ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ดูและอัปเดตข้อมูลแบบสอบถามที่แชร์ (Power Query)

หมายเหตุ: Power Queryเป็นที่รู้จักกันว่าได้รับการแปลง &ใน Excel ๒๐๑๖ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่จะถูกนำไปใช้กับทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่รับการแปลง & ใน Excel

สิ่งสำคัญ: การแจ้งให้ทราบ
เกี่ยวกับแค็ตตาล็อกข้อมูลแผน ความสามารถของแค็ตตาล็อกข้อมูลใน Excel และ Power Query จะหยุดทำงานในวันที่4มีนาคม๒๐๑๙ ผู้ใช้จะสามารถใช้เนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูลได้แล้วจนกว่าจะถึงวันที่นั้น อย่างไรก็ตามเริ่มต้นในวันที่3ธันวาคม๒๐๑๘ผู้ใช้จะไม่สามารถประกาศ (แชร์) คิวรีใหม่หรือแบบสอบถามที่ได้รับการอัปเดตไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูลได้ เริ่มต้นในวันที่1สิงหาคม๒๐๑๘เราจะหยุดปฐมนิเทศลูกค้าใหม่ (ผู้เช่า) เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้ เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดคิวรีที่แชร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ต่อจากแค็ตตาล็อกข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจาก4มีนาคม๒๐๑๙ คุณสามารถดาวน์โหลดคำนิยามแบบเต็มของคิวรีของคุณได้จากบานหน้าต่างงานคิวรีแค็ตตาล็อกข้อมูลของฉันโดยใช้ตัวเลือกเปิดสำหรับแต่ละคิวรี

ด้วย Power Query คุณสามารถอัปเดตแบบสอบถามที่แชร์ได้ด้วยการเพิ่ม metadata ที่อัปเดตแล้ว คุณยังสามารถแก้ไขสิทธิ์ไปยังแบบสอบถามที่แชร์เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้เพิ่มเติมภายในองค์กรของคุณหรือเมื่อต้องการเอา access ออกจากผู้ใช้

คุณสามารถอัพเดตข้อมูลคิวรีที่แชร์ได้หรือเพียงแค่อัปเดตข้อมูลเมตาดาต้าของคิวรี (การตั้งค่า) เช่นชื่อคำอธิบายและสิทธิ์การแชร์แบบสอบถาม

ในบทความนี้

แก้ไขข้อกำหนดคิวรีที่แชร์ของคุณ

แก้ไข Metadata ของคิวรีที่แชร์ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขข้อกำหนดคิวรีที่แชร์ของคุณ

คิวรีที่แชร์แต่ละคิวรีจะมีข้อกำหนดคิวรีในฟอร์มของสคริปต์ Power Query ที่ระบุวิธีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคิวรีและแปลงข้อมูล สคริปต์นี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณกรองและจัดรูปแบบข้อมูลในคิวรีของคุณและจะถูกเก็บไว้ในแค็ตตาล็อกข้อมูลของ Power BI สำหรับ Office ๓๖๕เมื่อมีการแชร์คิวรี คุณสามารถแก้ไขข้อกำหนดคิวรีนี้ได้ถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีที่ข้อมูลคิวรีถูกกรองและรูปร่าง เมื่อต้องการกรองและจัดรูปแบบข้อมูลที่อ้างอิงโดยคิวรีที่แชร์ของคุณ:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power BI จาก Power Query ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ใน Excel บนแท็บPOWER QUERYให้เลือกลงชื่อเข้าใช้ ในกล่องโต้ตอบลงชื่อเข้าใช้ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้แล้วใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนสำหรับ Power BI

  สิ่งสำคัญ: การลงชื่อเข้าใช้ Power BI โดยใช้บัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณจะช่วยให้คุณสามารถดูคิวรีที่แชร์ของคุณได้ คุณไม่สามารถดูแบบสอบถามที่แชร์ของคุณใน Power Query ได้ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Power BI

