ดูวันผู้เขียนและการปรับปรุงของบันทึกย่อใน OneNote สำหรับ Mac

ใน OneNote คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาบันทึก Metadata เกี่ยวกับบันทึกย่อของคุณ ซึ่งมีรายละเอียดที่ซ่อนไว้ ที่สามารถบอกให้คุณทราบ เมื่อบันทึกย่อหรือวัตถุบนที่แทรกบนหน้าเฉพาะถูกเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนล่าสุด และโดยผู้ใด ในสมุดบันทึกที่แชร์ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการติดต่อผู้เขียนรายอื่นเกี่ยวกับบันทึกย่อที่พวกเขาได้เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการแสดง Metadata ผู้เขียนและวันตรวจทานแก้ไข เกี่ยวกับส่วนใด ๆ ของบันทึกย่อของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนหน้าใด ๆ ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้ เหนือย่อหน้าของข้อความตัวพิมพ์ หรือ เหนือวัตถุที่แทรก เช่นรูปภาพ

    ในระยะขอบซ้ายถัดจากบันทึกย่อหรือวัตถุ กริปเปอร์ย่อหน้าจะปรากฏขึ้น (โดยทั่วไปแล้ว การคลิกที่ตัวควบคุมนี้ช่วยให้คุณเลือกทั้งย่อหน้าของบันทึกย่อสำหรับการจัดรูปแบบ ในขณะที่การลากจะย้ายย่อหน้าจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปอีกตำแหน่ง)

  2. ค่อย ๆ ย้ายตัวชี้เมาส์ที่ด้านบนของกริปเปอร์ย่อหน้า เมื่อตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว Control แล้วคลิก

    ที่ด้านล่างของเมนูที่ปรากฏ OneNote แสดงชื่อผู้เขียน ตาม ด้วยวันและเวลาที่บันทึกย่อหรือวัตถุในย่อหน้าที่เลือกถูกเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนล่าสุด

หมายเหตุ: Metadata สำหรับย่อหน้าของข้อความ หรือวัตถุแทรกโดยทั่วไปแล้วนำไปใช้เฉพาะกับส่วนนั้นในบันทึกย่อของคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้กับสิ่งต่าง ๆ บนทั้งหน้า (เว้นแต่ว่าทั้งหมดของบันทึกย่อบนหน้านั้นถูกวางไว้ตรงนั้นทั้งหมดในครั้งเดียว) เมื่อต้องการค้นหา Metadata สำหรับส่วนอื่น ๆ ของบันทึกย่อของคุณบนหน้าปัจจุบัน ย้ายตัวชี้เมาส์เหนือย่อหน้าที่สอดคล้องกัน จากนั้น Control แล้วคลิกกริปเปอร์ย่อหน้าที่ปรากฏที่ขอบซ้าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×