ดูรายละเอียดแนวลึกของข้อมูลใน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลจำนวนมากในลำดับชั้น PivotTable มักเป็นงานที่ใช้เวลานานที่มีการขยาย การยุบ และการกรองจำนวนมาก

ใน Excel 2013 ฟีเจอร์ การสำรวจอย่างรวดเร็ว อันใหม่ช่วยให้คุณได้เข้าถึงรายละเอียด คิวบ์การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) หรือ ลำดับชั้น PivotTable ที่ยึดตามตัวแบบข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลในระดับต่างๆ การสำรวจอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณนำทางไปยังข้อมูลที่คุณต้องการดู และทำหน้าที่เหมือนกับตัวกรองเมื่อคุณดูรายละเอียดแนวลึก ปุ่มจะแสดงขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกรายการในเขตข้อมูล

แกลเลอรีการสำรวจอย่างรวดเร็ว

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเริ่มโดยดูรายละเอียดลึกสู่ระดับถัดไปในลำดับชั้น วิธีการมีดังนี้

 1. ในคิวบ์ OLAP ของคุณ หรือ PivotTable ตัวแบบข้อมูล ให้เลือกรายการหนึ่ง (เช่น อุปกรณ์เสริม ในตัวอย่างของเรา) ในเขตข้อมูล (เช่น เขตข้อมูล ประเภท ในตัวอย่างของเรา)

คุณสามารถดูรายละเอียดแนวลึกได้เพียงครั้งละหนึ่งรายการ

 1. คลิกปุ่ม สำรวจอย่างรวดเร็ว ปุ่ม สำรวจอย่างรวดเร็ว ที่ปรากฏที่มุมขวาล่างของสิ่งที่คุณเลือก

ปุ่ม สำรวจอย่างรวดเร็ว

 1. ในกล่อง สำรวจ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการสำรวจแล้วคลิก ดูรายละเอียดแนวลึก

ปุ่ม ดูรายละเอียดแนวลึก ในกล่องสำรวจ

ถึงตอนนี้คุณจะเห็นข้อมูลประเภทย่อยของรายการนั้น (ในกรณีนี้คือผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม)

PivotTable แสดงรายการที่คุณดูรายละเอียดแนวลึกไปยัง

 1. ใช้ สำรวจอย่างรวดเร็ว ต่อไปจนกว่าคุณจะไปถึงข้อมูลที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถดูรายละเอียดแนวลึกของข้อมูลในลำดับชั้นแบบแบน (เช่น ลำดับชั้นที่แสดงแอตทริบิวต์ของรายการเดียวกันแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลในระดับถัดไป) หรือลำดับชั้นที่ไม่มีข้อมูลแบบหลายระดับ

  • ถ้าคุณมี รายการที่จัดกลุ่มไว้ใน PivotTable ของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดแนวลึกบนชื่อกลุ่มได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณดูรายละเอียดแนวลึกลงไปในรายการอื่นๆ

  • คุณไม่สามารถเข้าถึงชุดที่มีชื่อ (ชุดรายการที่คุณใช้บ่อย หรือที่รวมรายการต่างๆ จากลำดับชั้นที่แตกต่างกัน)

ดูข้อมูลสรุปเพื่อสำรวจรายละเอียดของภาพรวม

หลังจากการดูรายละเอียดแนวลึก คุณสามารถดูข้อมูลย้อนขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสรุป ในขณะที่ เลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน จะช่วยคุณกลับไปยังที่ที่คุณเริ่มต้น การดูข้อมูลสรุปจะช่วยให้คุณใช้เส้นทางใดๆ ย้อนกลับขึ้นมาเพื่อให้คุณมีความเข้าใจในภาพรวม

 1. ในลำดับชั้น PivotTable ที่คุณได้ดูรายละเอียดแนวลึกลงไป ให้เลือกรายการที่คุณต้องการดูข้อมูลสรุป

 2. คลิกปุ่ม สำรวจอย่างรวดเร็ว ปุ่ม สำรวจอย่างรวดเร็ว ที่ปรากฏที่มุมขวาล่างของสิ่งที่คุณเลือก

 3. ในกล่อง สำรวจ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการสำรวจ แล้วคลิก ดูข้อมูลสรุป

ปุ่ม ดูข้อมูลสรุป ในกล่องสำรวจ

ตอนนี้คุณกำลังดูข้อมูลจากระดับที่สูงขึ้น

 1. ใช้ สำรวจอย่างรวดเร็ว ต่อไปจนกว่าคุณจะไปถึงข้อมูลที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถดูข้อมูลสรุปขึ้นไปหลายระดับของลำดับชั้นได้ในคราวเดียว คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการดูข้อมูลสรุป คลิก ดูรายละเอียดแนวลึก/ดูข้อมูลสรุป แล้วเลือกระดับที่คุณต้องการดูข้อมูลสรุป

  • ถ้าคุณมี รายการที่จัดกลุ่มไว้ใน PivotTable ของคุณ คุณจะสามารถดูข้อมูลสรุปไปยังชื่อกลุ่มได้

  • คุณไม่สามารถเข้าถึงชุดที่มีชื่อ (ชุดของรายการที่คุณใช้บ่อย หรือที่รวมรายการต่างๆ จากลำดับชั้นที่แตกต่างกัน)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×