 2. บนแท็บPOWER QUERYให้เลือกแชร์

 3. บานหน้าต่างที่แชร์จะแสดงแบบสอบถามทั้งหมดที่แชร์กับคุณในขณะนี้ คิวรีจะเรียงลำดับตามวันที่และเวลาที่มีการแชร์หรือปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดด้วยรายการล่าสุดที่ด้านบนสุดของรายการ

  ในบานหน้าต่างที่แชร์ให้ชี้เมาส์ของคุณหรือคลิกที่ชื่อแบบสอบถามที่แชร์ที่คุณต้องการแก้ไข หน้าจอการแสดงตัวอย่างลอยออกสำหรับแบบสอบถามที่แชร์จะปรากฏขึ้น คลิกเปิดในหน้าจอการแสดงตัวอย่างลอยออก

  การแสดงตัวอย่างที่ลอยออกมาของคิวรีที่แชร์ที่เลือกของคุณ

 4. คำจำกัดความของคิวรีจะถูกเปิดใน Excel และมีการดำเนินการคิวรีเพื่อนำเข้าข้อมูลของคิวรีไปยังเวิร์กชีตใหม่ใน Excel จากนั้นคุณสามารถอัปเดตคำนิยามของคิวรีได้โดยการกรองและปรับแต่งตามที่ต้องการ

 5. หลังจากที่คุณปรับปรุงข้อมูลที่อ้างอิงโดยคิวรีที่แชร์ของคุณบนแท็บคิวรีให้คลิกส่งไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูล

 6. ในแค็ตตาล็อกข้อมูลส่งไปยังอัปเดตข้อกำหนดคิวรีของคุณแล้วคลิกอัปเดต

แก้ไข Metadata ของคิวรีที่แชร์ของคุณ

ถ้าคุณเพียงต้องการแก้ไข metadata ของคิวรีที่แชร์ของคุณให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Power BI จาก Power Query ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ใน Excel บนแท็บPOWER QUERYให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ ในกล่องโต้ตอบลงชื่อเข้าใช้ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้แล้วใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนสำหรับ Power BI

 2. บนแท็บPOWER QUERYให้คลิกแชร์

 3. ในบานหน้าต่างที่แชร์ให้ชี้เมาส์ของคุณหรือคลิกที่ชื่อแบบสอบถามที่แชร์ที่คุณต้องการแก้ไข หน้าจอการแสดงตัวอย่างลอยออกสำหรับแบบสอบถามที่แชร์จะปรากฏขึ้น คลิกแก้ไขการตั้งค่าในหน้าจอการแสดงตัวอย่างลอยออก

  แก้ไข Metadata คิวรีที่แชร์

 4. กล่องโต้ตอบUpdate Queryจะปรากฏขึ้นพร้อม metadata ของคิวรีที่คุณระบุไว้ในขณะเริ่มต้นใช้งานแบบสอบถาม แก้ไขข้อมูล metadata ในกล่องโต้ตอบปรับปรุงคิวรีตามที่ต้องการ ในกรณีนี้เราได้เปลี่ยนแปลงระดับการแชร์จากบุคคลและกลุ่มความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงให้กับผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรด้วยการเลือกองค์กรของฉัน

เมื่อต้องการอัปเดตการสอบถามเพื่อแชร์กับองค์กรของฉัน:

 • ในกล่องโต้ตอบอัปเดตการสอบถามให้คลิกองค์กรของฉัน

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายรับรองแบบสอบถามนี้สำหรับผู้อื่นจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นสมาชิกของบทบาทกลุ่ม steward ของข้อมูลใน Power BI ผู้ดูแลระบบ Power BI ของคุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ลงในบทบาทกลุ่ม steward ของข้อมูลโดยใช้ศูนย์การจัดการ Power BI ได้

 • คลิก อัปเดต

ด้านบนของหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูแลระบบ POWER BI คืออะไร

แบบสอบถามที่แชร์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×