ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ดูแลระบบแหล่งข้อมูล ODBC

ดูแลระบบแหล่งข้อมูล ODBC

Open Database Connectivity (ODBC) คือโพรโทคอลที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft Access กับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น Microsoft SQL Server บทความนี้มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ODBC วิธีในการสร้าง และวิธีการเชื่อมต่อโดยใช้ Microsoft Access ขั้นตอนอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลเฉพาะและโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ใช้

ในบทความนี้

เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ODBC

เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ODBC

เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ODBC

แหล่งข้อมูลคือแหล่งของข้อมูลที่รวมกับข้อมูลการเชื่อมต่อที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลนั้น ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลคือ SQL Server, Oracle RDBMS, สเปรดชีต และไฟล์ข้อความ ตัวอย่างของข้อมูลการเชื่อมต่อ ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ ชื่อฐานข้อมูล ID เข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน และตัวเลือกโปรแกรมควบคุม ODBC ต่างๆ ที่อธิบายวิธีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้สามารถได้รับจากผู้ดูแลระบบของฐานข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

ในสถาปัตยกรรม ODBC แอปพลิเคชัน เช่น Access จะเชื่อมต่อกับตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC ซึ่งใช้โปรแกรมควบคุม ODBC เฉพาะ (ตัวอย่างเช่น Microsoft SQL โปรแกรมควบคุม ODBC) ในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ใน Access คุณสามารถใช้ฐานข้อมูล ODBC เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกกับ Access ที่ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่แล้วภายใน

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเหล่านี้ คุณต้องทำดังต่อไปนี้:

 • ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ที่มีแหล่งข้อมูล

 • กำหนดชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) โดยใช้ ผู้ดูแลระบบแหล่งข้อมูล ODBC เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อในรีจิสทรีของ Microsoft Windows หรือไฟล์ DSN หรือสตริงเชื่อมต่อในโค้ด Visual Basic เพื่อส่งข้อมูลการเชื่อมต่อไปยังตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC โดยตรง

แหล่งข้อมูลของเครื่อง

แหล่งข้อมูลของเครื่องจะจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อในรีจิสทรีของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ระบุ คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลของเครื่องได้บนคอมพิวเตอร์ที่ระบุไว้เท่านั้น มีแหล่งข้อมูลของเครื่องสองชนิด — ผู้ใช้และระบบ แหล่งข้อมูลของผู้ใช้สามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ปัจจุบันและมองเห็นได้โดยผู้ใช้นั้นเท่านั้น แหล่งข้อมูลของระบบสามารถใช้โดยผู้ใช้ทุกคนบนคอมพิวเตอร์และสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้ทุกคนบนคอมพิวเตอร์และบริการทั่วทั้งระบบ แหล่งข้อมูลของเครื่องมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเติม เนื่องจากเฉพาะผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบสามารถดูแหล่งข้อมูลของเครื่องและไม่สามารถคัดลอกโดยผู้ใช้จากระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

แหล่งข้อมูลของไฟล์

แหล่งข้อมูลของไฟล์ (หรือที่เรียกว่าไฟล์ DSN) จัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อในไฟล์ข้อความ ไม่ใช่รีจิสทรีของ Windows และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าแหล่งข้อมูลของเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกแหล่งข้อมูลของไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ถูกต้อง เพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณสามารถใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกันและแม่นยำกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ได้ หรือคุณสามารถวางแหล่งข้อมูลของไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์เดียว แชร์ระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องบนเครือข่าย และบำรุงรักษาข้อมูลการเชื่อมต่อในตำแหน่งที่ตั้งเดียวอย่างง่ายดาย

แหล่งข้อมูลของไฟล์อาจไม่สามารถแชร์ได้ แหล่งข้อมูลของไฟล์ที่ไม่สามารถแชร์ได้จะอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวและชี้ไปยังแหล่งข้อมูลของเครื่อง คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลของไฟล์ที่ไม่สามทารถแชร์ได้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเครื่องที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลของไฟล์

สตริงเชื่อมต่อ

ในโมดูล คุณสามารถกำหนดสตริงเชื่อมโยงที่จัดรูปแบบที่ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อ สตริงเชื่อมต่อจะส่งข้อมูลการเชื่อมต่อไปยังตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC โดยตรง และจะช่วยทำให้แอปพลิเคชันของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยการนำข้อกำหนดที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ใช้สร้าง DSN ก่อนที่คุณจะใช้ฐานข้อมูลออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนติดต่อ ODBC ให้ดูส่วน การอ้างอิงของโปรแกรมเมอร์ ODBC ของ MSDN

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแหล่งข้อมูล ODBC

ก่อนที่จะดำเนินการต่อ ให้รับและติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC ที่เหมาะสมสำหรับแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:  คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนเครื่องของคุณเพื่อเพิ่มหรือกำหนดค่าของแหล่งข้อมูล ODBC

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ในแผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ เครื่องมือดูแลจัดการระบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบเครื่องมือดูแลจัดการระบบ ให้ดับเบิลคลิก แหล่งข้อมูล (ODBC)

  กล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลระบบแหล่งข้อมูล ODBC ปรากฎขึ้น

 4. คลิก DSN ผู้ใช้DSN ระบบ หรือ DSN ไฟล์ ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ODBC

 5. คลิก เพิ่ม

 6. เลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น หรือ ถัดไป

  ถ้าโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการไม่แสดงอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของฐานข้อมูลที่คุณกำลังเชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับโปรแรกมควบคุมที่ถูกต้อง

 7. ทำตามคำแนะนำและใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อที่จำเป็นในกล่องโต้ตอบใดก็ตามต่อไปนี้

คลิก วิธีใช้ ในกล่องโต้ตอบ ODBC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละรายการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×