ดูปฏิทินหลายปฏิทินในเวลาเดียวกัน

ดูปฏิทินหลายปฏิทินในเวลาเดียวกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถดูหลายปฏิทินในเวลาเดียวกันได้ ทั้งแบบเคียงข้างกัน หรือแบบเรียงซ้อนรวมกัน เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นเวลาว่างระหว่างปฏิทินได้

  1. บนแถบนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

  2. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้ทำเครื่องหมายในกล่องของปฏิทินแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการดู

    ปฏิทินพร้อมด้วยกล่องกาเครื่องหมายจะแสดงอยู่ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

ปฏิทินแต่ละอันที่คุณเลือกจะเปิดเป็นลำดับถัดไปต่อจากปฏิทินที่เปิดไว้อยู่แล้ว ลักษณะนี้เป็นมุมมองแบบเคียงข้างกัน

ตัวอย่างของปฏิทินเคียงกันสามปฏิทิน

เคล็ดลับ: คุณสามารถลากรายการจากปฏิทินหนึ่งไปยังปฏิทินอื่นเพื่อทำเป็นสำเนาได้ ตราบใดที่คุณยังมีสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมีอยู่

คุณสามารถรวมเอาปฏิทินที่เปิดอยู่ทั้งหมดมาอยู่ในมุมมองเดียวของปฏิทินได้

  • หลังจากที่คุณเพิ่มปฏิทินในมุมมองแบบเคียงข้างกัน บนแท็บของปฏิทิน ให้คลิก ปุ่ม แสดงในโหมดวางซ้อน

    คำสั่ง แสดงในโหมดวางซ้อน บนแท็บของปฏิทิน

ปฏิทินแต่ละปฏิทินจะเรียงซ้อนกันเป็นแบบโปร่งใสโดยวางทับกันขึ้นไป ในมุมมองแบบรวมปฏิทิน นั่นคือมุมมองวางซ้อนกัน ทำให้ง่ายต่อการระบุเวลา ว่าง/ไม่ว่าง จากหลายปฏิทิน เมื่อคุณเห็นช่องแสดงเวลาว่างเปล่า คุณสามารถรู้ได้ทันทีว่ายังไม่มีการลงกำหนดการบนปฏิทินใดๆ ในมุมมองแบบวางซ้อนกัน

ตัวอย่างของปฏิทินในโหมดเคียงข้างกันและโหมดวางซ้อนกัน

ปฏิทินเหล่านั้น ถูกวางทับด้วยปฏิทินแรกที่คุณเปิด ซึ่งโดยปกติจะเป็นปฏิทินเริ่มต้นของคุณ ทำซ้ำในปฏิทินแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่ม

เมื่อต้องการเอาปฏิทินออกจากที่วางซ้อนกัน บนแท็บของปฏิทินที่คุณต้องการจะเอาออก ให้คลิกที่ แสดงในโหมดเคียงข้างกัน ปุ่ม แสดงในโหมดเคียงข้างกัน ปฏิทินจะย้ายไปทางขวา

เมื่อคุณไม่ต้องการดูปฏิทินแล้ว ให้ยกเลิกการเลือกดูปฏิทินในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ หรือคลิก ปิดปฏิทิน ปุ่ม เอา Peek ออก บนแท็บของปฏิทิน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×