ดูและจัดการคิวรีในเวิร์กบุ๊ก (Power Query)

ดูและจัดการคิวรีในเวิร์กบุ๊ก (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

คุณสามารถจัดการคิวรี Power Query ของคุณใน Excel บานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก

เริ่มต้นใช้งาน

วิธีนี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีคิวรีจำนวนมากในเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ และคุณไม่ต้องการไปที่แผ่นงานต่างๆ ในเวิร์กบุ๊กเพื่อค้นหาคิวรีที่จำเป็นต้องใช้ คุณยังสามารถทำงานอื่นๆ ได้ในบานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก เช่น แก้ไข ทำซ้ำ อ้างอิง ผสาน ผนวก แชร์ และลบคิวรี

เมื่อต้องการดูและจัดการคิวรีของคุณในเวิร์กบุ๊ก ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีคิวรีของคุณ

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Power BI ถ้าคุณต้องการแชร์คิวรีของคุณในเวิร์กบุ๊ก มิฉะนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้และไปยังขั้นตอนถัดไป เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ Power BI บนแท็บ POWER QUERY ให้คลิก ลงชื่อเข้าใช้ ในกล่องโต้ตอบ ลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิก ลงชื่อเข้าใช้ แล้วใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนกับ Power BI

 3. ในส่วน จัดการคิวรี ของแท็บ POWER QUERY ให้เลือก เวิร์กบุ๊ก

 4. บานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก จะแสดงคิวรีทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก คิวรีจะถูกเรียงลำดับตามวันที่และเวลาที่แชร์หรือปรับเปลี่ยนล่าสุด โดยที่คิวรีล่าสุดจะอยู่บนสุดของรายการ

 5. คลิกชื่อคิวรีเพื่อดูข้อมูลที่อ้างอิงโดยคิวรีที่เกี่ยวข้องในเวิร์กบุ๊ก

 6. คุณสามารถดำเนินการกระทำต่างๆ บนคิวรีได้ในบานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

  1. ในบานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกขวาที่คิวรี แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากเมนูบริบท ด้วยเมนูบริบท คุณสามารถ:

   บริบทคิวรีเวิร์กบุ๊ก
  2. ชี้เมาส์ของคุณบนชื่อคิวรีในบานหน้าต่าง คิวรีเวิร์กบุ๊ก และในหน้าจอการแสดงตัวอย่างที่ลอยออกมา ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม โปรดสังเกตว่า ตัวเลือก ทำซ้ำ, อ้างอิง, ผสาน, ผนวก และ คุณสมบัติ มีอยู่ในเมนูป็อปอัพที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่จุดไข่ปลา (...) ถัดจากตัวเลือก ส่งไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูล ในหน้าจอการแสดงตัวอย่างที่ลอยออกมา

   จัดการคิวรีเวิร์กบุ๊ก

 7. คุณสามารถดำเนินการกระทำต่อไปนี้บนคิวรีเวิร์กบุ๊กของคุณ

  • แก้ไข: แก้ไขคิวรีใน ตัวแก้ไขคิวรี

  • ทำซ้ำ: สร้างสำเนาของคิวรีในเวลานั้น ตามค่าเริ่มต้น ชื่อของคิวรีใหม่คือชื่อคิวรีเดิมที่ถูกผนวกกับค่าจำนวนเต็มในวงเล็บ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณทำซ้ำคิวรีดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำซ้ำ คิวรี1 ซึ่งเป็นคิวรีใหม่ที่มีขั้นตอนคิวรีเดียวกันจะถูกสร้างขึ้นด้วยชื่อ คิวรี1 (2) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของคิวรีใหม่เพื่อให้ระบุได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาในคิวรีต้นฉบับจะไม่มีผลกับคิวรีใหม่

  • อ้างอิง: สร้างคิวรีใหม่ที่อ้างอิงผลลัพธ์ของคิวรีต้นฉบับ คิวรีใหม่จะมีหลักการตั้งชื่อที่เหมือนกับการทำซ้ำคิวรี คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของคิวรีใหม่เพื่อให้ระบุได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาในคิวรีต้นฉบับจะมีผลต่อคิวรีใหม่ถ้าผลลัพธ์ถูกเปลี่ยนแปลง

  • ลบ: ลบคิวรี

  • ผสาน และ ผนวก: ผสานและผนวกคอลัมน์ในคิวรีที่มีคอลัมน์ที่ตรงกันในคิวรีอื่นในเวิร์กบุ๊ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานและผนวกคิวรีใน Power Query ให้ดูที่ รวมหลายคิวรี

  • ส่งไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูล: แชร์คิวรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แชร์คิวรี ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Power BI

  • ย้ายไปยังกลุ่ม: สร้างกลุ่มใหม่หรือย้ายคิวรีไปยังกลุ่ม

  • คุณสมบัติ: แก้ไขชื่อและคำอธิบาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานการจัดการข้อมูลใน Power BI สำหรับ Office 365

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×