การเริ่มต้นใช้งานด่วนของวิดีโอ Office 365

อัปโหลดวิดีโอ

ดูและอัปโหลดวิดีโอในวิดีโอ Office 365

ดูวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 Video

 2. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งเฉพาะแชนเนลหรือวิดีโอ:

  • เลือก แชนเนล จากนั้นกำหนดแชนเนล

  • เลือก ค้นหา ค้นหา จากนั้นใส่ข้อมูลแชนเนลหรือวิดีโอในกล่องค้นหา

 3. เลือกรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการดู

หมายเหตุ: คุณอาจต้องติดตั้ง Adobe Flash เพื่อเล่นวิดีโอบนเบราว์เซอร์/การผสมอุปกรณ์บางชนิด คุณสามารถติดตั้ง Adobe Flash ได้จากที่นี่

สกรีนช็อตของโฮมเพจวิดีโอ Office 365

สร้างแชนเนล

 1. เลือก แชนเนล

 2. เลือก + แชนเนลใหม่

 3. ในบานหน้าต่าง เริ่มแชนเนลใหม่

  • พิมพ์ชื่อแชนเนล ในกล่อง ตั้งชื่อ

  • เลือกสีที่คุณต้องการให้ปรากฏในส่วนหัวของแชนเนลและข้างๆ ชื่อแชนเนลในไดเรกทอรี

  • เลือก สร้าง

หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลแชนเนลเพื่อสร้างแชนเนล ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนในองค์กรของคุณมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลแชนเนล

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างเริ่มแชนเนลใหม่

อัปโหลดวิดีโอ

 1. เลือก อัปโหมด บนแถบเมนู

 2. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการอัปโหลดวิดีโอ ในกล่อง เลือกแชนเนล

 3. เมื่อต้องการอัปโหลดวิดีโอของคุณ:

  • ลากไฟล์วิดีโอจาก File Explorer ไปยังบริเวรณ เลือกวิดีโอเพื่ออัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่

  • คลิกบริเวณ เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่ เลือกวิดีโอในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด แล้วเลือก เปิด

 4. ขณะที่กำลังอัปโหลดวิดีโอ ให้ใส่หรือปรับเปลี่ยนชื่อวิดีโอในกล่อง ชื่อเรื่อง แล้วใส่คำอธิบายเพิ่มเติม

 5. เลือก ไปยังวิดีโอ เพื่อดูวิดีโอของคุณหลังจากการอัปโหลดเสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้ ให้ดู รูปแบบวิดีโอที่ใช้งานได้ใน Office 365 Video

สกรีนช็อตของหน้าจอการอัปโหลดที่แสดงชื่อเรื่อง คำอธิบาย และความคืบหน้าของการอัปโหลดวิดีโอ

เลือกรูปขนาดย่อสำหรับวิดีโอ

 1. เลือกวิดีโอ แล้วหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวถ้าคุณต้องการ

 2. เลือก จัดการ

 3. เลือก รูปขนาดย่อ

 4. ในบานหน้าต่าง เลือกรูปภาพขนาดย่อ ให้เลือกรูปภาพขนาดย่อที่คุณต้องการใช้ หรือเลือก อัปโหลดรูปภาพ ถ้าคุณต้องการใช้ไฟล์รูปภาพที่มีอยู่เป็นรูปภาพขนาดย่อ

 5. ปิดบานหน้าต่าง เลือกรูปขนาดย่อ

หมายเหตุ: ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้รูปภาพขนาดย่อใหม่ปรากฏให้ผู้ใช้ Office 365 Video เห็น

สกรีนช็อตของบานหน้าต่างเลือกรูปขนาดย่อ
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×