ดูผู้รับสำเนาลับของข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเพิ่มชื่อผู้รับลงในกล่องสำเนาลับที่ชื่อว่า สำเนาลับถึง ในข้อความอีเมล สำเนาของข้อความจะถูกส่งถึงผู้รับ ชื่อของผู้รับรายนั้นจะไม่ปรากฏให้ผู้รับข้อความรายอื่นเห็น (ชื่อที่ถูกใส่ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง)

กล่องสำเนาลับถึงในหน้าต่างข้อความใหม่

เคล็ดลับ: ถ้ากล่อง สำเนาลับถึง ไม่ปรากฏ หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแสดงกล่องดังกล่าว ให้ดู การป้องกันไม่ให้ชื่อผู้รับปรากฏขึ้นโดยใช้ Bcc

ดูผู้รับสำเนาลับทั้งหมดของข้อความที่ฉันได้รับ

บุคคลเดียวที่จะสามารถเห็นชื่อของผู้รับสำเนาลับของข้อความคือผู้ส่ง

ผู้รับสำเนาลับทั้งหมดของข้อความที่ฉันส่ง

ถ้าคุณเป็นผู้ส่งข้อความ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เปิดข้อความที่ถูกส่งไปแล้ว ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่ถูกส่งจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง ผู้รับทั้งหมดจะปรากฏในส่วนหัวของข้อความ

หมายเหตุ: ชื่อผู้รับสำเนาลับจะไม่ปรากฏเมื่อคุณแสดงตัวอย่างข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน มีเพียงผู้รับบนบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง เท่านั้น ที่จะปรากฏ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×