ดูที่ใช้ลักษณะในเอกสารใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Word สามารถแสดงโค้ดสีสำหรับสไตล์อักขระ สไตล์ย่อหน้า สไตล์ย่อหน้าที่ลิงก์ และการจัดรูปแบบด้วยตนเองที่ใช้งานอยู่ในเอกสารของคุณได้ โค้ดสีช่วยให้คุณสามารถแยกแยะระหว่างข้อความที่มีการจัดรูปแบบโดยการใช้สไตล์ และข้อความที่ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว โค้ดสียังช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาและแก้ไขข้อความที่สไตล์ที่ใช้อยู่ไม่สอดคล้องกัน เช่น ทำให้สามารถแยกแยะข้อความในรูปแบบฟอนต์ Cambria ขนาด 12 และการจัดรูปแบบข้อความโดยการใช้สไตล์ปกติ ซึ่งใช้ฟอนต์ Cambria ขนาด 12 เป็นค่าเริ่มต้นได้ ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามคือข้อความที่มีการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์นั้น สามารถเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนฟอนต์ในภายหลัง เช่น แต่ละอินสแตนซ์ของข้อความที่คุณจัดรูปแบบด้วยตนเอง จะต้องอัปเดตทีละรายการ

 1. บนแท็บมุมมอง คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกบานหน้าต่างสไตล์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ดูตำแหน่งที่สไตล์ถูกใช้ในเอกสาร

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นบอกแนวสไตล์

ดูตำแหน่งที่การจัดรูปแบบถูกนำไปใช้ในเอกสาร

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง

 1. เส้นบอกแนวสไตล์และเส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง

 2. เส้นบอกแนวสไตล์และเส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง

 3. คำบรรยายภาพ 1 เส้นบอกแนวสไตล์ จะร่างสไตล์ให้ข้อความ

 4. คำบรรยายภาพ 2 เส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง จะแสดงข้อความที่ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเอง

  หมายเหตุ: 

  • สีและหมายเลขแอตทริบิวต์ของแต่ละสไตล์จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติโดย Word และอาจจะแตกต่างกันระหว่างเอกสาร และอาจเปลี่ยนแปลงในเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดเอกาสร

  • Word จะไม่กำหนดโค้ดสีของสไตล์ที่ใช้ในกล่องข้อความ กรอบ วัตถุลอย หรือภาพลอยต่างๆ

  • Word จะแสดงเส้นบอกแนวสไตล์สำหรับคอลัมน์แรกของตารางหรือเอกสารเท่านั้น เส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง อย่างไรก็ตาม จะแสดงสำหรับคอลัมน์ทั้งหมดในตารางและเอกสาร

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกแสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ แล้ว คลิ กแท็บ กล่องเครื่องมือ บนแท็บ สไตล์ สไตล์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ดูตำแหน่งที่สไตล์ถูกใช้ในเอกสาร

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นบอกแนวสไตล์

ดูตำแหน่งที่การจัดรูปแบบถูกนำไปใช้ในเอกสาร

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง

 1. เส้นบอกแนวสไตล์และเส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง

 2. เส้นบอกแนวสไตล์และเส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง

 3. คำบรรยายภาพ 1 เส้นบอกแนวสไตล์ จะร่างสไตล์ให้ข้อความ

 4. คำบรรยายภาพ 2 เส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง จะแสดงข้อความที่ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเอง

  หมายเหตุ: 

  • สีและหมายเลขแอตทริบิวต์ของแต่ละสไตล์จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติโดย Word และอาจจะแตกต่างกันระหว่างเอกสาร และอาจเปลี่ยนแปลงในเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดเอกาสร

  • Word จะไม่กำหนดโค้ดสีของสไตล์ที่ใช้ในกล่องข้อความ กรอบ วัตถุลอย หรือภาพลอยต่างๆ

  • Word จะแสดงเส้นบอกแนวสไตล์สำหรับคอลัมน์แรกของตารางหรือเอกสารเท่านั้น เส้นบอกแนวการจัดรูปแบบโดยตรง อย่างไรก็ตาม จะแสดงสำหรับคอลัมน์ทั้งหมดในตารางและเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

กำหนดสไตล์ใน Word for Mac

คัดลอกสไตล์และข้อความอัตโนมัติระหว่าเอกสาร หรือเทมเพลต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×