุณได้รับสิทธิ์หรือแชร์สมุดรายชื่อ ปฏิทิน หรือโฟลเดอร์จดหมาย ผู้ได้รับสิทธิ์หรือผู้ใช้ที่แชร์โฟลเดอร์เหล่านั้นสามารถดูที่ติดต่อ เหตุการณ์ หรือข้อความอีเมลส่วนตัวของคุณได้ โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่น เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้วางรายการส่วนตัวในสมุดรายชื่อ ปฏิทิน หรือโฟลเดอร์จดหมายที่แยกต่างหากและไม่ได้แชร์

ดูปฏิทินที่บุคคลอื่นแชร์กับคุณ

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปิดปฏิทินของบุคคลอื่น ทั้งคุณและบุคคลดังกล่าวต้องมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และ เจ้าของบัญชีจะต้องมอบสิทธิ์ให้กับคุณ

 1. คลิก ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บการจัดระเบียบ คลิกเปิดปฏิทินที่แชร์ หรือเปิดปฏิทิน

 3. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่อนุญาตให้คุณเข้าถึง คลิกชื่อของบุคคล แล้ว คลิกตกลง

  ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange หลาย บนเมนูป็อปอัพบัญชีผู้ใช้ คลิกบัญชีผู้ใช้คุณต้องการใช้ในการเปิดปฏิทินของผู้ใช้อื่น

 4. ในเมนูป็อปอัพ ชนิด ให้เลือก ปฏิทิน จากนั้นคลิก ตกลง

  โฟลเดอร์ที่แชร์จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้หัวเรื่อง แชร์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีปฏิทินแชร์ที่เลือกในบานหน้าต่างนำทาง รายการใหม่ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกในปฏิทินที่แชร์

  • เมื่อต้องการเอาปฏิทินที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้อื่นจากบานหน้าต่างนำทางของคุณ คีย์รีจิควบคุม คลิกโฟลเดอร์ ค้างไว้แล้ว คลิกเอาบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน หรือเอาออกจากมุมมอง

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการแชร์และการรับมอบสิทธิ์

ค้นหากำหนดการของบุคคลอื่น

สร้างการประชุมหรือการนัดหมาย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×