Office

ดูสองส่วนของเอกสารในเวลาเดียวกันใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแยกหน้าต่าง Word เป็นสองบานหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถดูเอกสารสองส่วนในเวลาเดียวกัน นี่คือมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการคัดลอก และวางข้อความและกราฟิกต่าง ๆ ลงในเอกสารยาว หรือซับซ้อน หรืออ้างอิงถึงส่วนหนึ่งของเอกสารในขณะที่ทำงานในอีก

ลากแถบที่แยก

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกจัดเรียง แล้ว คลิ กแยก

  คลิกแยกจะหารหน้าต่าง Word ลงในมุมมองที่สองของเอกสารเดียวกัน

  ถ้าหน้าต่างกว้างพอWord แสดงแยก ได้โดยตรงบนแท็บมุมมอง

 2. เมื่อต้องการปรับขนาดบานหน้าต่างแบบสัมพัทธ์ ย้ายตัวชี้เมาส์ไปเส้นแบ่ง และเมื่อคุณเห็นตัวชี้แยก คลิ กและลากเส้นแบ่งไปยังตำแหน่งใหม่

  คุณสามารถแยกหน้าต่างเพื่อแสดงส่วนต่าง ๆ ของเอกสารเดียวกัน ตลอดจนแสดงมุมมองอื่น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบการแยกในหน้าต่าง ลากเส้นแบ่งเข้ากับขอบบนหรือด้านล่างของหน้าต่าง

เคล็ดลับ: นอกจากการดูเอกสารเดียวกันสองส่วนพร้อมกัน คุณยังสามารถใช้หน้าต่างแยกเพื่อแสดงสองเค้าโครงอื่น เช่นเค้าโครงเหมือนพิมพ์และเค้าร่าง หลังจากสร้างตัวแยก คลิกในบานหน้าต่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว เลือกเค้าโครงอื่นบนแท็บมุมมอง

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนแถบเลื่อน

 1. ในเมนู มุมมอง คลิก แบบร่างเค้าโครงเว็บเค้าร่าง หรือ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. วางตัวชี้บนแถบแยกที่ด้านบนสุดของแถบเลื่อนแนวตั้งจนกว่า ลูกศรแยกแนวนอน ปรากฏขึ้น

  แถบแยก

  คำบรรยายภาพ 1 แถบแยก

  ถ้าคุณไม่เห็นแถบเลื่อนแนวตั้ง

  1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร ให้คลิก มุมมอง

  3. ภายใต้ หน้าต่าง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถบเลื่อนแนวตั้ง

 3. ลากแถบแยกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าต่างเดียว ให้ดับเบิลคลิกที่แถบแยก

ดูเพิ่มเติม

แสดงหรือซ่อนแถบเลื่อน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×