ดูรายงานบันทึกการตรวจสอบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้รายงานบันทึกการตรวจสอบที่มาพร้อมกับ SharePoint เพื่อดูข้อมูลในไฟล์บันทึกการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถเรียงลำดับ กรอง และวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดที่มีทำอะไรกับไซต์ รายการ ไลบรารี ชนิดเนื้อหา เลือกรายการ และไฟล์ไลบรารีในไซต์คอลเลกชัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดว่าเนื้อหาใดที่ที่ถูกลบ

การรู้ว่าใครทำอะไรกับเนื้อหาใดในไซต์คอลเลกชันของคุณอาจเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้องค์กรของคุณสามารถตอบสนองข้อกำหนดต่างๆ ได้ เช่น การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและการจัดการระเบียน คุณสามารถบันทึกรายงานบันทึกการตรวจสอบเป็นเวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel 2013 Preview ลงในไลบรารีในไซต์คอลเลกชันที่คุณระบุได้

หมายเหตุ: การตรวจสอบต้องถูกเปิดใช้งานการใช้รายงานบันทึกการตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการตรวจสอบในการกำหนดค่าการตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: หน้า เช่น.aspx จะไม่ถูกพิจารณาเป็นเอกสารเพื่อให้พวกเขาไม่สามารถตรวจสอบในSharePoint Server 2016

เหตุการณ์ต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับรายงานบันทึกการตรวจสอบเพื่อช่วยให้คุณดูได้ว่าใครกำลังทำอะไรกับเนื้อหาของไซต์คอลเลกชัน

 • เอกสารที่ถูกเปิดและที่ถูกดาวน์โหลด ข้อมูลในรายการที่ถูกดู หรือคุณสมบัติข้อมูลที่ถูกดู (เหตุการณ์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ SharePoint Online)

 • รายการที่ถูกแก้ไข

 • รายการที่ถูกเช็คเอาท์และเช็คอิน

 • รายการที่ถูกย้ายและคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นภายในไซต์คอลเลกชัน

 • รายการที่ถูกลบและคืนค่า

 • การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับชนิดเนื้อหาและคอลัมน์

 • คิวรีการค้นหา

 • การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ผู้ใช้

 • การตั้งค่าการตรวจสอบที่ถูกเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์บันทึกการตรวจสอบที่ถูกลบ

 • เหตุการณ์เวิร์กโฟลว์

 • เหตุการณ์แบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้ต่อไปนี้ตรวจสอบแฟ้มบันทึกรายงานมาพร้อมกับ SharePoint เพื่อดูว่าใครกำลังทำอะไรกับเนื้อหาของไซต์คอลเลกชัน:

 • การดูเนื้อหา    รายงานผู้ใช้ที่ดูเนื้อหาบนไซต์ ใน SharePoint Online รายงานนี้จะว่างเปล่าเนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในระหว่างการตรวจสอบ

 • การปรับเปลี่ยนเนื้อหา    รายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเนื้อหา เช่น การปรับเปลี่ยน การลบ และการเช็คอินและเช็คเอาท์เอกสาร

 • การลบ    รายงานเนื้อหาที่ถูกลบ

 • การปรับเปลี่ยนรายการและชนิดเนื้อหา    รายงานการเพิ่ม การแก้ไข และการลบชนิดเนื้อหา

 • การปรับเปลี่ยนนโยบาย    รายงานเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการข้อมูลในไซต์คอลเลกชัน

 • วันหมดอายุ และการจัดการ    รายงานเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเอาเนื้อหาออกเมื่อเนื้อหานั้นหมดอายุ

 • ตั้งค่าการตรวจสอบ    รายงานการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการตั้งค่าการตรวจสอบ

 • การตั้งค่าความปลอดภัย    รายงานการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการตั้งค่าความปลอดภัย เช่น เหตุการณ์ของผู้ใช้/กลุ่ม และเหตุการณ์ของบทบาทและสิทธิ์

 • การเรียกใช้รายงานแบบกำหนดเอง    คุณสามารถระบุตัวกรองสำหรับรายงานแบบกำหนดเอง เช่น จำกัดให้รายงานเฉพาะชุดเหตุการณ์บางชุด เฉพาะข้อมูลในรายการที่ระบุ เฉพาะช่วงเวลาที่ระบุ หรือเฉพาะเหตุการณ์ที่ทำโดยผู้ใช้ที่ระบุ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างรายงานบันทึกการตรวจสอบ การลบ ซึ่งรายงานบันทึกการตรวจสอบอื่นๆ ก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน

 • ข้อมูลสรุปของข้อมูลการตรวจสอบจะมีรูปของ PivotTable บนเวิร์กชีตข้อมูลการตรวจสอบตาราง ของเวิร์กบุ๊ก

  ข้อมูลสรุปของการตรวจสอบข้อมูลในตาราง Pivot

 • ข้อมูลสำหรับรายงานมีอยู่บนเวิร์กชีตข้อมูลรายงาน 1 ของเวิร์กบุ๊ก

  ข้อมูลรายงานการตรวจสอบการลบ

เมื่อต้องการดูรายงานบันทึกการตรวจสอบ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 2. คลิกรายงานบันทึกการตรวจสอบ ในส่วนการดูแลไซต์คอลเลกชัน

 3. เลือกรายงานที่คุณต้องการ เช่นการลบ บนหน้าดูรายงานการตรวจสอบ

 4. พิมพ์ URL หรือเรียกดู ไลบรารีที่คุณต้อง การบันทึกรายงานแล้ว คลิกตกลง

 5. บนหน้าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกคลิกที่นี่เพื่อดูรายงานนี้ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด อาจเนื่องมาจากบันทึกการตรวจสอบไม่ได้เปิดใช้งาน หรือไม่มีข้อมูลการแสดง ดูกำหนดการตั้งค่าสำหรับไซต์คอลเลกชันการตรวจสอบให้แน่ใจว่า บันทึกเหตุการณ์ถูกตั้งค่า

  หมายเหตุ: 

  • Excel อย่างน้อยที่สุดที่จะต้องติดตั้งเวอร์ชัน 2013 เพื่อดูรายงานบันทึกการตรวจสอบ ด้วยการคลิกคลิกที่นี่เพื่อดูรายงานนี้

  • หรืออีกทางหนึ่ง ถ้ามีการเปิดใช้งานการเปิดเอกสารในเบราว์เซอร์สำหรับไลบรารี ให้ไปที่ไลบรารีที่คุณบันทึกรายงานบันทึกการตรวจสอบนั้น ชี้ไปที่รายงานบันทึกการตรวจสอบ คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แสดงในเบราว์เซอร์

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Excel มาตรฐานเพื่อจำกัดข้อมูลในรายงานให้มีเท่าที่คุณต้องการได้ มีบางวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์และดูข้อมูลบันทึกได้ ได้แก่

 • การกรองรายงานบันทึกการตรวจสอบสำหรับไซต์ใดไซต์หนึ่ง

 • การกรองรายงานบันทึกการตรวจสอบสำหรับเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง

 • การเรียงลำดับรายงานบันทึกการตรวจสอบ

 • การดูว่าใครเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหา

 • การดูว่ามีเนื้อหาใดที่ถูกลบแต่ไม่ถูกคืนค่า

 • การดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับสิทธิ์ของรายการหนึ่ง

ดูเพิ่มเติม

การกำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×