ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ดูและนำทางงานที่มอบหมายของคุณ (ครู)

ดูและนำทางงานที่มอบหมายของคุณ (ครู)

มีสองสถานที่เพื่อดูงานที่มอบหมายที่กำลังจะมาถึงและแบบร่างของคุณ คุณสามารถดูได้ตามชั้นเรียนหรือดูในชั้นเรียนทั้งหมดของคุณ การเลือกงานที่มอบหมายจะช่วยให้คุณสามารถทำการแก้ไขหรือดูงานที่มอบหมายจากมุมมองของนักเรียน 

ดูและเรียงลำดับงานที่มอบหมายภายในหนึ่งชั้นเรียน

นำทางไปยังแชนเนลทั่วไปในชั้นเรียนของคุณจากนั้นเลือกงานที่มอบหมาย 

เลือกแท็บงานที่มอบหมายในแชนแนลทั่วไป

เคล็ดลับ: ใช้แถบค้นหาของคุณเพื่อค้นหางานที่มอบหมายตามคำสำคัญ

งานที่มอบหมาย

ตามค่าเริ่มต้นงานที่มอบหมายที่กำลังจะมาถึงจะแสดงตามลำดับวันครบกำหนดภายใต้ลูกศรที่ได้รับมอบหมาย เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูรายการ งานที่มอบหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการทำงานที่เหลืออยู่ในชั้นเรียนหรืองานที่มอบหมายที่จัดกำหนดการไว้ในภายหลัง

การเลือกงานที่มอบหมายจะเปิดบานหน้าต่างการจัดเกรดซึ่งคุณสามารถทำงานได้ในระดับที่นักเรียนได้เปิดและส่งกลับงานของพวกเขา เลือกแก้ไขงานที่มอบหมายเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงงานที่มอบหมาย เลือกมุมมองของนักเรียนเพื่อแสดงตัวอย่างงานที่มอบหมายจากมุมมองของนักเรียน


ระดับการแก้ไขหรือดูงานที่มอบหมายจากมุมมองของนักเรียน
 

ดูงานที่มอบหมายแบบประเมินและแบบร่าง

เลือกลูกศรแบบหล่นลงเพื่อดูงานที่มอบหมายแบบร่างและแบบร่างของคุณ

ลูกศรแบบร่างแบบร่างที่กำหนดและแบบร่างแบบหล่นลง  

หมายเหตุ: งานที่มอบหมายจะถือว่า "การจัดระดับ" เมื่อทั้งหมดถูกส่งกลับไปยังนักเรียนของคุณ เมื่อนักเรียนเปิดการทำงานเพิ่มเติมงานที่มอบหมายจะปรากฏในรายการที่กำลังจะมาถึงของคุณอีกครั้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ายังไม่มีการตรวจทานงานที่คุณยังไม่ได้รีวิว

งานที่มอบหมาย

กรองงานที่มอบหมายตามประเภท

ถ้าคุณได้เพิ่มประเภทลงในงานที่มอบหมายของคุณเช่น "การบ้าน" หรือ "รีวิว" คุณสามารถกรองสำหรับรายการเหล่านั้นในรายการงานที่มอบหมายของคุณได้ 

เมื่อต้องการดูงานที่มอบหมายทั้งหมดของคุณโดยเลือกประเภทหนึ่งประเภทให้เลือกตัวกรอง ไอคอน ตัวกรอง แล้วเลือกประเภทที่คุณต้องการดู

กรองตามประเภทงานที่มอบหมาย

ดูเกรด

ดูงานการจัดเกรดที่เสร็จสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ของคุณโดยการเลือกดูเกรดในแท็บงานที่มอบหมาย

เลือกดูเกรด

ในมุมมองการจัดเกรดให้ใช้ลูกศรเพื่อพลิกผ่านงานที่มอบหมายของคุณ บัตรแต่ละใบจะระบุว่าคุณมีการตรวจทานและส่งกลับไปยังนักเรียนทุกคนหรือไม่หรือถ้าคุณทำงานทิ้งไว้เพื่อตรวจทาน เลือกบัตรงานที่มอบหมายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเริ่มการจัดเกรด

ดูงานที่มอบหมายที่ได้รับการประเมิน

แดชบอร์ด analytics จะแสดงตัวนับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนของคุณได้รับการดูและได้รับมอบหมายให้ห่างไกล นอกจากนี้ยังมีจำนวนของงานที่มอบหมายที่คุณได้ออกจากการตรวจทานแล้ว เลือกหนึ่งในเขตข้อมูลที่จะเรียงลำดับ

แดชบอร์ดการวิเคราะห์แสดงตัวนับจำนวนนักเรียนที่ได้ดูงาน ส่งงาน และจำนวนงานที่มอบหมายซึ่งคุณได้ส่ง และจำนวนงานที่มอบหมายที่เหลือซึ่งคุณยังต้องตรวจ

ดูงานที่มอบหมายในชั้นเรียนต่างๆ
 

เมื่อต้องการดูงานที่มอบหมายในชั้นเรียนทั้งหมดของคุณให้เลือกงานที่มอบหมายจากแถบแอปของคุณ เลือกงานที่มอบหมายเพื่อทำการแก้ไขหรือเริ่มการจัดเกรด 


ดูงานที่มอบหมายทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจทานงานที่มอบหมาย

สร้างงานที่มอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×