ดูและแก้ไขสิ่งที่แนบมาใน Outlook Web App

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไม่ผิดปกติที่จะแนบไฟล์ลงในข้อความ เมื่อคุณได้รับข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา คุณสามารถเลือกสิ่งที่แนบมาเพื่อดู แก้ไข หรือดาวน์โหลด สิ่งที่แนบมาบางชนิดจะเปิดในหน้าต่างที่อยู่ถัดจากหน้าต่างการอ่านของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอ่าน (ในบางกรณี) แก้ไขมันโดยไม่ต้องออกจาก Outlook Web App

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ให้ดู รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

เมื่อคุณเลือกสิ่งที่แนบมา สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาส่วนใหญ่จะเปิดขึ้นในหน้าต่างแสดงตัวอย่างซึ่งอยู่ถัดจากข้อความ ถ้าสิ่งที่แนบมาไม่สามารถเปิดในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมา

ชนิดของสิ่งที่แนบมาที่สามารถเปิดเป็นตัวอย่างได้ประกอบด้วยรูปแบบต่อไปนี้:

 • Word

 • Excel

 • PowerPoint

 • ไฟล์รูปภาพส่วนใหญ่

 • ไฟล์ .pdf

เลือก ย้อนกลับ ที่ด้านบนของหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อปิด และกลับไปยังมุมมองข้อความ

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณมีOneDrive for Business คุณสามารถแก้ไขไฟล์Word และPowerPoint ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง หรือคุณสามารถเปิดได้โดยใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปของแอปพลิเคชัน ในปัจจุบัน สามารถแก้ไขไฟล์Excel ในเวอร์ชันแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปเท่านั้น

ถ้าคุณไม่มีOneDrive for Business หรือต้องการแก้ไขเอกสารแนบที่เป็นชนิดไฟล์ที่ไม่สนับสนุน คุณจะต้องดาวน์โหลดและเปิดไฟล์เพื่อทำการแก้ไข

เมื่อคุณแก้ไขไฟล์ที่ได้รับการลิงก์ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะเกิดขึ้นกับไฟล์สำเนาเพียงไฟล์เดียวที่ผู้รับทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่ว่างในกล่องจดหมายของทุกคน และทำให้ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถทราบได้ว่าไฟล์ถูกส่งเป็นลิงก์หรือเป็นเอกสารแนบได้ด้วยการดูที่ไอคอน ไอคอนสำหรับไฟล์ที่เป็นลิงก์จะมีรูปเมฆขนาดเล็กที่มุมด้านหนึ่ง

เอกสารWordที่มีการเชื่อมโยง:

ไอคอนสำหรับเอกสาร Word ที่ถูกลิงก์

เอกสารแนบWord:

ไอคอนสำหรับเอกสาร Word ที่แนบมา

แก้ไขไฟล์ Office ที่ได้รับการลิงก์โดยใช้บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 1. เลือกแก้ไขและตอบกลับ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

  แก้ไขและตอบกลับ

  การทำเช่นนี้จะสลับให้คุณไปยังโหมดการแก้ไขในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง และสร้างข้อความใหม่ที่จ่าหน้าไว้แล้วโดยใช้การตอบกลับทั้งหมด จะมีการรวมลิงก์ไปยังไฟล์เข้าไปด้วยเมื่อคุณส่งข้อความ

  • ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานในแอปพลิเคชันรุ่นออนไลน์ ให้ใช้ปุ่ม เปิดในแอปพลิเคชัน เพื่อสลับไปยังรุ่นเดสก์ท็อป

   เปิดในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ ถ้าคุณกำลังทำงานในแอปพลิเคชันออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติขณะทำงาน ถ้าคุณกำลังทำงานในรุ่นเดสก์ท็อป ให้เลือกบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ จากนั้น ให้ปิดไฟล์

