ดูสิ่งที่คอยรบกวนวันสิ้นสุดของโครงการ (เส้นทางสำคัญ)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขั้นตอนแรกในการจัดการโครงการหนึ่งจะค้นหาวิธีเปลี่ยนวันสิ้นสุดของโครงการเป็นงาน และการเปลี่ยนแปลงความต้องการทรัพยากร ยินดีต้อนรับสู่เส้นวิกฤต

เส้นทางสำคัญคือ ชุดของงาน (หรือแม้แต่งานเดี่ยว) ที่บอกว่า คำนวณวันที่เริ่มต้น หรือวันที่สิ้นสุด ของโครงการ ถ้างานเดี่ยวที่ล่าช้าบนเส้นทางสำคัญ วันสิ้นสุดของโครงการทั้งหมดจะล่าช้า การดูรายละเอียดโครงการในลักษณะนี้จะเรียกว่าเส้นทางสำคัญวิธีการจัดการโครงการ

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางสำคัญ analysis

เน้นเส้นทางสำคัญ

แสดงเฉพาะเส้นทางสำคัญ

แสดงเส้นเดียวที่สำคัญสำหรับหลายโครงการ

คำนวณหลายเส้นทางที่สำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางสำคัญ analysis

เมื่อต้องการรับประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์เส้นทางสำคัญ ทำต่อไปนี้:

 • เส้นทางสำคัญที่ดูเป็นประจำ    โปรดทราบว่า เส้นทางสำคัญสามารถเปลี่ยนจากชุดของงานหนึ่งไปยังอีก ตามที่คุณดำเนินการถึงกำหนดการ เส้นทางสำคัญสามารถเปลี่ยน เป็นงานที่สำคัญจะเสร็จสมบูรณ์ หรือ เมื่อชุดข้อมูลอื่น ๆ ของงานที่ล่าช้า

 • ตรวจสอบงานที่สำคัญที่ใกล้เคียง    งานใด ๆ บนเส้นทางสำคัญคือการงานวิกฤต ตรวจสอบงานเหล่านี้เป็นประจำเพื่อดูถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งได้จัดส่ง ถ้างานสำคัญบันทึก ดังนั้นไม่วันของคุณเสร็จสิ้น คุณสามารถบันทึกเป็นข้อมูลพื้นฐาน และใช้มุมมอง Gantt ติดตามเพื่อดูงานล่า

 • ตรวจทานชุดของงานที่อาจกลายเป็นเส้นทางที่สำคัญ    ถ้าชุดข้อมูลที่ไม่ร้ายแรงงานถูกเชื่อมโยงบันทึกวันของพอ ชุดของงานนั้นจะกลายเป็น เส้นทางสำคัญ คุณสามารถดูงานอื่น ๆ อาจมีความเสี่ยงโดยการแสดงหลายเส้นทางที่สำคัญในโครงการ

 • ปกป้องตัวคุณเอง ด้วยการดูงานที่สามารถจัดส่ง โดยไม่มีผลกระทบต่อเส้นทางสำคัญ    ตามค่าเริ่มต้น เส้นทางสำคัญแสดงงานที่ไม่สามารถจัดส่งทั้งหมด หรือวันโครงการจะจัดส่ง คุณอาจต้องการดูงานที่อยู่ในขณะนี้สามารถจัดส่งตามวัน โดยไม่มีผลกระทบต่อเส้นทางสำคัญ เนื่องจากถ้าพวกเขาจัดส่ง โดยมากกว่าหนึ่งวัน พวกเขาจะกลายเป็นงานที่สำคัญ ดูงาน ด้วยเวลาลอยตัว (หรือ "ลอย") การแจ้งเตือนช่วยให้คุณสามารถใช้งานที่กำลังกลายสำคัญในขณะที่คุณยังคงมีบัฟเฟอร์ บางอย่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับความลับของงานที่สำคัญ คลิกที่แท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก แล้ว คลิ กขั้นสูง ในรายการงานเป็นสิ่งสำคัญถ้าเผื่อมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ ใส่จำนวนวันของเผื่อภายใต้ซึ่งงานจะถือว่าเป็นสำคัญ

