ดูแนว แผ่นงาน หรือหลายสมุดงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแยกแผ่นงานลงในบานหน้าต่าง หรือใช้ windows เพื่อดูหลายแผ่นงานหรือหลายสมุดงานใน Excel for Mac

แผ่นงานที่แบ่งแนว

คุณสามารถดูพื้นที่ของแผ่นงานสอง โดยแยกเป็นบานหน้าต่าง เมื่อคุณแยกแผ่นงานลงในบานหน้าต่างที่แยกต่างหาก คุณสามารถเลื่อนดูในบานหน้าต่างทั้งสองอย่างเป็นอิสระ

 1. เลือกด้านล่างของแถวที่คุณต้องการแยก หรือคอลัมน์ทางด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแยก

 2. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มหน้าต่าง คลิกแยก

  เมื่อต้องการเอาแนวแยก คลิกแยก อีกครั้ง

 1. ชี้ไปที่แถบแยก ที่ด้านบนสุดของแถบเลื่อนแนวตั้ง หรือ ทางขวาสุดของแถบเลื่อนแนวนอน

  ตัวชี้แยกปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือแถบแยก

  แถบแยกและตัวชี้แยก

 2. เมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรแยกแนวนอน แบบ ลากแถบแยกลง หรือซ้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเอาแนว บนเมนูหน้าต่าง คลิกเอาการแยก หรือลากแถบตัวแยกกลับไปยังขอบของหน้าต่าง

  • คุณไม่สามารถแยกแผ่นงาน และตรึงส่วนต่าง ๆ ของแผ่นงานดังกล่าวในเวลาเดียวกัน

ดูแผ่นงานหลายในหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการดู

 2. บนเมนูหน้าต่าง คลิกหน้าต่างใหม่

 3. สลับไปยังหน้าต่างใหม่ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแผ่นงานที่คุณต้องการดู

  ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละแผ่นงานที่คุณต้องการดู

 4. บนเมนูหน้าต่าง คลิกจัดเรียง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการจัดเรียงหน้าต่าง

  เพื่อให้ปรากฏดังนี้

  คลิก

  เป็นเท่า ๆ กันมีขนาดเท่า ๆ เรียงต่อกันยกกำลังสอง

  หน้าต่างที่เรียงต่อกัน

  เรียงต่อกัน

  จากบนลงล่างตามแนวนอน

  หน้าต่างแนวนอน

  แนวนอน

  จากขวาไปซ้ายในแนวตั้ง

  หน้าต่างแนวตั้ง

  แนวตั้ง

  ในการซ้อนทับกันสิ่งที่เกี่ยวข้องจากบนลงล่าง

  หน้าต่างที่เกี่ยวข้อง

  สิ่งที่เกี่ยวข้อง

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายหน้าต่างของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

ดูเวิร์กบุ๊กหลาย

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่คุณต้องการดู

 2. บนเมนูหน้าต่าง คลิกจัดเรียง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการจัดเรียงหน้าต่าง

  เพื่อให้ปรากฏดังนี้

  คลิก

  เป็นเท่า ๆ กันมีขนาดเท่า ๆ เรียงต่อกันยกกำลังสอง

  หน้าต่างที่เรียงต่อกัน

  เรียงต่อกัน

  จากบนลงล่างตามแนวนอน

  หน้าต่างแนวนอน

  แนวนอน

  จากขวาไปซ้ายในแนวตั้ง

  หน้าต่างแนวตั้ง

  แนวตั้ง

  ในการซ้อนทับกันสิ่งที่เกี่ยวข้องจากบนลงล่าง

  หน้าต่างที่เกี่ยวข้อง

  สิ่งที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กขนาดเต็ม เลือกเวิร์กบุ๊ก แล้ว บนเมนูหน้าต่าง คลิ กย่อ/ขยาย

ดูเพิ่มเติม

ตรึงแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์แรก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×