  ถ้าคุณเลือก ย้อนกลับ ตอบกลับ ขณะแก้ไขในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ข้อความตอบกลับพร้อมด้วยลิงก์ไปยังไฟล์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ ร่าง ในกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถย้อนกลับไปที่นั่นได้ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขให้เสร็จ และส่งข้อความของคุณ

 3. เมื่อคุณแก้ไขไฟล์เสร็จแล้ว ให้เพิ่มข้อคิดเห็นของคุณลงในข้อความตอบกลับ จากนั้น เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความของคุณที่มีลิงก์ไปยังไฟล์

แก้ไขไฟล์ Office ที่แนบมาในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 1. เลือกแก้ไขสำเนา ที่ด้านบนของบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เพื่อสร้างสำเนาของไฟล์และแนบไปกับข้อความใหม่ซึ่งจ่าหน้าในแบบตอบกลับทั้งหมดแล้ว สำเนาที่แก้ไขแล้วจะถูกเปลี่ยนชื่อ โดยเพิ่มชื่อของคุณไปยังส่วนท้ายของชื่อไฟล์

  แก้ไขสำเนา

 2. คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกอัตโนมัติทันทีระหว่างการเปลี่ยนแปลง หากคุณเลือก ย้อนกลับ ข้อความตอบกลับพร้อมกับเอกสารแนบที่ได้รับการแก้ไขจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์แบบร่าง ในกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถกลับไปที่นั่นเพื่อทำการแก้ไขให้เสร็จสิ้นและส่งข้อความของคุณได้ตลอดเวลา

 3. เมื่อคุณแก้ไขไฟล์เสร็จแล้ว ให้เพิ่มข้อคิดเห็นของคุณลงในข้อความตอบกลับ แล้วเลือกส่ง เพื่อส่งข้อความของคุณพร้อมกับสำเนาเอกสารแนบที่แก้ไขแล้ว

ดาวน์โหลด และแก้ไขไฟล์ที่แนบมา

 1. เลือกเพิ่มเติม เมนูขยาย จากนั้นเลือกดาวน์โหลด ถ้าคุณบันทึกไฟล์ โปรดสังเกตปลายทางที่คุณบันทึก ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้ว ไฟล์จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลดใน Windows ของคุณ

 2. ค้นหาและเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด จากนั้นทำการแก้ไข

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วปิดไฟล์

หมายเหตุ: เมื่อแนบไฟล์.msg จาก Outlook เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป Outlook Web App จะดาวน์โหลดโดยมีส่วนขยายไฟล์.eml เพิ่มเติม เนื้อหาทั้งหมดของไฟล์.msg จะยังคงไว้อย่างเดิม

 • สิ่งที่แนบมาบางรายการอาจถูกลบออกหรือถูกบล็อกโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่องค์กรของคุณใช้ หรือโดยองค์กรของผู้รับอีเมลของคุณ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนต่อสิ่งที่แนบมา โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของคุณ

 • ถ้าคุณตอบกลับข้อความที่มีการแนบไฟล์แต่ไม่ได้เลือกแก้ไขและตอบกลับ สิ่งที่แนบมาจะไม่รวมอยู่ในข้อความตอบกลับนั้น

 • อย่าเปิดสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล เว้นแต่ว่าคุณเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งสิ่งที่แนบมาให้คุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีการแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือก แสดงตัวอย่าง ถ้ามีให้ใช้งาน

 • ชื่อไฟล์ของสิ่งที่แนบมาอาจถูกทำให้สั้นลงใน Outlook Web App ซึ่งจะไม่มีผลต่อเนื้อหาของไฟล์

 • โดยขึ้นอยู่กับบริการที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ขีดจำกัดขนาดเริ่มต้นในOutlook Web App สำหรับข้อความทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่แนบมาทั้งหมด เป็นเมกะไบต์ 25 หรือ 35 MB สิ่งที่แนบมาและขีดจำกัดขนาดของข้อความสำหรับกล่องจดหมายของคุณถูกตั้งค่า โดยองค์กรของคุณ และอาจแตกต่างจากขีดจำกัดของการเริ่มต้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×