ด้านบนของหน้า

เน้นเส้นทางสำคัญ

ไม่มีจุดในการวิเคราะห์เส้นทางสำคัญถ้าคุณไม่เห็น คุณสามารถแสดงเส้นทางสำคัญในมุมมอง Gantt รายละเอียด

 1. คลิกแท็บ แสดง

 2. ในกลุ่มมุมมองงาน คลิกลูกศรใต้แผนภูมิแกนต์ แล้ว คลิ กมุมมองข้อมูลเพิ่มเติม

  กราฟิกของกลุ่มมุมมองงาน

 3. ในมุมมองอื่น ๆ กล่องโต้ตอบ ในมุมมอง รายการ เลือกGantt รายละเอียด แล้ว คลิ กนำไปใช้ ตามค่าเริ่มต้น แถบ Gantt งานที่สำคัญ และลิงก์ รายการเป็นสีแดง

  การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบนี้แทนการเปลี่ยนแปลงจัดรูปแบบที่คุณอาจทำให้การแท่งสไตล์หรือแถบแต่ละรายการ โดยตรง จัดรูปแบบนี้ของงานที่สำคัญนำไปใช้กับมุมมองแผนภูมิแกนต์ปัจจุบันในโครงการปัจจุบันเท่านั้น การบันทึกการจัดรูปแบบ คลิกตัวจัดระเบียบ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเติมมุมมอง

ด้านบนของหน้า

แสดงเฉพาะเส้นทางสำคัญ

 1. ไปยังมุมมองแผนภูมิแกนต์ ถ้าคุณไม่ใช่ในหนึ่งได้

 2. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มข้อมูล คลิกรายการตัวกรอง แล้ว คลิ กสำคัญ

  กราฟิกของกลุ่มข้อมูล

 3. เมื่อต้องการแสดงงานทั้งหมดในรายการตัวกรอง อีก คลิกไม่มีตัวกรอง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูรายงานบนเส้นทางสำคัญ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มข้อมูล อย่างรวดเร็วคลิกรายการจัดกลุ่ม แล้ว คลิ กสำคัญ งานสำคัญเส้นทางจะแสดงร่วมกันภายใต้หัวเรื่องที่สำคัญ

ด้านบนของหน้า

แสดงเส้นเดียวที่สำคัญสำหรับหลายโครงการ

เมื่อคุณมีหลายโครงการที่แทรกลงในแบบโครงการหลัก คุณสามารถดูซึ่งทำให้โครงแทรกค่าเส้นทางสำคัญสำหรับโครงการหลัก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องกำหนดค่าโครงการหลักเพื่อคำนวณโครงการแทรกไว้ในลักษณะเดียวกันว่า มีคำนวณงานสรุป

สิ่งสำคัญ     กระบวนงานนี้ทำงานในโครงการหลักเท่านั้น

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกโครงการ คลิกขั้นสูง นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแทรกโครงการจะถูกคำนวณเช่นงานสรุป

  หมายเหตุ: ตั้งค่านี้นำไปใช้ กับโครงการหลักปัจจุบันเท่านั้น และไม่ได้ กับ โครงการอื่น โครงการอื่น ๆ หลัก หรือไป ยังโครงการใหม่

ด้านบนของหน้า

คำนวณหลายเส้นทางที่สำคัญ

คุณสามารถคำนวณ และแสดงเส้นทางเครือข่ายอิสระแต่ละงานภายในโครงการสำคัญ ตามค่าเริ่มต้น Project วันที่สิ้นสุดที่ล่าช้า สำหรับงานโดยไม่ต้อง successors ตั้งค่า หรือวันสิ้นสุดของข้อจำกัดเป็น โครงการ ถ้าคุณเลือกที่จะคำนวณหลายเส้นทางสำคัญ ชุดโครงการล่าช้าวันสิ้นสุดสำหรับงานเหล่านี้เป็นของพวกเขาก่อนวันที่สิ้นสุด ทำงานสำคัญ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกโครงการ คลิกขั้นสูง นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายคำนวณหลายเส้นทางที่สำคัญ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×