ดูรายละเอียดแนวลึกของข้อมูลใน PivotTable

คุณสามารถดูและโต้ตอบกับข้อมูลใน PivotTable ได้ แต่ฟีเจอร์ สำรวจอย่างรวดเร็ว ที่ช่วยให้คุณดูรายละเอียดแนวลึกของคิวบ์การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) หรือ ลำดับชั้น PivotTable ที่ยึดตามตัวแบบข้อมูล เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในระดับต่างๆ จะไม่พร้อมใช้งานใน Excel Online

เมื่อต้องการดูรายละเอียดแนวลึกของข้อมูลของคุณ คุณสามารถใช้ปุ่ม ขยาย (+) และ ยุบ (-) แทนได้ หรือถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้ปุ่ม เปิดใน Excel เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊ก และใช้ สำรวจอย่างรวดเร็ว เพื่อดูรายละเอียดแนวลึกของข้อมูลใน PivotTable ของคุณในนั้นได้ วิธีการมีดังนี้

คลิก เปิดใน Excel แล้วดูรายละเอียดแนวลึกของข้อมูลใน PivotTable ของคุณ

ปุ่มเมื่อต้องการแก้ไขใน Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Excel Online ให้เยี่ยมชมบล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด ให้ลองใช้ หรือ ซื้อ ได้ที่ Office.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×